Clicks492

Stalo sa pred 8o rokmi: List Svätého Otca v blahej pamäti Piusa XII. a apoštolské požehnanie Dr. Jozefovi Tisovi a Slovenskému národu po jeho zvolení za prezidenta Slovenského štátu

Anton Čulen
1
„Milovanému synovi, osvietenému a ctihodnému mužovi, prezidentovi Slovenskej republiky pápež Pius XII. Dozvedeli sme sa v úradnom oznámení, z predošlého mesiaca, že si bol zvolený za prezidenta Slove…More
„Milovanému synovi, osvietenému a ctihodnému mužovi, prezidentovi Slovenskej republiky pápež Pius XII.

Dozvedeli sme sa v úradnom oznámení, z predošlého mesiaca, že si bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky, a že si tento úrad už aj slávnostne začal. Za túto správu patričnú Ti vzdávame vďaku a prosíme od Boha, aby Tvojmu národu, Nám zaiste veľmi milému, opravdivého blahobytu a šťastia udeliť ráčil.

V tomto samom liste prejavený Tvoj chválitebný úmysel, že vo vykonávaní tohto úradu chceš nerušene zachovať a stále prehlbovať jestvujúce už vzťahy, veľmi schvaľujeme, keď sľubujeme z duše, že pri uskutočňovaní tejto veci Naše úsilie nebude chýbať.

Zatiaľ ako záruku nebeských darov tak Tebe, milý synu, osvietený a ctihodný muž, ako aj celému slovenskému národu apoštolské požehnanie radi v Pánu udeľujeme.

Dané v Ríme u sv. Petra, dňa 5. Decembra 1939
V prvom roku Nášho pontifikátu
Pius pp. XII.

A. Č.

Viac TU: alianciazanedelu.sk/archiv/2876

Pred 80-timi rokmi (1939 – 2019) vznikol Slovenský štát

Zvolíme si hymnu Slovenského štátu? Slováci hlasujú za piesne do európskeho spevníka

kultura.sme.sk/…/akou-hudbou-sa-…

Hej, Slováci, ešte naša
Slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce
Za náš národ bije.

Žije, žije, duch slovenský,
Bude žiť na veky,
Hrom a peklo, márne vaše
Proti nám sú vzteky!

Jazyka dar zveril nám Boh,
Boh náš hromovládny,
Nesmie nám ho teda vyrvať
Na tom svete žiadny;

I nechže je koľko ľudí,
Toľko čertov v svete;
Boh je s nami: kto proti nám,
Toho parom zmetie

A nechže sa aj nad nami
Hrozná búra vznesie,
Skala puká, dub sa láme
A zem nech sa trasie;

My stojíme stále pevne,
Ako múry hradné
Čierna zem pohltí toho,
Kto odstúpi zradne!

alianciazanedelu.sk/archiv/2876
Caesar
Hej, Slováci, ešte naša
Slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce
Za náš národ bije.
www.youtube.com/watch