Clicks638

Prijímanie do ruky je svätokrádež!

Prijímanie do ruky je svätokrádež!

V katolíckych kostoloch sa vždy Eucharistii preukazovala tá najvyššia úcta. Veriaci ju prijímali na kolenách po kľačiačky a na jazyk s tým, že kňaz človeka najprv prežehnal Najsvätejšou Sviatosťou a povedal – Corpus Dómini Nostri Jesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam aeternam, čo znamená Telo Nášho Pána Ježiša Krista nech zachová tvoju
dušu pre večný život. Najsvätejšie Telo Kristovo mohol rozdávať a teda dotýkať sa ho, iba vysvätený kňaz. Aj to sa mohol dotýkať iba dvoma prstami na jednej ruke a to palcom a ukazovákom. Tieto prsty boli od chvíle premenenia, až po lavabo stále spojené, s výnimkou keď sa dotýkali Tela Kristovho.
V protestantských kostoloch zaviedli prax, že veriaci prijímali postojačky a do ruky. Túto prax samozrejme zaviedli aj do novus ordo. Teda aj tu veriaci prijímajú postojačky buď na jazyk, alebo na ruku. Sväté prijímanie už rozdávajú aj laici, nielen kňazi a dotýkajú sa jej hocijako, ktoroukoľvek časťou ruky.
Prijímanie Najsvätejšej Sviatosti do ruky je svätokrádež. Môžeme povedať, že prijímanie na ruku je jedným z najväčších útokov na Eucharistiu! Po zavedení tejto praxe veľmi stúpol počet zneužití konsekrovaných hostií satanistami. Ako keby túto možnosť navrhli kvôli tomu.
Niektorí ľudia namietajú, že veď aj v prvotnej Cirkvi ľudia prijímali do ruky. Áno, bolo to tak. Ale oni mali na ruke obrúsok a postupne Cirkev dospela k tomu, že to nie je dobré, lebo čiastočky (odrobinky) drobiace sa z hostie sa môžu znesvätiť. Na ruke vždy zostáva množstvo malých čiastočiek. Tradiční kňazi opakovali, že každá čiastočka je Náš Pán Ježiš Kristus a preto nesmieme stratiť ani jednu. Preto mávali kňazi počas sv. omše prsty dotýkajúce sa hostie spojené až do lavabo. Pri nedbalom dotýkaní sa hostie tieto čiastočky padajú na zem a my po nich šliapeme. Šliapeme po našom Spasiteľovi.
2xs
Je pozoruhodné, že zbabělá ľubica tady štěká dál (ač nechce férově diskutovat) a uvádí tady samé lidi (místo Boha/Ježíše) a ohřívá si marianistickou polívčičku. - i když uvedeš ještě dalších 10 zmatených lidí, tak to tvou zmatenost neospravedlní.
b8111
2xs: Milý příteli, vidím, že dobře pracuješ s Sv. písmem, ale nemáš Ducha Kristova. Každý máme jinačí stupeň zrání. Pravé poznání pramení pouze z milosti Ducha svatého, pokud jsme mu otevření. K pravému poznání, ale se váže i Ježíšova povaha. Tvá hrubost o ní nesvědčí, což mě u Tebe mrzí.
b8111
2xs: Vážím si ľubice, mám rád Stylitu proto, že jsou poctiví a myslí to upřímně. I přesto, že já už hodně věcí vnímám jinak, léta je pozoruji a mám je rád. Co pomůže poznání, bez lásky. To má i satan. Ale hlavní je láska, ta přetrvá. Proto Tě prosím o názorovou toleranci, mírnost a odpuštění si navzájem. Nezaslouží si, z Tvoji strany tuto hrubost.
2xs
@b8111 ---rozhodující je láska ke komu. Patří z CELÉHO srdce a ze VŠÍ síly Bohu. Nikomu jinému. A v jeho prospěch a k jeho slávě hovořím já. Ty (a tví pomatení chráněnci) mluvíš ve prospěch člověka Marie (nekonečně menší, vůbec by se o ní ani nemělo mluvit, není proč, Ježíš o ní nemluvil) a dále ve prospěch nějakého Stylitu a totálně zmatené ľubice na scestí, která si nedá říct a svůj vadný …More
@b8111 ---rozhodující je láska ke komu. Patří z CELÉHO srdce a ze VŠÍ síly Bohu. Nikomu jinému. A v jeho prospěch a k jeho slávě hovořím já. Ty (a tví pomatení chráněnci) mluvíš ve prospěch člověka Marie (nekonečně menší, vůbec by se o ní ani nemělo mluvit, není proč, Ježíš o ní nemluvil) a dále ve prospěch nějakého Stylitu a totálně zmatené ľubice na scestí, která si nedá říct a svůj vadný fanatismus chce dál provozovat. Zatvrzelými hlupáky, zbabělci a svůdci je třeba silně zatřást. A k tomu nestačí diplomatická řeč. "Vaše řeč budiž ano-ano, ne-ne. Co je nad to je ze zlého." Navíc i Ježíš hovořil VELMI tvrdě a jasně, a farizeje, co si vymýšleli pa-víru silně odsuzoval, dokonce zatracoval... "plemeno zmijí... váš otec je ďábel". Proti tomu jsem ještě velmi zdrženlivý, měl bych být drsnější.
b8111
2xs: Já osobně se už k Marii nemodlím pár let, mám ji však velice rád a vážím si ji, jako matky Ježíše. Ke svatým jsem se nemodlil nikdy v životě. Naproti tomu, moje žena se k ní modlí. Bůh vidí do našich srdcí, lépe než my... Takže tyto věci nepotřebuji rozebírat, mám v nich jasno. Nezralost lidu v době Krista , byla hlavně dána jeho poslušností k slepým náboženským vůdcům, kteří pro svůj …More
