07:46
Jan Zbigniew wojan
82
Taki wiersz - ŚMICHU WARTE (fragment) Czw. 21.10.2021 - A. Jabłonowski, M. Osadowski httpsNPTV.pl