Kallistratos
Stylita dobře ví proč si lotry do svých vláken nepouští. Třikrát jsem už odpověděl a docela zřetelně. Dohadovat se nebudu. Když vidím to fantazírování nemá to cenu. 😉
Barbarin
Tolik let lhaní. Miros, Monk, bratr, bratr1, Hekla, jecminek, Hledač, pebu, lignum a mnoho dalších. K čemu to je?
Segal
Po sedmi letech na Glorii jsem dospěl k poznání, že mirkova blbost je neprůstřelná. 🌓⚽🚮🛂®©♨️⏳
Barbarin
Chroničtí lháři mají méně šedé hmoty mozku. Chybí jim svědomí, nemají čest. Proto snadno slibují, oznamují, nikdy však nekonají. Stojí na kraji propasti, do které padnou.
Barbarin
Hoki-hoki, proč stále oznamuješ odchody, když odejít nechceš? Proč stále lžeš?
Dana22
Pán ČULEN

Podpisujeme a podporujeme..

citizengo.org/sk/el/179374-volna-nedela
Kallistratos
Kristus přesahuje naše představy. není ani "piškot", není ani uzavřený ve svatostánku, není ani rozdělený na části, není ani rozdělený v čase, není ničím a nikým omezený a zkrátka - JE. Tím je bytostně vzdálen našim malichernostem ... Nejblíže je nám pro komunikaci v "srdci", kdy jej můžeme oslovit, ctít, milovat a chválit... Jako lidé opatření smysly potřebujeme vnější atributy, vnější vedení, …More
Kristus přesahuje naše představy. není ani "piškot", není ani uzavřený ve svatostánku, není ani rozdělený na části, není ani rozdělený v čase, není ničím a nikým omezený a zkrátka - JE. Tím je bytostně vzdálen našim malichernostem ... Nejblíže je nám pro komunikaci v "srdci", kdy jej můžeme oslovit, ctít, milovat a chválit... Jako lidé opatření smysly potřebujeme vnější atributy, vnější vedení, vnější vyjádření, vnější projev, vnější znamení.... vnější symboliku.... Dá se to pochopit.... Vše ale vede k Tomu, Jehož nikdo neviděl.... 😊
F.L.Věk
Taky tě rychle smažou:)) Pravda bolí.
Kallistratos
Nevím proč by to někdo mazal, nevylučuji vnější atributy úcty, ale těžiště je v Neviditelném... Mojžíš také nevykládal lidem jaké měl Bůh oči, když kráčel ze Sionu, ale donesl jim Jeho slovo.... Na kamenných deskách.... O co dále jsme nyní my, když vtělený Bůh, Boží Syn je samotným Slovem a Slovo je vryté do "živých srdcí" ... A když se díváme na Syna, vidíme Otce.... Samozřejmě v době NZ to …More
Nevím proč by to někdo mazal, nevylučuji vnější atributy úcty, ale těžiště je v Neviditelném... Mojžíš také nevykládal lidem jaké měl Bůh oči, když kráčel ze Sionu, ale donesl jim Jeho slovo.... Na kamenných deskách.... O co dále jsme nyní my, když vtělený Bůh, Boží Syn je samotným Slovem a Slovo je vryté do "živých srdcí" ... A když se díváme na Syna, vidíme Otce.... Samozřejmě v době NZ to byla alegorie nikoli prvoplánově smyslová, ale mnohem hlubší.... Apoštol tu JEDNOTU vnímal a dogmatické zformulování přišlo později.... Kéž by lidé uměli překročit vnější atributy a nevelebili "směrovky" jako cílovou stanici....
TruePeter
V Rituále Romano by si NIKDO NIKDY ani neopovážil "podat na ruku" čili jednat s Kristem jak s "dětským piškotem", když při jakémkoliv vyslovení jména Ježíš se kněz spolu s ministranty při modlitbách VŽDY ukloní a přijmat lze jen na klekátku....dopoŕučuji projít si překlady latinských modliteb ve "Mši všech věků"a srovnat s "novým" výtvorem....Jde o úplně jiné modlitby,je to úplně něco jiného...
TruePeter
Sv.Panna Marie hlavně po Lucii chtěla, aby třetí část tajemství byla zveřejněna Papežem NEJPOZDĚJI do roku 1960..."pak už bude příliš pozdě"Přoč asi..?
Jelikož papež nic nezveřejnil a Rusko se nezasvětilo, přišel v zápětí trest.Následovalo svolání "Zlého koncilu", jenž schválil zlou mši..tj..bohorouhačný obřad mše, vytvořený v hospodě hlavně protestanty a zednáři - Bugnini a jiní - , v němž je …More
Sv.Panna Marie hlavně po Lucii chtěla, aby třetí část tajemství byla zveřejněna Papežem NEJPOZDĚJI do roku 1960..."pak už bude příliš pozdě"Přoč asi..?
Jelikož papež nic nezveřejnil a Rusko se nezasvětilo, přišel v zápětí trest.Následovalo svolání "Zlého koncilu", jenž schválil zlou mši..tj..bohorouhačný obřad mše, vytvořený v hospodě hlavně protestanty a zednáři - Bugnini a jiní - , v němž je na Krista knězem vystrkován zadek a jehož modlitby jsou DIAMETRÁLNÉ odlišné od právé mše, kterou sloužili světci tj.Mše Všech věkuu….a které se nepřátele Církve potřebovali zbavit...