Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks230
PiotrM

Budźcie się do trzeźwości umysłu.

Budźcie się do trzeźwości umysłu.

" Błogosławieni Ci, którzy zostali wezwani (poprzez trudne wydarzenia) na Jego ucztę ( sakrament spowiedzi, Eucharystia, pokuta). Weselcie się i radujcie się (którzy rozpoznaliście co i dlaczego zadziało się w waszym życiu ku waszemu zbawieniu)

Ewangelia św. Jana (14, 15-21)

Jeśli Mnie miłujecie, będziecie przestrzegać i zachowywać Moją naukę (przykazania Boże przyjmiecie ponownie) Ojciec Mój umiłuje go i przyjedziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy (błogosławieństwo)"

"Cóż ja zrobię bierny?! Cóż uczynię, gdy zbliżają się rzeczy nieuniknione? Rozważ swój grzech (akceptacja grzechu, uczestniczenie w grzechu). Zważ, że jesteś siłą ciągnięty (pod pozorem dobra) by utracić życie wieczne, jesteś prowadzony w pętach tam, skąd nie ma powrotu. W określonym czasie, nie pojawi się przyjaciel, konkubent nieprawości, nie pojawi się pochlebca grzechu. Odejdą z woli Bożej. Nie wykupią cię pieniądze, wykształceni w prawie nie uratują cię. Na próżno budujesz dom akceptując grzech. Odpadnie wszystko, co na grzechu budowane i akceptowane"

Błogosławieni (uratowani) którzyli zostali wezwani na Jego ucztę.