obyčajná veriaca žena
Ríos evidentne trpí pocitom všemohúcnosti, syndrómom často spôsobeným biskupským vysvätením. 😊
Bohužiaľ, nie je sám.