2xs: Já osobně se už k Marii nemodlím pár let, mám ji však velice rád a vážím si ji, jako matky Ježíše. Ke svatým jsem se nemodlil nikdy v životě. Naproti tomu, moje žena se k ní modlí. Bůh vidí do našich srdcí, lépe než my... Takže tyto věci nepotřebuji rozebírat, mám v nich jasno. Nezralost lidu v době Krista , byla hlavně dána jeho poslušností k slepým náboženským vůdcům, kteří pro svůj osobní prospěch, byli schopni dovézt lidi do záhuby. Ježíš byl tvrdý k pokrytectví pyšných farizejů, ale měl obrovskou lásku k obyčejným lidem, kteří bloudili. Nalomenou třtinu nedolomil. Tito osočovaní lidé, nejsou farizeové a Ty také spoustu věcí neznáš. Kdyby jsi znal, tak takto nemluvíš. Ježíš se takto nechoval, ani apoštolové...…
Křestanská horlivost, spravedlnost, poctivost, atd., ale bez lásky už nadělala v dějinách spoustu zla. A tak Tě o ni prosím.
2xs
K Marii se nedá modlit, protože z definice modlitba je rozmluva s Bohem. Logicky tedy ne s člověkem Marií. Pokud se vaše žena modlí k člověku, je modloslužebnice a uráží Boha tím, že věnuje pozornost někomu jinému, než tomu, komu jedině patří všechna vděčnost, úcta, sláva a čest.
Já proti Marii nemám nic, jen mě sere pobožnůstkářství a to, že velká část katolíků jí dává pozornost a pocty náležejí…More
K Marii se nedá modlit, protože z definice modlitba je rozmluva s Bohem. Logicky tedy ne s člověkem Marií. Pokud se vaše žena modlí k člověku, je modloslužebnice a uráží Boha tím, že věnuje pozornost někomu jinému, než tomu, komu jedině patří všechna vděčnost, úcta, sláva a čest.
Já proti Marii nemám nic, jen mě sere pobožnůstkářství a to, že velká část katolíků jí dává pozornost a pocty náležející jen Bohu... a budou se do krve hádat, že jejich bludná cesta je ta správná.
2xs
Ááá, fňukna Kallistratos se nám odblokovala a poučuje svět, že Marie je květina a máme ji obdivovat a být fascinováni její krásou. Ovšem ona není ničím proti kráse a lásce Boha, který tvoří a dává všechno, včetně hvězd, čistého vzduchu, nějakých kytek a milionů různých zázraků. Kdo toto nechápe, je nedochůdčetem ve víře a stále se jako blbec orientuje na podružený objekt, který není cílem.
No a …More
Ááá, fňukna Kallistratos se nám odblokovala a poučuje svět, že Marie je květina a máme ji obdivovat a být fascinováni její krásou. Ovšem ona není ničím proti kráse a lásce Boha, který tvoří a dává všechno, včetně hvězd, čistého vzduchu, nějakých kytek a milionů různých zázraků. Kdo toto nechápe, je nedochůdčetem ve víře a stále se jako blbec orientuje na podružený objekt, který není cílem.
No a zoufalej nešťastník, pro kterého jsou výrazové prostředky "primární věc" je obyčejný hňup.
5 more comments from 2xs
2xs
Nic nechápeš. Bůh není malíř, ani Whistler... pomatenče. Ještě ti nedošlo, že Marie byla jen jedním z mnoha, mnoha prostředků/nástrojů, které prostě použil a používá ze všeho svého stvoření. Bůh NIKOHO neodkládá, dokonce ani takového tupce jako bezpáteřní :D Kallistratos.
2xs
Já jasno mám, zato ty jsi nějaký opožděný a zabržděný. Tak se na mě pořád nelep, otravuješ zbytečně. Abys pak nemusel kňučet, že ti někdo napráská. Dlouho ti ta tvá pauza, ta zdrženlivost nevydržela 😉
2xs
Čemu nerozumíš na slově NEOTRAVUJ? Chceš snad po mně něco? Potřebuješ něco vysvětlit? Nejsi naopak zneklidněn ty? Tak si to vyřeš.
2xs
A básničky si schovej víš kam... to je pro zraněné dušinky tvého typu, aby ses dojímal z nějaké formy.
2xs
Lepíš se ty na mě: >"Milý 2xs". Debílku.
ľubica
katolícki svätci, muži s menom Mária:
1/ Ján Mária Vianney
2 /Antonín Maria Claret
3/ Antonín Maria Zaccaria
4/ František Maria z Camporossa
5/ Josef Maria Tomasi
6/ Maximilián Maria Kolbe
7/Klement Maria Hofbauer
8/Ludvík Maria Grignion z Montfortu
9/Pompilius Maria od svatého Mikuláše
10/Vincenc Maria Strambi
Títo veľmi dobre vedeli, že pre súboj s diablom im nikto tak nebude na pomoci, ako …More
katolícki svätci, muži s menom Mária:
1/ Ján Mária Vianney
2 /Antonín Maria Claret
3/ Antonín Maria Zaccaria
4/ František Maria z Camporossa
5/ Josef Maria Tomasi
6/ Maximilián Maria Kolbe
7/Klement Maria Hofbauer
8/Ludvík Maria Grignion z Montfortu
9/Pompilius Maria od svatého Mikuláše
10/Vincenc Maria Strambi
Títo veľmi dobre vedeli, že pre súboj s diablom im nikto tak nebude na pomoci, ako prebl. P. Mária, jediná bytosť, ktorej sa diabol bojí a nemôže sa jej dotknúť. Bojí sa vysloviť jej Meno. Meno, ktoré uzdravuje, odstraňuje pochybnosti, je posilou v búrkach...
Veľmi krásne opisuje silu Máriinho mena tiež sv. Bernard:
„A meno Panny bolo Mária,“ hovorí evanjelista. Chceme niečo povedať aj o tomto mene, ktoré v preklade znamená Hviezda morská a veľmi priliehavo pristane panenskej matke. Veď ju možno tak výstižne prirovnať k hviezde! Lebo ako hviezda vysiela lúč a neporuší sa, tak aj Panna porodila Syna bez porušenia svojho panenstva.

