Peter(skala)
14

Výzva pápeža Františka: Keď nám chýba radosť, poďme za Matkou

Pápež František odporučil mladým stiahnuť si mobilnú aplikáciu Click To Pray (Vatican Media)

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 20. januára pápež František požiadal o modlitbové sprevádzanie počas cesty do Panamy. Osobitne sa modlil za obete atentátu v Kolumbii a za migrantov, ktorí zahynuli v Stredozemnom mori na člnoch prevádzačov. Predstavil tiež mobilnú aplikáciu, umožňujúcu zapojiť sa do modlitbovej siete Apoštolátu modlitby.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V katechéze pred modlitbou Anjel Pána sa Svätý Otec zameral na význam Ježišovho prvého znamenia, keď na svadbe v Káne premenil vodu na víno. Ježiš v kontexte Zmluvy predstavuje „Božského ženícha“, ktorý prináša novú Zmluvu lásky, „pretvára Mojžišov zákon na Evanjelium, nositeľa radosti“.

Keď nám chýba radosť, poďme za Matkou

Máriine slová „Urobte všetko, čo vám povie“ nazval pápež František „životným programom kresťana“. Veriacim odporúčal obracať sa na ňu v ťažkostiach ako na Matku:

„Keď sa nachádzame v ťažkej situácii, keď prídu problémy, ktoré nevieme vyriešiť, keď mnohokrát zakúšame úzkosť a strach, keď nám chýba radosť, choďme za Matkou a povedzme jej: „Nemáme vína. Víno sa vyminulo: pozri, v akom som stave, pozri na moje srdce, pozri sa na moju dušu“. Povedzme to Matke. A ona pôjde za Ježišom, aby mu povedala: „Pozri na tohto, pozri na túto: nemá vína“. Potom sa vráti k nám a povie: „Urobte všetko, čo vám povie.“ Pre každého z nás načrieť do nádoby značí dôverovať Božiemu slovu a sviatostiam, aby sme mohli zakúsiť Božiu milosť v našom živote.“

Pápež sa modlil za Kolumbiu a stroskotaných migrantov

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania pápež František pripomenul dva tragické momenty uplynulých dní:

„Dnes mám v srdci dve bolesti: Kolumbiu a Stredozemné more. Chcem uistiť o mojej blízkosti kolumbijský národ po štvrtkovom ťažkom teroristickom útoku na Národnú policajnú školu. Modlím sa za obete a ich príbuzných a naďalej sa modlím za mierový proces v Kolumbii.

Myslím na 170 obetí, ktoré zahynuli v Stredozemnom mori. Hľadali budúcnosť pre svoj život. Boli to azda obete priekupníkov s ľuďmi. Modlime sa za ne, a za všetkých, ktorí majú zodpovednosť za to, čo sa stalo.“


Na tieto úmysly sa spolu s prítomnými Svätý Otec pomodlil Zdravas, Mária.

Prosba o modlitbu za Svetové dni mládeže v Paname

Skupina s transparentom „Buon viaggio“ prišla na vatikánske námestie pozdraviť pápeža pred cestou do Panamy, na ktorú odlieta v stredu 23. januára o 9.35 z rímskeho letiska Fiumicino. (Program cesty) Svätý Otec požiadal o modlitbu za celé podujatie:

„O pár dní sa vyberiem do Panamy, kde sa od 22. do 27. januára budú konať Svetové dni mládeže. Prosím vás o modlitbu za toto podujatie, veľmi pekné a dôležité na ceste Cirkvi.“

Posolstvo k Svetovému dňu médií

V súvislosti s blížiacim sa zverejnením posolstva k Svetovému dňu médií, ktoré tradične vychádza na sviatok sv. Františka Saleského 24. januára, pápež František pripomenul pozitívny potenciál internetu a sociálnych médií, ktoré môžu slúžiť na budovanie ľudského spoločenstva:

„Tento týždeň bude zverejnené Posolstvo k svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov, ktoré tento rok obsahuje reflexiu nad internetovými komunitami a ľudskou komunitou. Internet a sociálne médiá sú v našich časoch zdrojom, príležitosťou byť v kontakte s inými, deliť sa o hodnoty a plány a vyjadriť túžbu po vytváraní spoločenstva. Internetová sieť nám môže pomôcť aj modliť sa v spoločenstve, modliť sa spoločne.“

Internetová aplikácia Apoštolátu modlitby „Click To Pray“

Po týchto slovách pápež František predstavil medzinárodného riaditeľa Apoštolátu modlitby pátra Frédérica Fornosa SJ, ktorý sa objavil po jeho boku v okne Apoštolského paláca, s tabletom v rukách. Svätý Otec za jeho prítomnosti predstavil aplikáciu Click To Pray – „Klik na modlitbu“:

„Chcel by som vám predstaviť oficiálnu platformu Svetovej modlitbovej siete pápeža: Click To Pray. Budem tam zaraďovať úmysly a žiadosti o modlitbu za misiu Cirkvi. Pozývam predovšetkým vás, mladí, aby ste si stiahli aplikáciu Click To Pray a aj ďalej sa spolu so mnou modlili Ruženec za pokoj, zvlášť počas Svetových dní mládeže v Paname.“

Pápež odporúča "Click To Pray" (1 min.)

Za vzdelávanie bez ideologických kolonizácií

Pápež pripomenul aj blížiaci sa Svetový deň výchovy a vzdelávania, ktorý vyhlásilo UNESCO na 24. január a bude sa sláviť vôbec po prvý raz. Povzbudil spomenutú organizáciu v jej úsilí o podporu mieru vo svete prostredníctvom vzdelávania, s vyjadrením nádeje, aby sa stalo „dostupným pre všetkých a aby bolo celostné, slobodné od ideologických kolonizácií“.

Solidarita v zápase s malomocenstvom

Pápež na záver oslovil prítomných zástupcov talianskej asociácie „Priatelia Raoula Folleroua“. Pozdravil všetkých, ktorí trpia Hansenovou chorobou, ako sa odborne označuje malomocenstvo, a tých, čo sa im venujú a pomáhajú im v liečbe a ľudskom a spoločenskom znovuzačlenení.

20 januára 2019, 19:47