Clicks521
Varovanie
1

HAD DÁVÁ ANTIKRISTU SPECIÁLNÍ POSELSTVÍ, KTERÉ ON PEČLIVĚ UCHOVÁVÁ

Poselství Ježíše ze dne 16. října 2013 v 23:27.
varovani.org/html1/obsah.html

Má vroucně milovaná dcero,
nejbezbožnější trojice, sestávající z mých tří nepřátel, falešného proroka, antikrista a draka, kterým je Satan, nyní povstanou v odporu proti Nejsvětější Trojici. Vězte, že mají mnoho tisíců a tisíců oddaných následovníků a jak se čas blíží, mnoho tajných a odporných ceremonií se uskuteční k poctě hada.
Tak opatrný je had, aby neodhalil své pravé já, že jeho skutečné zlé záměry proti každému Božímu dítěti jsou maskovány a ukáže se svým několika málo vyvoleným jako okouzlující krásný princ, předvádějící se před nimi tím nejsvůdnějším způsobem. Stejně jako je komunikováno s mými vlastními vybranými vizionáři, had dává antikristu speciální poselství, které on pečlivě uchovává, a pak sdílí se svou hierarchií na zemi. Tato poselství obsahují pokyny k znesvěcení mé církve v přípravě pro antikrista, aby se ujal svého trůnu a podvedl svět, aby uvěřil, že on je Kristus, Spasitel světa.
Nyní dejte pozor všichni, kdo odmítáte toto varování. Brzy mnoho z mých stoupenců, kteří Mě milují, ale nevěří těmto poselstvím, bude čelit velkému nebezpečí. Plán sebrat Mi vás započal a nebudete-li opatrní a ostražití, budete vylákáni do doupěte temnoty. Antikrist bude imitovat všechny prvky a detaily mého božství, které se dověděl od hada. Had sledoval moje ukřižování a jen on zná podrobnosti týkající se této hrozné události. Bude Mě zesměšňovat tak, že nařídí svým oddaným služebníkům přestavět obřady v mé církvi. Vezmou mé Slovo a přidají k němu nové obscénní prvky k uctění šelmy a mnozí nepochopí jejich význam.
Zahrávejte si s ďáblem a vydáte se mu všanc, a to vás povede k velkým zkouškám. Opakujte ohavná slova, která vloží mezi vás, a otevřete mu své duše. Zbožňujte ho tím, že budete milovat antikrista, až se před vámi bude pyšně naparovat, a vložíte si ho, místo Mě, do svých srdcí. Vše, co jsem vás naučil, bude obráceně, vzhůru nohama a naruby. Protože tak mnozí skutečně nerozumí mým učením, a protože tak málo z vás pozorně poslouchalo evangelia, pokud jde o můj Druhý příchod, nebudete o nic moudřejší.
Ach, jak to láme mé srdce, že vám musím odhalovat tyto zprávy. Jak bych si přál, abyste nemuseli takto trpět. Ale, slibuji vám, zmírním vaši bolest a až nastane jeho vláda, bude krátká.
Duším, nevinně polapeným touto parodií na mé božství, bude projeveno mé milosrdenství. Žel, ti, kdo věří, že budou vládnout v ráji, který jim slíbil podvodník, shledají, že budou hozeni do jezera ohně, kde budou trpět na věky. Nebude nikoho, kdo by jim pomohl, protože zhltli lži vymyšlené k získání jejich důvěry, což způsobí ztrátu mnoha duší, které budou slepě následovat jejich falešné učení.
Modlete se o milosrdenství pro ty, kdo budou podvedeni králem temnoty.

Váš Ježíš
Varovanie