Lúč neumenšuje jasnosť hviezdy, ani Syn Panny jej neporušenosť. Ona je teda tá vznešená hviezda, ktorá vyšla z Jakuba, a jej lúč osvecuje celý svet a jej jas sa skvie na nebesiach, preniká do hlbín a rozjasňuje celú zem. Ale ona rozohrieva viac myseľ ako telo, podporuje čnosti a spaľuje neresti.
Ona je, hovorím, tá prejasná, neobyčajná hviezda, nevyhnutne vyvýšená nad týmto veľkým a šírym morom, kde sa trbliece svojimi zásluhami a osvetľuje svojím príkladom.

Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred víchric a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, neodvracaj oči od svetla tejto hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili vlny. Keď sa strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, pozri na hviezdu, volaj Máriu.

Keď tebou zmietajú vlny pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť alebo žiadostivosť tela, pozri na Máriu.
Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa chce pohltiť pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, mysli na Máriu.

V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a nepadneš.

Pod jej ochranou nebudeš poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ. A tak na sebe samom skúsiš, ako správne evanjelista hovorí: A meno Panny bolo Mária.“


Ako Boh zachránil vtedajšiu Európu pred Turkami na príhovor Prečistej Bohorodičky, tak Pán Ježiš túži i dnes zachraňovať tých, ktorý Ho skrze Máriin príhovor žiadajú o vypočutie konkrétnych prosieb v ťažkostiach.
www.magnificat.sk/pripominame-si-…
2xs
A teď ta hlupačka bude prskat na mě, když sama diskusi zablokovala :D
>>Nepoškvrnené SRDCE zvítazí
---Pitomost. Ježíš je jediný vítěz, a už zvítězil. Jakékoliv zjevení po Ježíšové úplném a dokončeném zjevení je falešné (až do doby, kdy se Ježíš zjeví při druhém příchodu). Nějaké mámení smyslů při satanově převlékání se za Mariinu podobu, takových případů zná i katolická církev desítky. Popravdě …More
A teď ta hlupačka bude prskat na mě, když sama diskusi zablokovala :D
>>Nepoškvrnené SRDCE zvítazí
---Pitomost. Ježíš je jediný vítěz, a už zvítězil. Jakékoliv zjevení po Ježíšové úplném a dokončeném zjevení je falešné (až do doby, kdy se Ježíš zjeví při druhém příchodu). Nějaké mámení smyslů při satanově převlékání se za Mariinu podobu, takových případů zná i katolická církev desítky. Popravdě jsou to všechna tzv. mariánská zjevení. A tím spíše to zjevení, které o sobě pyšně prohlašuje "Moje nepoškvrnené SRDCE zvítazí", a přitom žádnou zásluhu nemůže mít, jelikož spása je už hotova a jediný Ježíš slavně zvítězil!!! Jediný Pán a Král.
To mariánské mámení se jen snaží opičit... protože to je Boží opice: když Nejsvětější srdce Ježíšovo -- tak Neposkvrněné srdce panny marie. když Otče náš -- tak Zdrávas. Atd.
2xs
@Joske
Takže zbabělá ľubica se bojí pravdy... nechce ji slyšet, tak se před ní zabarikáduje, zablokovala si mě... chuderka nejistá. Mohl bych ji vyrušit, znejistět v její "pevné" "pravé" víře.
Na žádnou z mých závažných otázek nedokázala korektně odpovědět. Ani na absenci pití krve z kalicha, ani na mnoho dalších věcí (dotýkání se eucharistie učedníky po Ježíšově smrti, taktéž dnešních biskupů, …More
@Joske
Takže zbabělá ľubica se bojí pravdy... nechce ji slyšet, tak se před ní zabarikáduje, zablokovala si mě... chuderka nejistá. Mohl bych ji vyrušit, znejistět v její "pevné" "pravé" víře.
Na žádnou z mých závažných otázek nedokázala korektně odpovědět. Ani na absenci pití krve z kalicha, ani na mnoho dalších věcí (dotýkání se eucharistie učedníky po Ježíšově smrti, taktéž dnešních biskupů, obyčejných kněží, jáhnů, laiků... ale podle ní při poslední večeři to šlo jen a jen na jazýček... :-) směšné předsudky).

