Clicks1.3K
Unam Sanctam SK
2

František sa dva razy priznal, že je heretikom

František sa priznal k tomu, že je heretikom:

„Viete, že tu sú niektorí kritici: že pápež nie je odvážny, je ľahkovážny; že robí kroky proti katolíckej doktríne; že je krok od kacírstva... Toto sú riziká. Ale tieto rozhodnutia sa vždy robia v modlitbe, v dialógu, prosiac o radu, v reflexii. Nie sú to vrtochy a sú tiež v súlade s tým, čo učil koncil [II. vatikánsky koncil].“ (pápežský let 8. marca 2021)
Tu to máte čierne na bielom. František tu pripúšťa, že jeho rozhodnutie robiť „kroky proti katolíckej doktríne“ sa robí „v modlitbe“ a „v reflexii“. František tu hovorí, že žiadne zo svojich rozhodnutí „proti katolíckej doktríne“ (jeho kacírstvo v Assisi, jeho modlárstvo vo vatikánskych záhradách s Pachamamou, jeho ekumenické kacírstvo na „apoštolskej nunciatúre“ v Bratislave, jeho zapretie kresťanskej viery so židmi na Slovensku atď.) nerobí ľahkovážne, ale „vždy“ „v modlitbe, v dialógu, prosiac o radu, v reflexii.“ Sotva by si človek mohol žiadať jasnejšie potvrdenie Františkovej pertinacia, to jest jeho kacírskej tvrdošijnosti, zaťatosti. Kacírstvo je tvrdošijné popieranie alebo pochybovanie o stati katolíckej viery. Ten, kto úmyselne alebo tvrdošijne popiera autoritatívne učenie Katolíckej Cirkvi je heretik/kacír. František vo vyjadrení vyššie pripúšťa, že „kroky proti katolíckej doktríne“ robí „v reflexii“, „v modlitbe“ (teda tieto zločinné kroky vyhodnocuje pred Bohom (alebo sa modlí k samotnému satanovi?) a robí ich úmyselne) a „prosiac o radu“ odpadlíkov jemu podobných. František tiež pripúšťa, že II. vatikánsky koncil je heretický, lebo (pravdivo) hovorí, že je v súlade s jeho krokmi „proti katolíckej doktríne“.

František veľmi dobre vie, čo robí. Je nepriateľom Katolíckej Cirkvi a jej viery, chce ju zničiť a je si toho plne vedomý. Je podlým služobníkom diabla.

František tiež pripustil, že je heretikom vo video správe z 23. mája 2015:

„A prichádza na moju myseľ povedať niečo, čo môže byť pochabé alebo možno heréza, ja neviem.“

Španielsky: „Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez, o quizás una herejía, no sé.“
Takže František priznáva, že to, čo sa chystá povedať, môže byť herézou. Nevie a je mu to jedno. Je mu jedno, že sa chystá učiť herézu. A túto herézu hneď potom učil. Prizná sa, že to, čo učí, môže byť heréza a potom tú herézu učí. Takže znova preukázal svoju kacírsku tvrdošijnosť a dokázal, že vie, že je heretikom a že mu je to jedno.

„A prichádza na moju myseľ povedať niečo, čo môže byť pochabé alebo možno heréza, ja neviem. Ale je tu niekto, kto ‘vie,’ že navzdory naším rozdielom sme jedno. Je to on, kto dnes prenasleduje kresťanov, on, kto nás pomazáva s (krvou) mučeníctva. On vie, že kresťania sú učeníci Krista: že sú jedno, že sú bratia! Nestará sa o to, či sú evanjelici alebo pravoslávni, luteráni, katolíci alebo apoštolskí [príslušníci (protestantskej) „Apoštolskej cirkvi“]... je mu to jedno! Oni sú kresťania. A tá krv (mučeníctva) zjednocuje. Dnes, drahí bratia a sestry, žijeme ‘ekumenizmus krvi.’
Učí herézu, že Boh sa nestará o to, či je niekto „pravoslávnym“ schizmatikom, luteránom či iným kacírom alebo katolíkom. Hovorí, že katolíci sú zajedno z heretikmi a schizmatikmi. Je to odpadlík. Hovorí, že katolíci sú v jednote s protestantmi, ktorí ani len neveria v nevyhnutnosť zachovávať Božie prikázania a neveria v pápežstvo, v Eucharistiu, v katolícke sviatosti či biblické učenie o ospravodlivení, ktoré doslova popierajú (Jakubov list 2:24 – „Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery.“). Hovorí, že katolíci sú v jednote so schizmatikmi, čo odmietajú pápežstvo. Je totálnym heretikom a odpadlíkom.

Počas letu z Arménska do Ríma v nedeľu 26. júna 2016 antipápež František povedal, že luteráni a katolíci sa zhodujú v doktríne „ospravodlivenia“ (totálna heréza) a že v otázke ospravodlivenia sa Luther nemýlil. Ohromujúce!

Myslím si, že úmysly Martina Luthera neboli nesprávne... V dnešnej dobe, luteráni a katolíci, a všetci protestanti, sa zhodujú v doktríne ospravodlivenia: v tejto veľmi dôležitej otázke sa [Luther] nemýlil.
František je odpadlík. Hovorí, že katolíci súhlasia s luteránmi v ich totálne heretickom a Bibliu odmietajúcom učení o ospravodlivení len z viery (že stačí veriť v Krista a potom človek môže páchať akékoľvek hriechy koľko len chce a byť spasený). Každý, kto bude naďalej považovať tohto odpadlíka za pápeža, je sám odpadlíkom.
ľubica
už je neskoro, má zatvrdené srdce ako Judáš... už je dávno vonku, odišiel do tmy ako Judáš, demoluje, trieska, huláka to isté ako svet globalistov, navyše svojimi slovami i skutkami bodá Prečisté Srdce P. Márie a JEJ Najsv. Syna Božieho.....ako to robievaju posadnutí ZlýmMôže byť niekto protipápežom, hoci väčšina kardinálov hovorí, že je pápežom?
Metod
Nešťastník Jorge, ešte má stále šancu na obrátenie....