Clicks219
csk.news

Nevedomý: Františkovi Chýbajú Základné Vedomosti O Katechizme

Vo svojej Nedeľnej po homílii Božieho Tela, František moralizoval, že „nemôžeme v Nedeľu lámať chlieb, ak sú naše srdcia uzavreté voči našim bratom a sestrám. Nemôžeme si dať z toho Chleba, ak nedávame chlieb hladným. Nemôžeme sa deliť o ten Chlieb, pokiaľ sa nedelíme o utrpenie našich bratov a sestier v núdzi.“

Pripomenulo to jeho trápnu homíliu Božieho Tela z Júna 2019, v ktorej tvrdil, že Eucharistia je „Ježiš, ktorý sa stáva chlebom.“

V Katolíckej Viere, ktorú odovzdali apoštoli, je to naopak: chlieb sa stáva Kristovým telom, pretože transsubstanciácia mení podstatu chleba na podstatu Kristovho tela (KKC 1376).

#newsFkzdcpgjxs