Clicks by countries

 1. 8

  Lebanon
 2. 2

  Tunisia
 3. 2

  Turkey
 4. 1

  Slovakia
 5. 1

  Iraq
 6. 1

  Poland
 7. 1

  Palestinian Territories
 8. 1

  Sweden
 9. 1

  Algeria
 10. 1

  Egypt