Clicks589

PÁPEŽ PIUS V. O NEMENNOSTI SV.OMŠE

Laudetur Jesus Christus.

Pápež Pius V (Quo primum. O nemennosti sv. omše 1570):

"Teda vôbec nikto z ľudí nesmie zrušiť túto stránku nášho povolenia, ustanovenia, nariadenia, rozkazu, koncesie, dovolenia, prehlásenia vôle, rozhodnutia a zadržania (zákazu), ani sa jej v nerozvážnej opovážlivosti protiviť. Ak by sa však niekto odvážil skúsiť to, nech vie, že ho stihne hnev všemohúceho Boha a jeho apoštolov Petra a Pavla."

Tridentský koncil (1545-1563, 7. zasadnutie, kánon 13.):

"Kto hovorí, že prijaté a schválené obrady katolíckej Cirkvi, zvyčajne používané pri slávnostnom vysluhovaní sviatostí, možno podceňovať, alebo že ich vysluhovateľ môže bezhriešne podľa ľubovôle vynechať, alebo že každý pastier Cirkvi ich môže zameniť za iné, nové, nech je exkomunikovaný."

II.Vatikánsky koncil je zradou Cirkvi a Krista.Odklon k modernizmu a otvorenie sa exkomunikovanému protestantizmu.
II.Vatikánsky koncil je príčinou toho,čo sa dnes deje v katolíckej Cirkvi,pretože ju ovládajú slobodomurári,ktorí ju ničia a rozvracajú.

II.Vatikánsky konci úplne odignoroval a nerešpektoval nariadenia Tridentského koncilu a preto je heretický ako aj Novus Ordo Misae.

Je to rafinovaná príprava na postupné odstránenie obety a Krista,zlikvidovanie Katolíckej Cirkvi a postupné premenenie na Novú Cirkev bez Ježiša Krista.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
a pokračovanie nie je?
Myslím na to, že čo sa píše predtým a potom?
Kde je celý dokument Koncilu?
lebo to je vytrhnuté z kontextu, takže to človek môže ináč pochopiť.
PetraB likes this.