Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks162
hr.news

Franjin efekt: Manje zvanja

Broj svećenika značajno je opao, a posebno u Europi i Americi, navodi se u izvještaju Kongregacije za evangelizaciju naroda od 16. listopada.

Ukupan broj svećenika smanjio se na 414.065 2018. godine, pri čemu je Europa zabilježila pad od 2.675 svećenika u odnosu na 2017. Broj sjemeništaraca je opao, posebno u Americi i Europi.

Samo Afrika i Azija i dalje pokazuju znakove rasta. Sve manji broj svećenstva poklapa se sa sve većom globalnom populacijom.

Razlog debakla: Franjinu Crkvu više zanimaju homoseksualci, razvedeni i politika nego katoličke obitelji s mnogo djece.

Slika: © Mazur, CatholicNews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsCzgltkbamo