JEZUS: Moim wyznawcom został teraz dany Dar wstawiania się

JESUS: My followers have now been given the Gift of Intercession KSIĘGA PRAWDY piątek, 12 sierpnia 2011 roku, godz. 23.45 Moja umiłowana córko, …