Je NAPROSTO ZBYTEČNÉ se orientovat na člověka. Jediná správná orientace je jen na Ježíše (jediná pravá Cesta, Pravda a Život). Hovořit s Otcem přímo a prosit skrze Ježíše Krista, skrze něhož budeme i spaseni. Ne skrze Marii.
"V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni." --- takže žádná věc, zvíře ani člověk, a to včetně Marie není to jméno. =Chybná orientace.
>>Tak ste sa rozhodli, tak pojdete iným smerom.... Ale slobodne ste si vybrali
Ano, to jste si vy vybrali jiný směr, než ten jediný správný. Vy jdete jiným směrem, k člověku Marii a za nejistými ďábelskými zjeveními a klamy.
2xs
...a ještě ta hlupačka mluví o sklonění se před Marií a obrázek dá pokleknutí před eucharistickým Kristem :-) =zmatená jako lesní včela.
hlavně že si tam hodila pseudo-modlitbičku k člověku Marii. ani neví, že modlitba je jen rozhovor s Bohem. zřejmě totálně nevzdělaná "křesťanka"... spíše členka sekty marianistů.
ľubica
2xs
@ľubica Ježíš vzal, lámal a dával učedníkům - do rukou, ne do úst na jazýček. Dost pravděpodobně (protože u stolu večeřeli v polo-ležící poloze, jak bylo zvykem), apoštolové si to podávali navzájem, od nejbližšího k nejvzdálenějšímu. A k drobení tam zaručeně došlo.
A pak vzal kalich, vzdal díky Otci, požehnal, dal svým učedníkům a řekl: VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, …More
@ľubica Ježíš vzal, lámal a dával učedníkům - do rukou, ne do úst na jazýček. Dost pravděpodobně (protože u stolu večeřeli v polo-ležící poloze, jak bylo zvykem), apoštolové si to podávali navzájem, od nejbližšího k nejvzdálenějšímu. A k drobení tam zaručeně došlo.
A pak vzal kalich, vzdal díky Otci, požehnal, dal svým učedníkům a řekl: VEZMĚTE A PIJTE Z NĚHO VŠICHNI: TOTO JE KALICH MÉ KRVE, KTERÁ SE PROLÉVÁ ZA VÁS A ZA VŠECHNY NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ. TOTO JE SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ. TO KONEJTE NA MOU PAMÁTKU.
Takže jak se říká, někdo je papežštější než papež, dnešní církevníci jsou zřejmě namyšleně přesvědčeni, že to umějí lépe než Ježíš, že on to dělal blbě - asi nevěděl, s jakou úctou se mají dávat oplatky na jazyk (to ľubica ví), že se nejí z jednoho chleba, který se láme všem, a asi vědí i to, že kalich vína/krve lidem není třeba dávat. Zřejmě je to zbytečné, a protože Ježíš byl méně než ty nebo podobní církevníci, asi to nevěděl, že stačí jen tělo, a druhá způsoba (krev), že se má z praktických důvodů vyřadit. No on podle tebe byl Ježíš asi málo chytrý... to ty ho překonáváš. A asi dělal a říkal spoustu zbytečností, nesmyslů - to tobě se už nestane, ty jsi pokročilejší model člověka. ;-)
Pokud přijímání na ruku pokládáš za znesvěcení, pak naše církev vyšla ze znesvěcujícího Ježíše, znesvěcujících apoštolů, celá prvotní církev byl samý znesvětitel urážející Boha. Ono to tak ale není.
Že se dotkneš jazykem, patrem úst, zubem, hltanem, žaludkem, to ti nevadí. Ale uctivý dotyk rukou, to vadí strašně moc... že?
Je vidět, že máš opravdu obrovské problémy - takové bych chtěl mít jako největší problém: správné přijímání podle předpisů. Jenže Ježíš a Bůh s tímhle problém nemá. Spíše s (ne)poctivostí vztahu a lásky k Němu a se zlými úmysly. A asi i s farizeji dneška - kteří by rádi předepisovali svoje extenzivní výklady, co je nutné. Rádi by věci komplikovali a dělali ostatním překážky, kladli podmínky ke splnění. Apoštolové ale řekli, co je nutné: [Sk 15] Rozhodl totiž Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí: vyvarovat se toho, co bylo obětováno modlám, krve, masa z udušených zvířat a smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte správně.
2xs
@Joske Já nějak nechápu, proč lžeš, proč si vymýšlíš věci, které nejsou popsány v Písmu, a které ani omylem nemůžeš vědět. Nebyl jsi u toho.
ľubica
2xs, vy ste čo zač ste múdrejší ako bl. Emmerichová? alebo bl Mária z Agredy? Obe sa zhoduju vo víziách , že to bolo výslovne do úst!!! Je to predevšetkým preto že židovská Pascha sa začala sláviť otcom v každej rodine, ktorý podal sústo do úst každému členovi rodiny, jasné??? nechajte si ubohe komenty pre plátky nosa tých ako postoj.sk. alebo podobné...
2xs
@ľubica no vztekat se umíš (emotikon Angry), ale lepší by bylo logicky odpovědět. Popsal jsem ti ty důvody velmi jasně i dostatečně podrobně.
ľubica
s judášmi sa dlho nebavím:
od bl. Márie z Agredy ohľadne prvej svätej omše vo Večeradle a o prvom SP u apoštolov, zvlášť u zradcu Judáša/ zdroj Mystické mesto Božie III. diel, 9 kap.,od bodu 478
MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ - Svazek III. – PROBODENÍ
------
478. Túto modlitbu Kristus, náš Vykupiteľ, vykonal v prítomnosti apoštolov, ale iba v duchu,
bez akéhokoľvek vonkajšieho prejavu. Najblahoslavenejši…More
s judášmi sa dlho nebavím:
od bl. Márie z Agredy ohľadne prvej svätej omše vo Večeradle a o prvom SP u apoštolov, zvlášť u zradcu Judáša/ zdroj Mystické mesto Božie III. diel, 9 kap.,od bodu 478
MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ - Svazek III. – PROBODENÍ
------
478. Túto modlitbu Kristus, náš Vykupiteľ, vykonal v prítomnosti apoštolov, ale iba v duchu,
bez akéhokoľvek vonkajšieho prejavu. Najblahoslavenejšia Matka, ktorá Ho zo svojho úkrytu
pozorovala a nasledovala, ako Jeho Matka, padla na tvár a predkladala večnému Otcovi tie isté
prosby, ako Jej Syn. Hoci Ona nemohla nič pridať k zásluhám a skutkom svojho božského Syna,
predsa, ako pri iných príležitostiach, ako Jeho pomocníčka spojila svoje prosby s Jeho prosbami,
aby tým svojím verným spoločenstvom pohla večného Otca k väčšiemu milosrdenstvu. A večný
Otec zhliadol na Nich a milostivo prijal modlitby Syna i Matky vysielané za spásu ľudí. Okrem
modlitieb Jej zveril Jej božský Syn na starosť ešte iné diela. Aby sa dalo porozumieť, čo to bolo,
musíme si pripomenúť (ako som spomenula v predchádzajúcej kapitole), že keď Pán umýval
apoštolom nohy, Lucifer bol prítomný vo večeradle, lebo bol prinútený ostať a pozorovať Kristove skutky vo večeradle, a hneď prefíkane počítal, že niektoré veľké požehnania sú určené pre apoštolov. Hoci drak cítil, že jeho sila je oveľa zmenšená a že proti Vykupiteľovi nič neznamená, predsa vo svojej neskrotnej zúrivosti a pýche snažil sa vypátrať tieto tajomstvá, aby mohol osnovať budúce zlomyseľné plány. Veľká Pani však poznala tieto Luciferove zámery a vedela, že ich zmarenie bolo ponechané Jej. Preto horiac horlivosťou a láskou pre Najvyššieho, ako zvrchovaná Kráľovná rozkázala drakovi i všetkým jeho hordám, aby opustili večeradlo a zostúpili do priepastí pekelných.

479. Aby to mohla previesť, rameno Všemohúceho dalo blahoslavenej Panne novú moc,
ktorej odbojný Lucifer ani všetky jeho zástupy nemohli odolať. Boli zvrhnutí do pekelných
priepastí, kde museli zostať, kým im nebolo dovolené opäť výjsť, aby boli svedkami umučenia a
smrti Spasiteľa a boli konečne presvedčení, že Kristus je Mesiášom a Vykupiteľom, pravým Bohom i človekom.
Aby mi bolo dobre porozumené opakujem, že Lucifer a jeho diabli boli prítomní pri
večeri predpísanej zákonom i pri umývaní nôh a tiež neskoršie pri celom umučení Krista, ale neboli prítomní pri ustanovení svätej Eucharistie, ani keď učeníci prijímali.
Potom bola veľká Kráľovná pozdvihnutá na vysoký stupeň nazerania na tajomstvá, ktoré teraz mali byť vykonané a svätí anjeli spievali Jej ako druhej udatnej Judite, k tomuto slávnemu víťazstvu nad drakom. V tom čase Kristus, náš Pán, vzdával večnému Otcovi vznešené vďaky a chvály za požehnania, ktoré udelil ľudskému pokoleniu na Jeho prosbu.
......................
488. Iný veľmi podivuhodný zázrak sa stal, keď svätí apoštoli prijímali najsvätejšiu Sviatosť.
Vierolomný, zradný Judáš, keď počul rozkaz svojho Majstra, aby prijali svätú Eucharistiu, vo svojej nevere sa rozhodol, že ju nezje, ale ak bude môcť nepozorovane ukryť najsvätejšie Telo, že Ho prinesie kňazom a farizejom, aby im poskytol možnosť obviniť Ježiša, keď im ukáže, čo nazýval svojím Telom; lebo ak sa mu nepodarí toto, že potom urobí niečo iné zlé s božskou Sviatosťou.
Pani a Kráľovná neba, ktorá v jasnom nazeraní pozorovala a poznávala všetky vonkajšie a vnútorné účinky, ktoré spôsobilo u apoštolov sväté prijímanie, videla tiež hriešne úmysly zatvrdnutého Judáša. V Jej najčistejšom Srdci sa pozdvihla všetka horlivosť pre česť a slávu Jej Pána, ktorú mala ako Jeho Matka, Nevesta a Dcéra. Poznávajúc, že je to vôľa Božia, aby použila svoju moc ako Matka a Kráľovná, prikázala svätým anjelom, aby vyňali z Judášových úst konsekrované čiastky ako Chleba tak aj Vína a vrátili ich tam, odkiaľ boli vzaté.
Plným právom Jej patrilo, aby pri tejto príležitosti chránila česť svojho božského Syna a zabránila Judášovi, aby spôsobil Kristu Pánu takú
hanebnú potupu. Svätí anjeli poslúchli svoju Kráľovnú a keď prišiel rad na Judáša, aby prijímal, vyňali konsekrované čiastky z jeho úst, očistili ich od styku s Judášom, najhorším človekom zo všetkých ľudí a vrátili ich na pôvodné miesta bez toho, aby to apoštoli spozorovali.
Tak Pán až do konca chránil česť svojho zlomyseľného a zatvrdilého apoštola. Toto všetko anjeli vykonali zaniekoľko okamihov a potom sväté prijímanie obdržali ďalší apoštoli, lebo Judáš nebol ani prvý, ani posledný z prijímajúcich. Po prijímaní náš Spasiteľ vzdal večnému Otcovi vďaky a tým ukončil zákonom predpísanú sviatostnú večeru, aby započal tajomstvo svojho umučenia, o ktorom budem hovoriť v nasledujúcich kapitolách. Kráľovná neba sledovala všetko plná obdivu a radostnými chválami velebila Najvyššieho.
2xs
@ľubica Aha, takže co údajně řekly nějaké ženské (obě jen blahoslavené), tomu budeme věřit.
A Ježíšova slova VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI, ty můžeme ignorovat.
Oni se živého Ježíše běžně dotýkali, ale při poslední večeři se proměněného chleba nedotkli ani náhodou :-D že? Tak strašlivou hrůzu měli z toho dotyku, který by mohl jeho tělo znesvětit.
A ohledně Ježíšem ustanovené druhé způsoby a …More
@ľubica Aha, takže co údajně řekly nějaké ženské (obě jen blahoslavené), tomu budeme věřit.
A Ježíšova slova VEZMĚTE A JEZTE Z TOHO VŠICHNI, ty můžeme ignorovat.
Oni se živého Ježíše běžně dotýkali, ale při poslední večeři se proměněného chleba nedotkli ani náhodou :-D že? Tak strašlivou hrůzu měli z toho dotyku, který by mohl jeho tělo znesvětit.
A ohledně Ježíšem ustanovené druhé způsoby a podávání kalicha s vínem/krví, která je odpuštění hříchů, která je život, to se bavit nechceš, co? To je jen takový detail, drzost církevníků, kteří si dovolí popřít Ježíšova slova, jeho příkaz ignorovat, na jeho památku to nedělat, prostě osekat to na 50%. Vždyť Ježíš to řekl jistě špatně, zbytečně... ;-) Není to třeba, všichni přece vědí, že v těle je i krev. [ironic]
2xs
@ľubica >>Veľká Pani však poznala tieto Luciferove zámery
No jak je tam Velká Paní (Marie?), tak to hned zavání peklem, nějakým démonickým zjevením ke zmatení lidí. Odvedení pozornosti od Boha k nějaké senzaci, k člověku, ke zjevení.

