Clicks25
vi.news

Thượng phụ đại kết: Rước lễ KHÔNG lây truyền Coronavirus

Bartholomew ở Constantinople đã nói rõ “như pha lê” rằng Chính thống giáo sẽ không thay đổi cách thức Rước lễ được phân bố, OrthodoxTimes.com (9 tháng 8) viết.

Đến thăm tu viện St. Panteleimon của Nga trên Núi Athos, ông nói, “Không có nguy cơ nhiễm coronavirus khi rước lễ.” Bartholomew chúc mừng các tín hữu đã nhận rước lễ.

Phụng vụ Byzantine phân phát Rước lễ bằng thìa mà thường được các tín hữu liếm.

Chỉ có Giáo hội Nga giới thiệu những chiếc thìa khác nhau, được khử trùng trước khi sử dụng cho một tín hữu khác.

Hình ảnh: © Nir Hason, wikicommons CC BY-SA, #newsZmqcjsxblc