Clicks2.6K

Proroctwo - pochwycenie Kościoła

mk2017
64
Jota-jotka and one more user like this.
Jota-jotka likes this.
Fabian.3b likes this.
mk2017
Jota-jotka likes this.
mk2017
„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.” (I List do Tesaloniczan 4,16-18)
Jezus przyjdzie z nieba, by zabrać tych…More
„Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.” (I List do Tesaloniczan 4,16-18)
Jezus przyjdzie z nieba, by zabrać tych, którzy miłowali Go ponad wszystko tutaj na tej ziemi i byli Jego wiernymi uczniami.
pmichal
@mk2017
Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, zatem trzeba zachować czujność i być w stanie łaski uświęcającej, a przynajmniej pokornie i ze skruszonym sercem być przygotowanym na Jego przyjście. Będzie jak za dni Noego. Większość nie będzie na to przygotowana. Obyśmy tylko znaleźli się wówczas wśród wybranych, zapisanych w Księdze Życia. Trzeba o to prosić Boga w Trójcy Jedynego, dla …More
@mk2017
Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, zatem trzeba zachować czujność i być w stanie łaski uświęcającej, a przynajmniej pokornie i ze skruszonym sercem być przygotowanym na Jego przyjście. Będzie jak za dni Noego. Większość nie będzie na to przygotowana. Obyśmy tylko znaleźli się wówczas wśród wybranych, zapisanych w Księdze Życia. Trzeba o to prosić Boga w Trójcy Jedynego, dla siebie i bliskich. Tak czy owak śmierć każdego sięgnie. Może to zrobić w każdej chwili. Memento mori. Świadomość tego prostuje życiowe ścieżki i nie potrzeba wówczas dodatkowych straszaków.
ps. W tym orędziu trochę niepokoi mnie "liderka", o której wspomina ta kobieta. Cóż to za liderka i cóż to za wspólnota?
Nie trwóżmy się, a wierzmy...
I nie wypuszczajmy z rąk różańca...!

,,Dajcie mi armię ludzi z różańcem,
a wygram każdą wojnę"...
Wierzyć to nie jest to samo co rozumieć . Na pewne zjawiska albo wydarzenia nie mam wpływu i nie mi jest dane oceniać Przyczytałam 2 świadectwa jakże różne (trzeba mieć odwagę ,żeby się dzielić nimi.) Daleka jestem od oceniania .Są znaki na ziemi ,że zbliżamy się do czasów ostatecznych. Ale wszystko w rękach Boga i Maryji ,a dziś jest I sobota miesiąca , wszystko zawierzajmy Maryji.
Anieobecny and one more user like this.
Anieobecny likes this.
Radek33 likes this.
mk2017
Miałam kilka lat temu sen. Na obłokach przyszedł Jezus. Zaczęłam wołać do Niego, Jezu, Jezu. I ogarnęła mnie Jego Miłość: rozkosz, radość ,szczęście, wypełniające każdą komórkę mego ciała, bo więcej już pomieścić się nie da, tak jak gąbka nasączona do końca wodą. To był dla mnie stan Nieba. Dziękuję Ci Panie Jezu. Dla takiej Miłości warto poświęcić wszystko.
Radek33 likes this.