Clicks569
csk.news
6

Františkov kardinál vikár reagoval rýchlo

Kardinál Angelo De Donatis, generálny vikár Rímskej diecézy, vyjadril svoje „úprimné poďakovanie“ za popletený Turícový list, ktorý František napísal rímskym duchovným.

De Donatis v dvojstranovej odpovedi plnej posvätnej prázdnoty nazýva Františka úradný list „vzácnym darom“.

Ďakuje mu za jeho „svedectvo o otcovstve“, „otcovské a upokojujúce vedenie“, jeho „prorocké gestá“ a za „odovzdávanie nádeje a dôvery aj mnohým neveriacim“.

De Donatis hovorí Františkovi, že „veríme vo Vaše múdre a duchom inšpirované vedenie“ a na záver uvádza „milujeme vás!“.

Tento ústupčivý list sa stal nevyhnutným po tom, čo médiá informovali, že František a De Donatis sotva spolu hovoria.

#newsGwcfhpwgdw

ľubica
Kallistratos
Jasně Joske, Tvůj komentář "my však víme" mi připomíná povídání si Robinsona s míčem, kterému nakreslil tvář, aby nebylo jen Já, ale My. 😉 Hlavně nezačni onikat. Hezký den!
-------------------------------------------------------------------------

Joske: De Donatis neřekl, kterým duchem je Bergoglio inspirován. My však víme, že je to duch temnot.
Joske
De Donatis říká Františkovi: „věříme ve vaše moudré a duchem inspirované vedení" a na závěr uvádí „milujeme vás"!

De Donatis neřekl, kterým duchem je Bergoglio inspirován. My však víme, že je to duch temnot.
Kallistratos
Dovolím si opět zareagovat na ten jediný komentář níže od Joske. Pouta o kterých hovoříš a které údajně někoho zotročují máš žel sám na rukou. Všiml sis toho? Jsi jen asi mluvka a necítím z Tebe vůbec schopnost citu, empatie, úcty k Bohu či lidem. Nepřipadáš mi jako člověk, který pochopil Boží lásku, Boží oběť a hloubku milosrdenství. Jakoby jsi byl pouhý demagog, který klape ústy, ale jeho …More
Dovolím si opět zareagovat na ten jediný komentář níže od Joske. Pouta o kterých hovoříš a které údajně někoho zotročují máš žel sám na rukou. Všiml sis toho? Jsi jen asi mluvka a necítím z Tebe vůbec schopnost citu, empatie, úcty k Bohu či lidem. Nepřipadáš mi jako člověk, který pochopil Boží lásku, Boží oběť a hloubku milosrdenství. Jakoby jsi byl pouhý demagog, který klape ústy, ale jeho srdce je nepřítomné. Přeji Ti autentičnost. Když už ne před lidmi, tak jednoho dne přes Bohem. 😊
zaba
Do toho správného se budeme vždy tlačit trochu křečovitě, protože naše přirozenost je poškozená dědičným hříchem; zahleděností do sebe. To špatné nám jde mnohem snáze, proto si byl satan tak jistý svým vítězství nad Bohem, když svedl Adama a Evu. Netušil, že Bůh sám sestoupí do této naší bídy, aby nás pozvedal k původní přirozenosti, která miluje dobro, ale než se Bůh přesvědčí že po něm opravdu …More
Do toho správného se budeme vždy tlačit trochu křečovitě, protože naše přirozenost je poškozená dědičným hříchem; zahleděností do sebe. To špatné nám jde mnohem snáze, proto si byl satan tak jistý svým vítězství nad Bohem, když svedl Adama a Evu. Netušil, že Bůh sám sestoupí do této naší bídy, aby nás pozvedal k původní přirozenosti, která miluje dobro, ale než se Bůh přesvědčí že po něm opravdu toužíme, bude naše sledování cest Božích vždy nějak ušmudlané, protože se nás ďábel bude snažit od lásky ke svému stvořiteli strhávat k lásce k sobě.
Joske
Hledejte rozdíly mezi učením Ježíše Krista a tím, co předkládají falešní služebníci. Pak uvidíte pouta, která vás zotročila.
Ježíš nás přišel osvobodit. 18Duch Páně nade mnou, proto, že pomazal mne, kázati evangelium chudým poslal mne, a uzdravovati skroušené srdcem, zvěstovati jatým propuštění a slepým vidění, a propustiti ssoužené v svobodu, 19A zvěstovati léto Páně vzácné. Lk 4:18-19