03:01
Evanjelizacia
1K
✞ Byť synmi Otca, ktorý je v nebi Mt 5,43-48 ► www.evanjelizacia.euMore
✞ Byť synmi Otca, ktorý je v nebi Mt 5,43-48

www.evanjelizacia.eu