pielgrzym55
Polska jest największym wrogiem Białorusi, niestety.