V.R.S.
1539
V.R.S.
"1. Gdyby ktoś mówił, że we Mszy nie składa się Bogu prawdziwej i właściwej Ofiary; albo że składanie ofiary nie jest niczym innym niż dawaniem nam Chrystusa do spożycia - niech będzie wyklęty (...)
8. Gdyby ktoś mówił, że Msze, podczas których tylko kapłan przyjmuje Komunię sakramentalnie, są niedozwolone i dlatego należy je znieść - niech będzie wyklęty."
(Sobór Trydencki - Kanony o Najświętsze…More
"1. Gdyby ktoś mówił, że we Mszy nie składa się Bogu prawdziwej i właściwej Ofiary; albo że składanie ofiary nie jest niczym innym niż dawaniem nam Chrystusa do spożycia - niech będzie wyklęty (...)
8. Gdyby ktoś mówił, że Msze, podczas których tylko kapłan przyjmuje Komunię sakramentalnie, są niedozwolone i dlatego należy je znieść - niech będzie wyklęty."
(Sobór Trydencki - Kanony o Najświętszej Ofierze Mszy)

"28. Propozycja synodu, w której, po stwierdzeniu że "przyjęcie żertwy jest istotową częścią ofiary", dodaje "pomimo to nie potępia jako nieprawowitych tych Mszy, w których obecni nie komunikują sakramentalnie albowiem mają udział w żertwie, choć w sposób mniej doskonały, przyjmując ją duchowo", gdyż sugeruje ona że coś brakuje istocie ofiary jeśli chodzi o ofiarę, która jest sprawowana albo przy braku obecności [wiernych], albo przy obecności tych, którzy nie przyjmują żertwy ani sakramentalnie ani duchowo i jakby powinny być potępione jako nieprawowite takie Msze, w których komunikuje sam kapłan i nikt nie jest obecny kto komunikuje sakramentalnie lub duchowo - [jako] fałszywa, błędna, podejrzana o herezję i pachnąca herezją"
(Pius VI: Auctorem fidei - potępiona propozycja nr XXVIII)