apredsasatoci
31K

BDEJTE! Ani vaše múdra vás nespasia

Bez modlitby srdcom niet svätostí! Predovšetkým musíme byť skutočne presvedčení, že táto modlitba je životne dôležitá. "Kto uteká pred modlitbou srdcom, uteká pred všetkým, čo je dobré," povedal sv …More
Bez modlitby srdcom niet svätostí!
Predovšetkým musíme byť skutočne presvedčení, že táto modlitba je životne dôležitá. "Kto uteká pred modlitbou srdcom, uteká pred všetkým, čo je dobré," povedal sv. Ján z Kríža. Všetci svätí sa modlili srdcom. Tí, čo najviac vykonali v službe blížnym, venovali sa zároveň kontemplácii. Sv. Vincent z Pauly sa takto modlil každé ráno dve - tri hodiny.
Bez modlitby srdcom je nemysliteľné duchovne rásť: človek mohol prežiť veľmi intenzívne chvíle obrátenie a nadšenia, mohol obsiahnuť nesmierne milosti, ale bez vernosti v tejto modlitbe dospeje jeho kresťanský život veľmi skoro k určitému stupňu, a ďalej nepokročí. Totiž bez modlitby srdcom nemôžeme prijať všetku Božiu pomoc potrebnú na to, aby nás podstatne pretvoril a posvätil. Svedectvo svätcov je v tomto ohľade jednoznačné.
Možno si napríklad položiť otázku: prečo toľkí ľudia, čo veľmi často pristupujú ku sv. prijímaniu, nie sú svätejší? Príčinou mnohokrát býva nedostatok kontemplatívnej modlitby. More
ekans
a čo ked máš srdce zahnojené charismatismom?
apredsasatoci
???
Charizmatikom sa stáva človek, za podmienok, že pravidelne dlhodobo niekoľko rokov sa kontemplatívne modlí a žije čnostným životom (myslím, že takýchto charizmatikov je percentuálne veľmi málo).
ekans
tak ti přeju i Mirkovi jasné procitnutí s charismatického pokoncilního hnoje