BÓG OJCIEC: Nigdy nie wolno się sprzeciwiać Mojej Boskiej Woli

God the Father: My Divine Will must never be opposed KSIĘGA PRAWDY piątek, 9 maja 2014 roku, godz. 17.00 Moja najdroższa córko, świat został stwo…
CÓRKA MARYI
"Niech żaden człowiek nie stara się powstrzymać Mnie w Moim Planie ukończenia Mojego Świętego Przymierza. Niech żaden człowiek nie bluźni przeciwko Mnie ani nie staje na drodze Mojej Woli, aby nie został gwałtownie odcięty. Niech żaden człowiek nie stara się Mnie powstrzymać od przekazania Życia Wiecznego duszom, bo jego własne życie się zakończy."