Clicks27
vi.news

Giáo Hội không giống như một chuỗi khách sạn quốc tế - Hồng y Müller giải thích với Francis

Với Traditionis Custodes, Francis cố gắng giết người theo nghi lễ Rôma, Đức Hồng y Gerhard Müller nhận xét trong một tuyên bố ngày 19 tháng 7.

Ông nghi ngờ về chất lượng của văn bản của TC, và chỉ trích một câu trích dẫn của Thánh Augustine được sử dụng trong lá thư kèm theo của Francis. Câu trích dẫn sử dụng sự phân biệt của Thánh Augustine về tư cách thành viên trong Giáo hội “theo thân thể” hay “theo trái tim” để nhấn mạnh vào sự vâng phục. Tuy nhiên, Müller giải thích rằng câu trích dẫn không nói về chủ nghĩa độc đoán mà nói về sự thống nhất trong Đức tin mà "không có nghĩa là" đòi hỏi sự đồng nhất vô trùng trong hình thức phụng vụ bên ngoài.

Müller cố gắng làm cho Francis hiểu rằng Giáo Hội không giống như “một chuỗi khách sạn quốc tế với thiết kế đồng nhất”. Do đó, theo sự trỗi dậy của Công đồng Trent, Pius V đã không đàn áp các nghi thức khác nhau, nhưng muốn hạn chế lạm dụng.

Giống như Francis, Müller khăng khăng “vô điều kiện” công nhận Công đồng Vatican II [thất bại] nhưng nhận thấy rằng những giáo huấn của Công đồng này về Sự cứu chuộc, Giáo hội, sự mặc khải, hôn nhân, đang bị “đa số giám mục Đức” phủ nhận - và không chỉ họ. Họ cũng mâu thuẫn với Francis và “thẳng thừng” cổ xúy việc ban phước cho đồng tính luyến ái và tà dâm tự nhiên.

Trong bối cảnh này, Müller nhận thấy sự không cân xứng giữa phản ứng không đáng kể của Francis đối với các cuộc tấn công lớn vào sự thống nhất của Giáo hội của người Đức (v.v.) và cuộc đàn áp khắc nghiệt đối với thiểu số Nghi lễ La Mã để hình ảnh một đội cứu hỏa lầm lạc xuất hiện trong tâm trí Müller, mà - thay vì cứu ngôi nhà rực lửa - trước tiên lại chăm sóc một cái chuồng nhỏ bên cạnh nó.

Müller viết, Francis phớt lờ cảm xúc tôn giáo của những người thường tham gia Thánh lễ La Mã, “Thay vì yêu thích mùi của bầy cừu, người chăn cừu ở đây đánh chúng thật mạnh bằng cây gậy của mình”.

Hình ảnh: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsVwhhxjzept