CÓRKA MARYI
212.2K

Matka Zbawienia: Zły duch będzie was unikać i zostawi was, bo nie może wytrzymać bólu, którego doznaje, kiedy odmawia się Mój Różaniec ...

Mother of Salvation: The evil one will avoid you and leave you for he cannot withstand the pain he endures when

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 8 września 2012 roku, godz. 15.30

Moje dziecko, niech wszystkie dzieci Boże spokojnie usiądą i pozwolą, aby Jego Światło przeniknęło ich dusze. Ważne jest, aby przeznaczyć czas na to, żeby w idealnej ciszy rozważać Miłość Boga i plan Mojego Syna na zbawienie ludzkości.

Wszystkie dzieci Boże czeka wspaniała przyszłość i ta Nowa Era Pokoju zostanie radośnie powitana przez tych, którzy mieli wystarczająco dużo szczęścia, by wejść przez jej Bramy.

Zanim nadejdzie ten dzień, zły duch podejmie każdy wysiłek, aby wprowadzić na świecie rozłam i nienawiść. On i jego demony dokonują podziału wśród dzieci Bożych. W każdej części świata zachęcają do morderstwa, aborcji, nienawiści, przemocy, prześladowania i wojny. One nie spoczną, dopóki nie usidlą każdej słabej duszy, która ulega pokusom przedstawianym takim duszom po to, by zgrzeszyły przeciw Panu Bogu – Bogu Najwyższemu.

Tak wiele dusz dało się zabrać nieświadomie do ich ciemnego więzienia, z którego jest nikła szansa ucieczki, gdy już się tam trafi. Gdy zły duch raz zdobędzie duszę, nie odpuści, dopóki całkowicie nie opanuje tej biednej duszy. Grzechu trzeba więc unikać, bo żaden grzech nie pozostaje bez konsekwencji. Wystarczy ulec jednej pokusie i dusza staje się słaba i bezbronna.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, przeciwstawiając się działaniom wojennym, które są podejmowane przez złego ducha przeciwko dzieciom Bożym.

Gdy ktoś grzeszy przeciw wam, chociaż jesteście niewinną ofiarą, nie możecie dać się sprowokować do odwetu poprzez grzech, bo właśnie tego chce zły duch. On nastawia jedną duszę przeciw drugiej, w nadziei, że powstanie między nimi nienawiść.

Każdego dnia bądźcie czujni i nigdy nie zapominajcie o ochronie przeciw szatanowi, którą stanowi Mój Różaniec święty.

Zachęcam wszystkie dusze, z wszystkich religii, do codziennego odmawiania Mojego Różańca świętego. Gdy będziecie to czynić, zły duch będzie was unikać i zostawi was, bo nie może wytrzymać bólu, którego doznaje, kiedy odmawia się Mój Różaniec, zwłaszcza wtedy, gdy jest on odmawiany na głos.

Idźcie w pokoju. Pamiętajcie, jestem Matką całej ludzkości. Jestem Matką Zbawienia. Dzieci Boże muszą szukać Mojej opieki. Prosząc o moją pomoc i moje modlitwy, otrzymacie wiele Łask.

Matka Boga
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…a-wszystkie-dzieci-boze-czeka-wspaniala-przyszlosc