Stylita
791
ICXC je zkratka řecké podoby jména Ježíš Kristus – ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, přičemž řecké písmeno sigma (Σ) v rukopisné podobě někdy dostávalo tvar písmene C – tedy: ΙΗϹΟΥϹ ΧΡΙϹΤΟϹ“.