ad 488) pokud těmto absurdním konstrukcím fakt věříš, tak to jsi opravdu dobrá... takhle si zmordovat mozek nedokážu: Královna byla u poslední večeře (byla jinde), …More
@ľubica >>Veľká Pani však poznala tieto Luciferove zámery
No jak je tam Velká Paní (Marie?), tak to hned zavání peklem, nějakým démonickým zjevením ke zmatení lidí. Odvedení pozornosti od Boha k nějaké senzaci, k člověku, ke zjevení.

ad 488) pokud těmto absurdním konstrukcím fakt věříš, tak to jsi opravdu dobrá... takhle si zmordovat mozek nedokážu: Královna byla u poslední večeře (byla jinde), přikázala andělům (sice lidská žena) a oni vyňali částečky z úst Jidáše, očistili je a vrátili zpět na původní místo, aniž si toho apoštolové všimli. -- nic absurdnějšího už nelze vymyslet, a proto tomu asi věříš.
3 more comments from 2xs
2xs
@Joske ---Proč? Odpověď zní: Protože není matkou všech učedníků. Byla dána jako vdova matka osobně Janovi (pod křížem), a Jan matce svěřen jako syn. Nikomu dalšímu - učedníkům ani všem lidem.

K neustálým apelům na "jako dítě" - to já beru, nemusíš se s tím pořád probíjet do otevřených dveří. Snažím se být ještě větší prosťáček než jsem. Ale nesmí na mě někdo vyrukovat s krutě absurdními …More
@Joske ---Proč? Odpověď zní: Protože není matkou všech učedníků. Byla dána jako vdova matka osobně Janovi (pod křížem), a Jan matce svěřen jako syn. Nikomu dalšímu - učedníkům ani všem lidem.

K neustálým apelům na "jako dítě" - to já beru, nemusíš se s tím pořád probíjet do otevřených dveří. Snažím se být ještě větší prosťáček než jsem. Ale nesmí na mě někdo vyrukovat s krutě absurdními pohádkami o velké paní... takové složitosti právě děti nepoberou. Potřebují to jednoduché jako od Ježíše, prosté, bez prostřednic a velkých paní... ne jak se to snaží kdejaký farizeus dneška zesložitit, lidem zkomplikovat, přístup ke svátostem omezit, lid Boží brát u huby, přístup přímo k Otci zamezit nějakým ďábelským mezičlánkem, atp.
2xs
@Joske Máš teda krutopřísně složitou konstrukci z křížem krážem vybraných a vytržených citací. Myslím, že kdyby se někdo hodně snažil, najde podobným způsobem v Bibli cokoliv, třeba návod k obsluze automatické pračky se sušičkou.
Slibuju, že se nad tou možností budu zamýšlet, ale už teď vím, že jsem dítě Boží (od narození, a pak ještě víc od křtu), ne Mariino, a i pokud je to přesně jak …More
@Joske Máš teda krutopřísně složitou konstrukci z křížem krážem vybraných a vytržených citací. Myslím, že kdyby se někdo hodně snažil, najde podobným způsobem v Bibli cokoliv, třeba návod k obsluze automatické pračky se sušičkou.
Slibuju, že se nad tou možností budu zamýšlet, ale už teď vím, že jsem dítě Boží (od narození, a pak ještě víc od křtu), ne Mariino, a i pokud je to přesně jak popisuješ, jsem údem Ježíšovým, ale nikoliv dítětem Mariiným, narozeným z Marie (tím byl Ježíš). Marie mě neporodila ani předtím, ani potom. Skrze křest jsem umřel starému člověku (hříšnému, propadlému smrti) a byl jsem přičleněn ke Kristu a skrze něj k Bohu. Tam už je jen čistý vzestup přes Krista k Bohu, ne nějaké rození oklikou přes člověka Marii. "Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu". + "Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího." Kdo chce, a je-li správně zaměřen na Krista (ne na Marii) může "konektor jménem Kristus" využít ke spojení, ke splynutí s Bohem. Ne každý pokřtěný toho dosáhne (pokud nechce, pokud se mu to stalo "nedopatřením" jako kojenci a od té doby těžce hřeší a háže fakáče na všechno svaté. Anebo taky pokud se nechá svést stranou, k cestě skrze kohokoliv jiného než Ježíše =Cestu, Pravdu, Život).
Nespasila mě Marie, ani přímo, ani přeneseně, ani nejsem součástí Marie, nýbrž součást Krista, jeho mystického těla. Díky jeho milosti, jíž se mi dostalo víry a touhy po Něm. "V něm (Bohu) žijeme, pohybujeme se a jsme ... Vždyť jsme jeho děti." [Sk 17:28] Tedy jsme Boží děti, ne Mariiny. Řeči že je naše matka jsou spíše jen tím, že si to někdo přeje takto zkroutit.
2xs
@Joske ...no, a ta předlouhá citace z Apokalypsy byla k ničemu. Nic z toho, co křečovitě dokazuješ, to nepodpírá. Vždyť jsou i spory, zda ta žena na poušti je zrovna Marie. Vůbec to není jisté.

