Ratujmy konających grzeszników!!!
milujciesie.pl/ratowanie-konajacych-grzesznikow.html
Radek33

Ratowanie konajacych grzeszników – Miłujcie się!

Święta Faustyna napisała w Dzienniczku: „O, jak bardzo potrzebują dusze konające modlitwy. O Jezu, natchnij dusze, aby się często modliły za konają…
Radek33
Po modlitwie warto uświadomić sobie, co wydarzyło się w czasie jej trwania. Oto w ciągu minionych 30 minut odeszło do wieczności kilka tysięcy osób. Nie ma ich już wśród nas. Byłeś (-aś) z nimi, towarzyszyłeś (-aś) im w tych ostatnich chwilach. Twoja modlitwa pomogła wszystkim, a być może przyczyniła się do uratowania wielu od wiecznego potępienia…

Nikt nie będzie cię z tej racji pokazywać w …More
Po modlitwie warto uświadomić sobie, co wydarzyło się w czasie jej trwania. Oto w ciągu minionych 30 minut odeszło do wieczności kilka tysięcy osób. Nie ma ich już wśród nas. Byłeś (-aś) z nimi, towarzyszyłeś (-aś) im w tych ostatnich chwilach. Twoja modlitwa pomogła wszystkim, a być może przyczyniła się do uratowania wielu od wiecznego potępienia…

Nikt nie będzie cię z tej racji pokazywać w telewizji ani wręczać ci nagród czy odznaczeń. Tym lepiej. W takim przypadku nagrodę „otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych” (Łk 14,14). Najlepszy czas i najlepsze miejsce na odbieranie nagród!

Teraz dopiero ocaleni zdadzą sobie sprawę z tego, jakie było ich życie. Zobaczą uczynione innym i sobie krzywdy. Zobaczą także piekło, od którego zostali w ostatniej chwili wybawieni. To z kolei napełni ich wdzięcznością do Boga i do Ciebie, największą z możliwych.

Prawda o świętych obcowaniu uświadamia nam, że nie ustaje więź duchowa z tymi, którzy odeszli. Dusze w czyśćcu same sobie nie mogą pomóc, ale mogą wstawiać się za Kościołem na ziemi. Za kogo będą się modlić? Wiadomo, przede wszystkim za tych, którzy pomogli im uratować życie wieczne. Wdzięczność połączy ich z dobroczyńcami więzią najmocniejszą i na zawsze. Zyskaliśmy niezawodnych przyjaciół i orędowników. Możemy im dalej pomagać”.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Ja co dzień, za dusze konające odmawiam Koronkę do Najświętszych Ran Pana Jezusa. Matka Boża Prosiła o dwie Koronki dziennie, tak że muszę się podciągnąć w modlitwie.
Można też odmawiać koronkę za konających, którą bardzo polecam:

KORONKA ZA KONAJĄCYCH
Boski Zbawicielu, zlituj się nad konającymi
i nie pozwól, by ich dusze zginęły na wieki.
Na dużych paciorkach:
Boże, Ojcze Wszechmogący …More
Ja co dzień, za dusze konające odmawiam Koronkę do Najświętszych Ran Pana Jezusa. Matka Boża Prosiła o dwie Koronki dziennie, tak że muszę się podciągnąć w modlitwie.
Można też odmawiać koronkę za konających, którą bardzo polecam:

KORONKA ZA KONAJĄCYCH
Boski Zbawicielu, zlituj się nad konającymi
i nie pozwól, by ich dusze zginęły na wieki.
Na dużych paciorkach:
Boże, Ojcze Wszechmogący weź wszystkich konających
pod Swoją troskliwą Opiekę.
Na małych paciorkach:
Jezu, Maryjo, Józefie Święty -
kocham was, ratujcie dusze konających.
Na zakończenie:
Trójco Przenajświętsza, weź wszystkich konających dnia dzisiejszego w Swoją Opiekę. Amen.
Radek33
Nawet jedno westchnienie "Jezu,Maryjo,Jozefie kocham Was ratujcie dusze"moze uratowac przed piekłem choć jedną duszę. Gdybyśmy naprawdę wzięli sobie to do serca i choć po części zdali sobie z tego sprawę, ta modlitwa "nie schodziłaby "z naszych ust
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
''(...)Podobne wezwanie skierował Pan Jezus do św. Faustyny.
Najpierw mówi:
„Chcę cię pouczyć, jak masz ratować dusze ofiarą i modlitwą. Modlitwą i cierpieniem więcej zbawisz dusz, aniżeli misjonarz przez same tylko nauki i kazania” (Dz. 1767), a następnie: „Módl się ile możesz za konających. […] Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej …More
''(...)Podobne wezwanie skierował Pan Jezus do św. Faustyny.
Najpierw mówi:
„Chcę cię pouczyć, jak masz ratować dusze ofiarą i modlitwą. Modlitwą i cierpieniem więcej zbawisz dusz, aniżeli misjonarz przez same tylko nauki i kazania” (Dz. 1767), a następnie: „Módl się ile możesz za konających. […] Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy” (Dz. 1777).

Te wezwania Matki Bożej i Pana Jezusa skierowane są również do każdego z nas… Wieczny los niektórych ludzi zależy od naszych działań. Stajemy wobec wielkiego zadania.(...)''