Clicks508
szuirad1
1

O objawieniach prywatnych

Mateusz Ziomber

Bóg objawił się w pełni poprzez Swego Syna, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem” (J 14,6). Cała publiczna działalność naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa polegała na pełnieniu woli Ojca, ukazywaniu Go i Jego woli wobec ludzkości słowem i czynem, aż po odkupieńczą ofiarę Krzyża. Równocześnie na przestrzeni ostatnich wieków istniały objawienia prywatne, które Kościół uznawał za autentyczne lub którym się nie sprzeciwiał. Jak więc należy je rozumieć?

Objawienie publiczne, ukazujące nam prawdę o Bogu, człowieku, grzechu, powołaniu, nadziei zbawienia wiecznego; to nauczanie przekazane przez samego Mesjasza i Apostołów - dotyczy to tak chronologicznie wcześniejszej nauki przekazywanej ustnie (Tradycji), jak i tekstów natchnionych (Pisma Świętego).

Nieprzemijalne Objawienie

To depozyt wiary wyznawanej i przekazywanej z pokolenia na pokolenie. W ten sposób poznajemy naukę Chrystusową, „ciasną bramę” (Mt 7,13–14), drogocenną perłę i skarb ukryty w roli z przypowieści (Mt 13,44–46), a więc drogę życia nadprzyrodzonego i łaski, naśladowania Chrystusa, zachowywania Jego przykazań i pełnienia woli Boga.

Objawienie to nigdy nie przeminie, nic do ... Więcej tu przymierzezmaryja.pl/…eniach-prywatnych,12888,a.html
jac505
Jeżeli ktoś chce ratować swoją gasnącą wiarę, jego wiara wali się, świat niszczy jego wiarę, a czytania z Ewangelii nie pomagają, polecam objawiania tzw. prywatne a ja je nazywam pomocne, ale to zbadanie i uznane przez Kościół. Dla tych, którzy mają wielkie wątpliwości, czy to co jest napisane w Ewangeliach jest prawdą polecam najbardziej objawienie dane bł. A.K. Emmerich wraz z Tajemnicami …More
Jeżeli ktoś chce ratować swoją gasnącą wiarę, jego wiara wali się, świat niszczy jego wiarę, a czytania z Ewangelii nie pomagają, polecam objawiania tzw. prywatne a ja je nazywam pomocne, ale to zbadanie i uznane przez Kościół. Dla tych, którzy mają wielkie wątpliwości, czy to co jest napisane w Ewangeliach jest prawdą polecam najbardziej objawienie dane bł. A.K. Emmerich wraz z Tajemnicami Starego Przymierza (najlepiej wydaw. 3DOM, które opublikowało wersję z 1927r. o ile dobrze zapamiętałem rok). W porównaniu do innego popularnego wydania ma o 300 stron więcej. Panie Jezu przyjdź !