13:25

Co obsahuje vakcína NWX Cov 2373...

Co obsahuje vakcína NWX Cov 2373
Samson1
www.churchmilitant.com/…/vatican-on-pand…

Alena Nováková

1 hod ·

Bůh, Kristus či církev není ani jednou zmíněná v nové 4000 slovné meditaci vydané Vatikánem. Vatikán o pandemii: Bůh je mrtev.
Jeden postřeh, příspěvek na facebooku.
Samson1
Tento chlap je posedlý démonem vakcinace. cz.sputniknews.com/…/202007231225773…
Aby nás Bůh před takovými chránil.
Samson1
Bil Gates není lékař, je výrobcem vakcín, sponzoruje výrobu. Ale ví, že jedna dávka nebude stačit, ač není doktorem. Chce vakcinovat celou planetu i s tou NWX Cov 1373, na které by vydělal spoustu miliard Dolarů. Jeho vakcíny proti ebole způsobily neplodnost 3 milionů žen v Africe a je kovaným zastáncem NWO, redukci lidstava na tu zlatou miliardu. Ta paní v tom videu má zdravý rozum a správně to …More
Bil Gates není lékař, je výrobcem vakcín, sponzoruje výrobu. Ale ví, že jedna dávka nebude stačit, ač není doktorem. Chce vakcinovat celou planetu i s tou NWX Cov 1373, na které by vydělal spoustu miliard Dolarů. Jeho vakcíny proti ebole způsobily neplodnost 3 milionů žen v Africe a je kovaným zastáncem NWO, redukci lidstava na tu zlatou miliardu. Ta paní v tom videu má zdravý rozum a správně to popsala. Dorotko, spíš bych řekl, že lidem, kteří páchají takové zločiny je potřeba nalít dvojnásob, jak je psáno ve zj. sv. Jana. Ti lidé nemilosrdně vládnou mocí peněz., zdělovacích prostředků.
Kallistratos
Ano, aeronet a sputniknews jsou skutečně velmi kvalitní zdroje. 😂
Svätý Malachiáš(prorok)
Rosario33

Zabudol si doplniť nový čas,topky,hlavné správy,ktoré sú neskutočne falošné. 😉
Rosllynn
Je pravda, že bychom se měli sjednotit a bránit se proti tomu, co se na nás chystá. Nenechat si napíchat vakcínu, která není pořádně vyzkoušená a zničit si zdraví. To máme jen jedno. Nenechme si vzít svobodu. Svoboda je cennější než život. Bez svobody člověk nemůže sloužit Bohu, nemůže se rozhodovat, nemůže volně dýchat, nemůže žít, může jen potupně a bídně živořit.
Theodorá-Máriá
Toto je ten nejsmutnější komentář dnešního dne.
Samson1 povzbuť tu duši, Božím Slovem-prosím

Rosllynn
Je pravda, že bychom se měli sjednotit a bránit se proti tomu, co se na nás chystá. Nenechat si napíchat vakcínu, která není pořádně vyzkoušená a zničit si zdraví. To máme jen jedno. Nenechme si vzít svobodu. Svoboda je cennější než život. Bez svobody člověk nemůže sloužit Bohu, nemůže se …More
Toto je ten nejsmutnější komentář dnešního dne.
Samson1 povzbuť tu duši, Božím Slovem-prosím

Rosllynn
Je pravda, že bychom se měli sjednotit a bránit se proti tomu, co se na nás chystá. Nenechat si napíchat vakcínu, která není pořádně vyzkoušená a zničit si zdraví. To máme jen jedno. Nenechme si vzít svobodu. Svoboda je cennější než život. Bez svobody člověk nemůže sloužit Bohu, nemůže se rozhodovat, nemůže volně dýchat, nemůže žít, může jen potupně a bídně živořit.
Rosllynn
Mnohem více lidí zemřelo a zemře a stres vyvolaný událostmi kolem koronaviru. Ale tyto lidi nikdo nepočítá.
Kallistratos
Vidím opět citovanou tzv. Zeměplacku od Theodory a to mi připomíná, že jsem se této regitrace nedávno opakovaně ptal, zda věří tomu, že naše Zeměkoule rotuje kolem své osy. Apeloval jsem i biblickým - Ano, ano, ne, ne .... A jaká byla odpověď? Žádná. Takže k tomu není co dodat a dostatečná výpověď sama o sobě....😉
--------------------------
Mt 5.37 Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne, ne ....…More
Vidím opět citovanou tzv. Zeměplacku od Theodory a to mi připomíná, že jsem se této regitrace nedávno opakovaně ptal, zda věří tomu, že naše Zeměkoule rotuje kolem své osy. Apeloval jsem i biblickým - Ano, ano, ne, ne .... A jaká byla odpověď? Žádná. Takže k tomu není co dodat a dostatečná výpověď sama o sobě....😉
--------------------------
Mt 5.37 Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne, ne ....
Theodorá-Máriá
😤 Jen nemějte obavy pro zbabělce a infitráty,
nebude místo na Nové Zemi.Už jim na
celé Zeměplacce dochází dech.

"Zapřahejte koně,

nasedejte jezdci!
Nastupte v přilbách,
vyleštěte oštěpy,
oblékněte krunýř
!!! /Jer/

"Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím.Vždyť Bůh ospravedlňuje.
Kdo je odsoudí.? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen,
je na pravici Boží a přimlouvá se za nás
".
Kallistratos
Asi už víme kdo je Theodora.... V poslední době bylo možné zaznamenat zvláštní excesy a pohyb v registracích a historie tomu také nahrává... F20-F29 To jen můj dojem. Typické je, že některým nebyla schopna tato registrace fakticky cokoli zodpovědět a jedná se pouze o neustálé a překotné generování informačních žblebtů. Opravdu by bylo solidní opatření u každé registrace vést IP a to by aspoň …More
Asi už víme kdo je Theodora.... V poslední době bylo možné zaznamenat zvláštní excesy a pohyb v registracích a historie tomu také nahrává... F20-F29 To jen můj dojem. Typické je, že některým nebyla schopna tato registrace fakticky cokoli zodpovědět a jedná se pouze o neustálé a překotné generování informačních žblebtů. Opravdu by bylo solidní opatření u každé registrace vést IP a to by aspoň častečně snížilo ty alternicky a uštěkané registrace, které jsou zneužívány lidmi co si potřebují bokem odpustit páru a nebo něco patologického nebo manipulativního vyřídit. Vím, že je to nemožné zařídit, už jsem se o to snažil před léty u vedení Gloria, ale aspoň je třeba počítat s tím, že kdo má nestandardní jednání a nebo příliš stylizovanou "výukovou" stereotypní komunikaci, tak tam hrozí riziko vedlejšáků, kde si vypořádává své "pocity" agresivním nebo trolským stylem. 😉
Theodorá-Máriá
Pochválen buď Ježíš Kristus! 😇
Hej lidi :-) :
"Připravte štít a pavézu, chystejte se k boji"./Jer/

Začněte tím, že už nevkročíte do chrámu babyloňanů,
říkají si římsko-katolíci, ale nejsou katolíci,jsou odpadlíci.
Vraťe se k Božímu Slovu a apoštolských dobám.
Jedině tak obstojíce v boji.
Samson1
Krásko i Ježíš se chodil modlit do Jeruzalémského chrámu, přestože tam vládli farizeové. Dokonce nad ním zaplakal. Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev. Babi odpočiň si.
Theodorá-Máriá
Ne kvůli tobě Samsone, protože zbabělci nevejdou těsnou branou,
ale kvůli těm kdo to snad budou číst. Kristus Pán také pravil, že
z něho nezůstane kámen na kameni. Samaritánce u Jakobovy studnice
řekl, že už nebudou uctívat Boha v chrámě, ale v DUCHU a v Pravdě,
neboť Bůh je Duch
....Nás by mělo zajímat Zjevení sv. Jana a srovnávat
si historii "ženy zpité krví mučedníků" s tím nad čím sv. Jan …More
Ne kvůli tobě Samsone, protože zbabělci nevejdou těsnou branou,
ale kvůli těm kdo to snad budou číst. Kristus Pán také pravil, že
z něho nezůstane kámen na kameni. Samaritánce u Jakobovy studnice
řekl, že už nebudou uctívat Boha v chrámě, ale v DUCHU a v Pravdě,
neboť Bůh je Duch
....Nás by mělo zajímat Zjevení sv. Jana a srovnávat
si historii "ženy zpité krví mučedníků" s tím nad čím sv. Jan užasl:
...Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích.
4 Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství,
5 a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: "Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi."
6 Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl.