Boží slovo na den 5.7. A.D. 2022

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice …
Stylita
Učeník Pánov
Svätí Solúnski bratia boli pravoverní v náuke o Svätej Trojici a svojou evanjelizačnou činnosťou boli podobní apoštolom. Aj napriek priateľstvu z učeným patriarchom Photiom, ktorý vyvolal schizmu s Rímom, oni pozíciu Ríma nikdy nespochybnili.
U.S.C.A.E.
o fótiovi sa pozabudne povedať že sa zmieril s Cirkvou ale tie grécke tendencie tak upevnil že sa to už nikdy nespiatilo a vieme ako to skončilo
Martina Bohumila Lutherová
...říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!'
Jak jim Pane Ježíši mohl prostý lid uvěřit, když
přicházeli ve zlém, se braněmi a násilím-More
...říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!'

Jak jim Pane Ježíši mohl prostý lid uvěřit, když
přicházeli ve zlém, se braněmi a násilím-
Stylita
Z denní liturgie
Sv. Cyril a Metoděj - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu (…More
Z denní liturgie
Sv. Cyril a Metoděj - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu (obveselit), dát jim věnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti.
Iz 61,1-3a

Žalm:
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina, všichni lidé,
oslavujte ho, všechny národy.

Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
a Hospodinova věrnost trvá navěky.
Zl 117(116)

2. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři! Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo. (Ale hlásáme) pravdu naprosto otevřeně, a tak se doporučujeme lidskému úsudku před Bohem. Vždyť přece nehlásáme sebe, ale (kážeme, že) Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. Neboť Bůh, který řekl: `Ať ze tmy zazáří světlo!', zazářil i v našem srdci, aby osvítil (lidi) poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři. Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám.
2Kor 4,1-2.5-7

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.
Mt 28,19.20

Evangelium:
Lk 10,1-9
Martina Bohumila Lutherová
Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.
Kdo se rozhodl všechno zanechat a projít těsnou branou,
kráčí po Cestě odvěké v jistotě,že Kristus Pán je s ním po
všechny dny - nikoho na této cestě neopustí. Není třeba
žádných prostředníků.