Elkam
2
Premier w PE: Odrzucam język gróźb, pogróżek i wymuszeń; nie zgadzam się na to, by politycy szantażowali i straszyli Polskę

Mocne wystąpienie premiera w PE! "Odrzucam język gróźb"

Integracja europejska to dla nas wybór cywilizacyjny i strategiczny. Tu jesteśmy, tu jest nasze miejsce i nigdzie się stąd nie wybieramy. Chcemy …
Elkam
Elkam
Dzięki Ci Boże za Mateusza , dla Polaków i Ojczyzny!