>Učedníci jsou potomstvo Panny Marie v Kristu Ježíši.
---toto je v té přehršli citací výkřik naprosto ničím nedokázaný a nedává logický smysl. Kdybys místo toho vykřikl "Učedníci jsou učedníci Panny …More
@Joske ...no, a ta předlouhá citace z Apokalypsy byla k ničemu. Nic z toho, co křečovitě dokazuješ, to nepodpírá. Vždyť jsou i spory, zda ta žena na poušti je zrovna Marie. Vůbec to není jisté.

>Učedníci jsou potomstvo Panny Marie v Kristu Ježíši.
---toto je v té přehršli citací výkřik naprosto ničím nedokázaný a nedává logický smysl. Kdybys místo toho vykřikl "Učedníci jsou učedníci Panny Marie v Kristu Ježíši", dávalo by to o kapku větší smysl, i když i to je násilně zkroucené, abys tam tu Marii nějak za každou cenu vpasoval.
Ne, učedníci jsou Ježíšovi učedníci, ne Mariini, ani Josefovi, ani Davidovi. A my všichni jsme skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. [Gal 3:26] Nikde v Písmu nenajdeš, že jsme synové Mariini v Kristu Ježíši. A Bůh by nám to nezapomněl sdělit, pokud by to mělo i malý význam pro nás a pro naši spásu. Ale nemělo to žádný význam, proto to nikdy neřekl. Je to čistě Jeho plán spásy, a On ho také provedl.
ľubica
2xs, máte kallistratosovho ducha, ten takisto ´nemusí ´M. Božiu. Tak ste sa rozhodli, tak pojdete iným smerom.... Ale slobodne ste si vybrali.Podla vás: Vždyť jsou i spory, zda ta žena na poušti je zrovna Marie. Vůbec to není jisté.
..........................................................................

Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí...to slová M. Božej z Fatimy, ale vy M. Božiu ´nemusíte´..…More
2xs, máte kallistratosovho ducha, ten takisto ´nemusí ´M. Božiu. Tak ste sa rozhodli, tak pojdete iným smerom.... Ale slobodne ste si vybrali.Podla vás: Vždyť jsou i spory, zda ta žena na poušti je zrovna Marie. Vůbec to není jisté.
..........................................................................

Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí...to slová M. Božej z Fatimy, ale vy M. Božiu ´nemusíte´..... tak ste si vybral že vo vašom živote nemáte víťaza. Uprimnú sustrast. Hrozný osud.
PS: Ó, Mária, bed dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekami a za tých ktorý sa k tebe neutiekaju, ktorí su nepriatelmi RKC, su v nej a za tých ktorí su ti zverení
...........................................
2xs
@ľubica ---a pořád mi ta ľubica neřekla, jak si mohl někdo dovolit pro lid Boží oříznout slavení eucharistie o pití krve Kristovy z kalicha, jak máme dle Ježíšových instrukcí činit na jeho památku.
Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední …
More
@ľubica ---a pořád mi ta ľubica neřekla, jak si mohl někdo dovolit pro lid Boží oříznout slavení eucharistie o pití krve Kristovy z kalicha, jak máme dle Ježíšových instrukcí činit na jeho památku.
Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

---takže evidentně Ježíš považuje OBOJE za potřebné. Tělo i krev. Nedělal něco z toho zbytečně, nemluvil do větru, že? A Katolická církev si i tak dělá co chce... :-(

A třeba by mohla vysvětlit i to, proč ani ti učedníci nemohli (podle ľubice) na ty kousky lámaného chleba sáhnout, ale nástupci učedníků (biskupové) na to tělo Kristovo sahat najednou mohou (a dělali to samozřejmě i učedníci Ježíšovi, pořád, po Jeho nanebevstoupení. Takže on v tom sahání nebude žádný problém. Sahají dokonce i ne-biskupové (obyčejní kněží, dokonce jáhni a pověření laici).
Takže ta vaše křeč je naprosto zbytečné divadýlko. Křeč... podobně i s tou Marií.
ľubica
JOSKE, nestrácajme čas s tým človekom... je tu nato aby nás rušil, ale to samu nepodarí, skôr osol pokorne klakne pred PRAVDOU, ako ten človek
ľubica
joske, LEN DIABOL v tom človeku SA MOZE SMIAT zo SV PISMA, a urážať Najblahoslavenejšiu Pannu Máriu,podme preč....od pohrdača TEJ, ktorej Nepoškvrnené SRDCE zvítazí
Tymián
Milý Andreas, to že prijímanie na ruku je svatokradez, tak to je len tvoj osobný názor. Dokáž to na základe oficiálneho učenia Cirkvi. Môžeš použiť dokumenty ako napr. KCC alebo CIC?
Ďakujem
apredsasatoci
Keď tvoja duša opustí telo, Pán Ježiš ti dá nespočetné množstvo dôkazov. Potom môžeš premýšľať o nich a to na veky vekov.
ľubica
tymián povrchný indián!
vám nestačí keď tie slová vypovie diabol, ktorého p. Amorth vyháňal? Co sa oháňate dokumentami, hoci aj tých je dosť, len nie v tých čo ste napísal, ale v takých kde je to dohladatelne pre každého veriaceho: čum sem:
Všeobecné smernice Rímskeho misála článok č. 160:

“Potom kňaz vezme paténu alebo cibórium a pristúpi k prijímajúcim, ktorí zvyčajne prichádzajú procesiovo.…More
tymián povrchný indián!
vám nestačí keď tie slová vypovie diabol, ktorého p. Amorth vyháňal? Co sa oháňate dokumentami, hoci aj tých je dosť, len nie v tých čo ste napísal, ale v takých kde je to dohladatelne pre každého veriaceho: čum sem:
Všeobecné smernice Rímskeho misála článok č. 160:

“Potom kňaz vezme paténu alebo cibórium a pristúpi k prijímajúcim, ktorí zvyčajne prichádzajú procesiovo. Nie je dovolené, aby si veriaci sami brali premenený chlieb ani posvätný kalich, tým menej, aby si ho podávali z ruky do ruky medzi sebou. Veriaci prijímajú pokľačiačky alebo postojačky podľa toho, ako to ustanovila konferencia biskupov. Ale keď prijímajú postojačky, odporúča sa, aby konferencia biskupov stanovila úkon patričnej úcty, ktorý majú vykonať pred prijatím Sviatosti.”
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)

Inštrukcia Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii).

Článok č. 91:
“Pri rozdávaní svätého prijímania treba pamätať, že „posvätní služobníci nemôžu odoprieť sviatosti tým, ktorí ich vhodne žiadajú, sú riadne disponovaní a právo im nezakazuje, aby ich prijali“. Každý pokrstený katolík, ktorému podľa práva nie je zakázané, musí byť pripustený k svätému prijímaniu. Teda nie je dovolené odoprieť nikomu z veriacich sväté prijímanie len preto, lebo napr. chce prijať Eucharistiu pokľačiačky alebo postojačky.”
(www.kbs.sk/…/redemptionis-sa…)

Článok č. 92:
Hoci každý veriaci má vždy právo prijať sväté prijímanie podľa svojej vôle do úst, ak niekto z prijímajúcich chce prijať sviatosť na ruku v krajinách, kde to konferencia biskupov s potvrdením Apoštolskej stolice dovolila, nech sa mu svätá hostia dá. Predsa však osobitne treba dbať o to, aby ju prijímajúci prijal hneď pred vysluhovateľom, aby nik s hostiou na ruke neodišiel. Ak by hrozilo nebezpečenstvo znesvätenia, sväté prijímanie sa veriacim na ruku nemá podávať.”
(www.kbs.sk/…/redemptionis-sa…)

Ani KBS nemá právomoc o prijímaní do rúk rozhodnúť, ale iba podať žiadosť, ak biskupi odhlasujú 2/3 väčšinou, že to na území štátu chcú. Iba Vatikán rozhodne, či sa bude alebo nebude prijímať do rúk. A ak rozhodne že áno, v liste v ktorom sa to oznamuje, je vždy napísané, že veriacim musí byť zachované právo prijímať do úst. Čiže tu sme celkom ďaleko od toho, ako by to malo byť.
.................................
ten ktorý sleduje udalosti, vie ze KBS je trápna, že o nič nežiadala.....ale svojvolne rozhodli a idu ako parný valec po kňazoch a veriacich....
Tymián
Milá ľubička, keď už používaš oficiálne dokumenty Cirkvi, čo je dobré. Prosím ťa, skús ich aj správne chápať a aplikovať.

Napr. tento text:" Nie je dovolené, aby si veriaci sami brali premenený chlieb..."

Veriaci si konsekrovany chlieb sám neberie, ale mu podáva kňaz, tak ako pri sv. Prijímaní.
Takže aký máš s tým problém?
Tymián
ľubka, ešte ns lepšie vysvetlenie. Tam sa myslí, že keby si ty sama siahla rukou do ciboria a vzala si Eucharistiu, to sa nesmie!
Dorotta
Jsem poprve na techto strankach a nestacim se divit co tu lidi “ rado by svetci” pisou. Ukazal jsem tyto stranky nasemu knezi a rezolutne tyto stranky zavrhl jako demagogii a naprosto neslucitelne s cirkvi.
Dorotta
Pak nechapu proc to katolici čtou... ale chapu ze ten zly je pripraveny a Samozrejme cili presne... nas clen rodiny je totalne mimo je kvuli temto strankam, tak jsem se rozhodla se sem podivat a nestacim se divit... ale jak z toho ven? To je jako zavislost... Ten clen rodiny to tu hlta a vsemu veri, pritom je to silne verici clovek...
apredsasatoci
Čo vás vlastne poburuje? Ohavnosti páchané bergogliom, alebo, že si dovolíme o jeho ohavnostiach písať?!
🤔
apredsasatoci
Markus56, Nech áno je áno. A nie je nie. Všetko ostatné je od zlého.
Dana22
Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
V Jeruzaleme …More
Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom.
Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“
Kniha žalmov − Ž 104, 1ab+24ac. 29b-30. 31+34

R.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. alebo Aleluja.
Dobroreč, duša moja, Pánovi; *
Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.
Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! *
Zem je plná tvojho stvorenstva. R.
Odnímaš im dych a hneď hynú *
a vracajú sa do prachu.
Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené *
a obnovuješ tvárnosť zeme. R.
Pánova chvála nech trvá naveky; *
zo svojich diel nech sa teší Pán.
Kiež sa mu moja pieseň zapáči; *
a ja sa budem tešiť v Pánovi. R.
Prvý list Korinťanom − 1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Všetci sme boli v jednom Duchu pokrstení v jedno telo
Bratia, nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán,“ iba ak v Duchu Svätom.
Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.
Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.
Sekvencia

Duchu Svätý, príď z neba
a vyšli nám zo seba
žiaru svetla pravého.
Príď k nám, Otče chudobných,
Darca darov sľúbených,
svetlo srdca bôľneho.
Tešiteľ si najlepší,
ó, hosť duše najsladší,
ty sladké občerstvenie.
V práci si poľahčenie,
v sparne si ovlaženie,
v plači si potešenie.
Svetlo oblažujúce,
naplň myseľ aj srdce
ľudu tebe verného.
Bez pomocnej milosti
človek žije v hriešnosti,
nie je v ňom nič dobrého.
Očisť, čo je skalené,
zavlaž, čo je znavené,
uzdrav, čo je zranené.
Ohni, čo je stŕpnuté,
zohrej, čo je skrehnuté,
naprav, čo je zblúdené.
Daruj svojim veriacim,
s dôverou ťa prosiacim,
svätú milosť sedmorú.
Daj za čnosti odmenu,
daj smrť dobrú, blaženú,
daj nám radosť trvalú.
Evanjelium podľa Jána − Jn 20, 19-23
Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň svojej lásky.