19:15
Marieta Ria
1490
SPOVEĎ ... príbeh, ktorý môže napísať len život sám. Svätá spoveď, čiže sviatosť zmierenia, to je ten nezaslúžený dar, ktorý sme dostali všetci od nášho Nebeského Otca. Skúsme ho prijať ako ten …More
SPOVEĎ
... príbeh, ktorý môže napísať len život sám.

Svätá spoveď, čiže sviatosť zmierenia, to je ten nezaslúžený dar,
ktorý sme dostali všetci od nášho Nebeského Otca.

Skúsme ho prijať ako ten najväčší dar,
aký sme mohli ako ľudia dostať od nášho Nebeského Otca
a to pre zásluhy Jeho Syna, Ježiša Krista.

Čo obsahuje v sebe tento dar, dar odpustenia,
tak to nám chce vyrozprávať a priblížiť toto video:


Krátky dojímavý film o odpustení, ktorý vznikol v Roku milosrdenstva.
Získal ocenenie za najlepší krátky film Medzinárodného kresťanského

filmového festivalu
, získal celkovo päť ocenení
a bol nominovaný v rôznych medzinárodných filmových festivaloch.
Marieta Ria
Vidieť, že absolútne nechápete sviatosť zmierenia - človek dostáva rozhrešenie s tým, aby napravil ujmu, ktorú spôsobil... Spovedník sa ho pýta, či je ochotný priznať sa ku svojej vine a niesť zodpovednosť... po 20-tich rokoch nikoho nebudú ťahať po súdoch - je to premlčané. Kňaz dokonca trochu klame v záujme toho, aby odľahčil jeho svedomiu (a muž bol presvedčený, že nespôsobil smrť jeho otca …More
Vidieť, že absolútne nechápete sviatosť zmierenia - človek dostáva rozhrešenie s tým, aby napravil ujmu, ktorú spôsobil... Spovedník sa ho pýta, či je ochotný priznať sa ku svojej vine a niesť zodpovednosť... po 20-tich rokoch nikoho nebudú ťahať po súdoch - je to premlčané. Kňaz dokonca trochu klame v záujme toho, aby odľahčil jeho svedomiu (a muž bol presvedčený, že nespôsobil smrť jeho otca) a tým uľavil jeho duši - tak aké jatrenie rán? A o akej špionáži tu hovoríte?? Každý kňaz je viazaný spovedným tajomstvom a nesmie niekomu nič prezradiť ani za cenu vlastného života!! Kňaz tým, ako sa zachoval v tejto situácii - ktorá bola pre neho mimoriadne ťažká - veď šlo o vlastného otca, bez ktorého musel vyrastať a nesmierne mu chýbal - prejavil veľké MILOSRDENSTVO! Spoveď, ako to bolo vyjadrené v popise videa - je jeden veľký, nezaslúžený dar, ktorým nám prejavuje Boh svoje veľké milosrdenstvo!!