07:32
Evanjelizacia
2K
† Pocit zodpovednosti voči Božiemu slovu Mt 10,16-23 viac na tému kňaz si môžete prečítať v knihách od P. Prof. Ľ. Stančeka: 1. KŇAZ: www.evanjelizacia.eu 2. KŇAZ RÉTOR: www.evanjelizacia.eu 3. …More
† Pocit zodpovednosti voči Božiemu slovu Mt 10,16-23

viac na tému kňaz si môžete prečítať v knihách od P. Prof. Ľ. Stančeka:
1. KŇAZ: www.evanjelizacia.eu
2. KŇAZ RÉTOR: www.evanjelizacia.eu
3. prednáška AKO TVORIŤ HOMÍLIU: www.evanjelizacia.eu