Clicks649
Edward7
11

Czy celem "szczepionki" jest redukcja ludności świata

W 1972 roku Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO) , Bank Światowy i Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych utworzyły grupę roboczą, która według jednego z jej członków, PD Griffina, miała za zadanie zbadać „opracowanie szczepionek do kontroli urodzeń” , wyraźny eufemizm odnoszący się do szczepionki "przeciw 'nie'płodności", nad którą Fundacja Rockefellera pracowała od 1960 roku, oprócz finansowania licznych projektów mających na celu osiągnięcie drastycznego zmniejszenia populacji planety. Endeavour, do którego Fundacja Billa i Melindy Gatesów włączyła się w ostatnich latach we współpracy z World Alliance for Vaccines and Immunization, którego częścią są obie fundacje, sam Bank Światowy i znaczna część przemysłu farmaceutycznego. Powiemy Ci tajniki.

„Wszystkie dzieci urodzone powyżej tego, co jest konieczne do utrzymania populacji na pożądanym poziomie, muszą bezwarunkowo zginąć, chyba że zrobi się dla nich miejsce przez śmierć innych ludzi. Dlatego musimy ułatwiać działania "Natury", które powodują taką śmiertelność, zamiast niezdarnie i na próżno marzyć o ich zapobieganiu; a jeśli przeraża nas zbyt częste pojawianie się straszliwego głodu, musimy pilnie ułatwiać i promować inne formy zniszczenia, które zapewnia "Natura"." (Thomas Malthus . Esej o zasadzie populacji, 1798)

Rockefeller Foundation finansuje to od trzeciej dekady ubiegłego wieku. Dochodzenie przez George Washington Corner , który pozwolił mu studiować cyklu rozrodczego u małp, odkrywając progesteron wraz z Willard Myrona Allena i ustalenie jej mechanizm działania w cyklu miesiączkowego, a zatem jego potencjał do kontroli urodzeń. Już kilka lat później – w Raporcie Rocznym Fundacji za 1933 r. – wskazywano na możliwość, do zastosowania tych badań dotyczących reprodukcji zwierząt u ludzi, ówczesny prezes tegoż, Max Mason, wielokrotnie odwoływał się do tego pragnienia „swojego szefa” zdobycia „antyhormonu”, który zmniejszyłby płodność na świecie. Mason uważał, że „ostateczne rozwiązanie problemu (kontroli urodzeń), i to może leżeć w badaniach endokrynologicznych, zwłaszcza antyhormonalnych”.

W rzeczywistości raport roczny w następnym roku był znacznie bardziej jednoznaczny: „Fundacja Rockefellera postanowiła skoncentrować swoje obecne wysiłki na naukach przyrodniczych w dziedzinie biologii eksperymentalnej.(…) Praca badawcza skupia się na fizjologii rozrodu małp, praca, która rozpoczęła się na Uniwersytecie Johna
Hopkinsa w 1921 roku i była kontynuowana w 1923 roku na Uniwersytecie w Rochester. Obejmuje badania eksperymentalne i obserwacje cyklu reprodukcyjnego u niektórych gatunków, w których cykl ten jest bardzo podobny do cyklu ludzkiego. Badany jest wpływ kilku powiązanych ze sobą hormonów reprodukcyjnych.

Niech będzie wiadomo, że University of Rochester od dawna korzysta ze znacznych darowizn z Fundacji Rockefellera i że John Hopkins University - siedziba Bloomberg School of Public Health , uważana za największą na świecie szkołę zdrowia publicznego z 530 w pełnym wymiarze godzin i 620 w niepełnym wymiarze godzin - został stworzony w 1916 roku przez patriarchę Rockefellerów i swoją nazwę zawdzięcza wkładowi milionerów obecnego burmistrza Nowego Jorku Michaela Bloomberga. Cóż, te badania z naczelnymi stałyby się zalążkiem badań mających na celu produkcję szczepionek przeciwpłodności, przeciwciążowych lub poronnych, na których skupimy się w tym artykule.

CZYM SĄ I JAK DZIAŁAJĄ
W ramach militarystycznej logiki współczesnej medycyny, która postrzega choroby jako walkę między inwazją drobnoustrojów a obroną przeciwciał, szczepionki przeciw niepłodności stałyby się „zdrajcami”, którzy pokonują część naszej „armii", przez niszczenie kluczowym elementów reprodukcji, przez szczepionki – zawsze z tej oficjalnej koncepcji Medycyny – które wykorzystywały układ odpornościowy do tworzenia przeciwciał przeciwko hormonom lub innym cząsteczkom związanym z cyklem rozrodczym, zarówno męskim, jak i żeńskim, chociaż w większości przypadków badania skupiały się na kobietach. A jak sprawić, by układ odpornościowy działał przeciwko samemu ciału i atakował hormony, które są kluczem do utrzymania zdrowia i reprodukcji życia? Jest to proste „oszukuje go”. Konkretnie, łącząc hormon lub cząsteczkę, która ma być celem, z obcą cząsteczką, tak aby przeciwciała działały przeciwko całości, ponieważ uważają ją za obcą.

Pierwsze szczepionki, z którymi eksperymentowano, działały przeciwko cząsteczkom znajdującym się na powierzchni plemnika i komórki jajowej, a także ludzkiej gonadotropinie kosmówkowej (HCG), hormonowi wytwarzanemu po zapłodnieniu przez rozwijający się zarodek, a później przez łożysko, którego funkcją jest zapewnienie utrzymania tak zwane ciałko żółte, bez którego nie ma możliwości zajścia w ciążę. Jeśli ten hormon zostanie zablokowany, poziom progesteronu spada, a blastocysta – 5-dniowe zapłodnione jajeczko – zostaje wydalone, przerywając w ten sposób ciążę.

Szczepionka składa się dokładnie z fragmentu HCG połączonego z wektorem bakteryjnym lub wirusowym, czyli tym, który indukuje tworzenie przeciwciał. Podobnie przeprowadzono inne testy w celu zablokowania hormonu uwalniającego gonadotropiny (HLG), który jest wytwarzany w podwzgórzu i tam regulowany jest przepływ sterydów.

Druga generacja szczepionek przeciwciążowych była ukierunkowana na zewnętrzną warstwę zarodka, zwaną trofoblastem, której zadaniem jest pomoc zarodkowi w zagnieżdżeniu się w macicy, a następnie utworzeniu łożyska. Ta inna szczepionka zmusza organizm do rozpoznania osłony embrionu jako obcej, a zatem do jej zniszczenia; teoretycznie bez zmiany cyklu miesiączkowego, a zatem bez zauważenia przez kobietę, że zaszła w ciążę.

RYZYKA I NIEBEZPIECZEŃSTWA
Cóż, ocena Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 1978 r. zaczęła się od stwierdzenia: „Nie ma wytycznych dotyczących oceny bezpieczeństwa szczepionek regulujących płodność”.W następnych latach starano się uzgodnić kryteria, ale, z wytycznymi lub bez, faktem jest, że liczne raporty i badania opublikowane przed i po tym dokumencie zidentyfikowałyby szereg skutków ubocznych i zagrożeń.

Po pierwsze, nikt nie wie, w jaki sposób te szczepionki, które doprowadzają do „szalenia” odporności, mogą wpłynąć na płód, jeśli „szczepionka” w końcu zawiedzie i ciąża będzie
kontynuowana. Z drugiej strony, ze względu na mechanizm działania, który zmusza odporność do działania przeciwko samemu organizmowi, logiczne jest, że istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji krzyżowych i zaburzeń autoimmunologicznych; to znaczy, że przeciwciała wytworzone przez szczepionkę zwracają się przeciwko innym hormonom lub podobnym cząsteczkom.

W przypadku HCG na przykład istnieją co najmniej trzy hormony - lutropina, follitropina i tyropina- które mają wspólne elementy, dzięki czemu przeciwciała utworzone dla tej pierwszej mogą bardzo dobrze atakować inne. Stwierdzono również, że HCG jest wytwarzany przez przysadkę mózgową, niektóre rodzaje raka płuc i inne części ciała, co może prowadzić do niezbadanych i nieprzewidywalnych reakcji. Inne krótko- i średnioterminowe skutki to reakcje nadwrażliwości na stosowane wektory bakteryjne: toksynę błoniczą i tetanospazminę, przedwczesną menopauzę z ryzykiem osteoporozy, zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, gorączkę, powstawanie jałowych ropni i ból w miejscu zaszczepienia.

Ale najpoważniejszy jest jego długotrwały efekt, ponieważ nie wiadomo na pewno, czy jego działanie jest odwracalne, czy może powodować sterylizację. Dlatego uzasadnione jest zastanawianie się, czy sterylizacja nie jest tak naprawdę efektem ubocznym, ale raczej głównym celem tych szczepionek! Czy to możliwe? Przeanalizujmy to cofając się w czasie – do końca XIX wieku – aby poznać klucze tzw. „ruchu eugenicznego” i jego powiązania z ludźmi, instytucjami, fundacjami i organizacjami związanymi ze szczepionkami, które analizujemy . Czytelnik zrozumie zatem, że taka hipoteza jest więcej niż uzasadniona.

CZYM JEST RUCH EUGENISTÓW?
Eugenika zasadniczo ma na celu „poprawę gatunku ludzkiego”, ale w rzeczywistości służyła jako usprawiedliwienie postępowania z wszelkiego rodzaju dyskryminacją, łamaniem praw człowieka, zabójstwami i ludobójstwami. Z pewnością w historii pojawiały się propozycje „ulepszenia” rodzaju ludzkiego; Zostały one wykonane przez Ateńczyków, Spartan i Rzymian – którzy przybyli, aby złożyć w ofierze najsłabsze dzieci – jednym z najstarszych jest dobrze znane stwierdzenie Platona w jego dziele Republika : „Niech najlepsi współżyją z najlepszymi jak wielu razy jak to możliwe i najgorsze z najgorszymi ”. Współczesny ruch eugeniczny jest w każdym razie spowodowany ideami Francisa Galtona , Wskazał w opublikowanym w 1865 roku artykule pod tytułem Dziedziczny talent i osobowość, który rozwinął później w swojej opublikowanej cztery lata później pracy The Hereditary Genius . Pomysły, które łączyłyby się z podejściem Thomasa Malthusa, który prawie sto lat wcześniej – w 1798 roku – anonimowo opublikował swój słynny Esej o początkach populacji, w którym zawarł takie zwroty, jak te zawarte na początku tego lub innego artykułu :

Zamiast zalecać higienę ubogim, powinniśmy zachęcać do odmiennych nawyków. W naszej populacji musimy zawęzić ulice, wtłoczyć więcej ludzi do domów i zabiegać o powrót zarazy. Na wsi musimy budować wioski w pobliżu zastałych stawów, a przede wszystkim zachęcać do kolonizacji wszelkiego rodzaju bagiennych i niezdrowych terenów. Ale przede wszystkim musimy potępić konkretne środki na wyniszczające choroby i powstrzymać tych ludzi, którzy mają dobre intencje, ale są w błędzie, którzy wierzą, że czynią dobro ludzkości, mając plany całkowitego wyeliminowania niektórych chorób.

W 1871 roku, wraz z publikacją pochodzenia człowieka przez Karola Darwina , eugenicy filcu objęte, co uważa się za „spór naukowy”; tyle, że o jego „rygoryzmie” każdy może się przekonać, czytając poniższe akapity zaczerpnięte z rozdziału V:„Istnieje w cywilizowanych społeczeństwach poważna przeszkoda dla liczebnego wzrostu ludzi o wyższych cechach, na której powagę nalegają Gray i Galton; mianowicie, że ubodzy i leniwi, czasem także zdegradowani przez przywary, zwykle żenią się w młodym wieku, podczas gdy roztropna i oszczędna młodzież, prawie zawsze przybrana innymi cnotami, robi to późno, aby zebrać środki na utrzymanie. i wspierać swoje dzieci (…) Okazuje się, że leniwi, zdegradowani i często złośliwi rozmnażają się szybciej niż bogaci i ogólnie cnotliwi (...) W nieustannej walce o byt będzie w ten sposób zwyciężyli rasę niższą nad wyższą i to nie ze względu na jej dobre cechy, ale ze względu na jej poważne wady ”.

Dodamy, że kilku synów Darwina – także bratankowie Galtona – było przywódcami ruchu eugenicznego. Leonard Darwin był na przykład prezesem Eugenics Education Society – londyńskiego stowarzyszenia eugeników – a jego bracia Horace , Francis i George byli częścią innej grupy utworzonej w Cambridge. W rzeczywistości była to dokładnie książka Leonarda Darwina Czym jest eugenika? -przetłumaczone na wiele języków- co przyczyniło się do popularyzacji i międzynarodowej dyfuzji eugeniki.

EUGENIZM USA: ROCKEFELLERS
Jak łatwo przypuszczać, podejście eugeniczne zostało natychmiast przyjęte przez potężne rodziny, które bogaciły się na ropie, stali i bankach – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Niemczech – ponieważ przypuszczały, że mają „naukowe” poparcie dla uzasadnienia tego, że , jako „istoty nadrzędne”, posiadali wielkie fortuny, podczas gdy dziesiątki milionów ludzi „zasłużenie” znajdowało się w nędzy.

Idee eugeniczne wylądowały w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku, a jednym z ich pionierów był wynalazca telefonu, Alexander Graham Bell . A już w 1896 r. w Connecticut uchwalono prawo małżeńskie z kryteriami eugenicznymi: zakaz zawierania małżeństw z „ padaczkami, imbecylami i osobami o słabych umysłach”, szybko idąc za przykładem wielu innych stanów. W 1898 biolog Charles Davenport - uważany za "ojca" amerykańskiego eugenizmu - zaczął pracować w ośrodku badawczym Cold Spring Harbor dzięki funduszom przekazanym przez rodzinę Carnegie , do której później dołączyli Rockefellerowie, aby sfinansować Biuro Rejestru Eugenicznegow którym przechowywano genealogie i inne dane, które służyły jako podstawa dla różnych instytucji eugenicznych, które mnożyły się w całym kraju.

John Harvey Kellogg - słynny wynalazca płatków kukurydzianych - w swoim centrum operacyjnym w Battle Creek (Michigan, USA) stworzył w tym czasie również Fundację na rzecz doskonalenia rasy , a wśród jego propozycji znalazła się segregacja, porzucenie opóźnionych i upośledzonych, a nawet eksterminację przestępców, zboczeńców i innych. W rzeczywistości, od 1907 r., w różnych stanach Ameryki Północnej zaczną być uchwalane prawa, które już zezwalały na sterylizację „idiotów, samotnych matek, psychicznie chorych, przestępców i chłopców z problemami z zachowaniem”, które w 1927 r. uzyskało aprobatę Sąd Najwyższy. Zamierzam napisać jednego z najbardziej prestiżowych amerykańskich sędziów pokoju, sędziego Olivera Wendella Holmesa, co następuje: „Lepiej dla każdego, aby zamiast czekać na egzekucję swoich potomków za zbrodnie, które mogą popełnić lub umrzeć z powodu ich wrodzonej imbecylii, społeczeństwo nie pozwalało, by ewidentnie nieodpowiednie osoby miały potomstwo”. Niektóre zeznania, które naziści będą cytować w swojej obronie podczas procesów norymberskich, a także raport o wynikach sterylizacji w Kalifornii opublikowany w 1929 roku.

Sam Adolf Hitler napisał list do amerykańskiej prawniczki Madison Grant, aby powiedzieć mu, że jego książki przejście wielkiego wyścigu - w którym proponuje się wyeliminowanie wadliwych dzieci i sterylizować dorosłych bez wartości dla społeczności - był „jego biblią . ”

Wpływ idei eugenicznych był w rzeczywistości taki, że w 1928 r. było 375 kursów uniwersyteckich, w których uczestniczyło ponad 20 000 studentów - niektórzy w wiodących amerykańskich szkołach - które obejmowały eugeniki jako przedmiot. Szacuje się, że od czasu zatwierdzenia ustawy w latach 1927 do 1963 - roku, w którym została ona zniesiona - co najmniej 64 000 Amerykanów zostało przymusowo wysterylizowanych. Sterylizacja była kontynuowana później, ponieważ między 1972 a 1976 rokiem 3400 kobiet z plemion indiańskich zostało wysterylizowanych przez oszustwo, manipulacje i naciski.

NAZISTOWSKI EUGENIZM I DUŻO WIĘCEJ
Jak wspomniano wcześniej, niektórzy nazistowscy przywódcy sądzący w Norymberdze po II wojnie światowej uzasadniali masową sterylizację praktykowaną w Niemczech, twierdząc, że zainspirowali je amerykańscy eugenicy. Tyle że Niemcy zwielokrotnili amerykańskie „wysiłki” w celu „ulepszenia gatunku”. Do tego stopnia, że artykuł opublikowany w Monash Bioethics Review przytacza tę skargę wyrażoną przez przedstawicieli północnoamerykańskiego ruchu eugenicznego: „Niemcy biją nas we własnej grze!” I przynajmniej jeśli chodzi o liczby, wyglądało to tak: w lipcu 1933 roku miała zostać zatwierdzona ustawa o zapobieganiu potomstwu z chorobami dziedzicznymi .że zaczną stosować ponad dwieście sądów eugenicznych stworzonych specjalnie w tym celu. Dla których lekarze byli prawnie zobowiązani do zgłaszania każdej pacjentki, która w ich opinii cierpiała na zaburzenia psychiczne, epilepsję, ślepotę, głuchotę lub deformacje w celu ich sterylizacji za pomocą prześwietlenia i ablacji jąder lub jajników ; co w większości przypadków prowadziło do śmierci nieszczęśnika. W ciągu zaledwie trzech lat sterylizacje wyniosły około 400 tys.

Ale eugeniczna dewastacja na tym się nie skończy, ponieważ wkrótce wiele innych krajów uchwali podobne prawa. Kanada miała wysterylizować tysiące ludzi - do lat 70. - Szwecja zrobiła to z 62 tysiącami "chorych psychicznie" oraz mniejszości etnicznych i rasowych przez czterdzieści lat, a Japonia wymusiła aborcje i sterylizacje na podstawie Ustawy o zapobieganiu trądu . Do tych krajów dołączyły później Szwajcaria, Dania, Norwegia, Finlandia, Estonia, Czechosłowacja, Chiny, Indie – w samym tylko tym kraju w latach 1976-1977 wysterylizowano ponad osiem milionów ludzi – oraz Peru wspierane finansowo przez Agencję. Agencja ( USAID ) i Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA ). Dopóki Winston Churchill zatwierdził w 1913 roku w Wielkiej Brytanii prawo zezwalające na przymusową sterylizację, która miała zostać zniesiona dzięki kampanii prowadzonej przez pisarza GK Chestertona . Jednak inni znani brytyjscy pisarze ogłosiliby się eugenikami; jak George Bernard Shaw czy Herbert George Wells .

CEL? ZMNIEJSZ LUDNOŚĆ
Po II wojnie światowej i procesach norymberskich eugenika była tak ściśle powiązana z nazistowskim horrorem, że nastąpił strategiczny odwrót w dyskursach naukowych i politycznych; społeczeństwa eugeniczne zmieniały swoje nazwy, podobnie jak publikacje zawierające ten termin w swoich tytułach. A eugenicy „odzyskują się” jako antropolodzy, biolodzy, genetycy… Prawda jest jednak taka, że idee eugeniczne nadal inspirowały badania i politykę; w rzeczywistości programy sterylizacji były aktywne jeszcze w latach siedemdziesiątych. Niewątpliwie ze względu na problem przeludnienia, który stałby się jednym z kluczowych problemów państw rozwiniętego świata, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, które w 1965 roku stworzyłyby Komisja ds. Kryzysu Populacyjnego, później przemianowana na Międzynarodową Akcję Populacyjną (PAI), rzekomą organizację pozarządową, która miałaby promować tworzenie innych organizacji, które miałyby do dziś odgrywać kluczowe role w międzynarodowej polityce dotyczącej ludności: Fundusz Populacyjny Rady (UNFPA) ) , Międzynarodowa Federacja Planowania Rodziny (IPPF) oraz Urząd ds. Ludności (OPA), będący częścią Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju (USAID).

Pozwólmy zatem jednemu z jej przywódców, Thomasowi Fergusonowi – z OPA – wyjaśnić znaczenie i cele polityki, którą opracowują: „Za naszą pracą stoi jeden cel: zmniejszenie liczby ludności. Więc albo rządy robią to po swojemu, używając czystych metod, albo znajdą coś podobnego do tego, co wydarzyło się w Salwadorze, Iranie czy Bejrucie. Populacja to problem polityczny, który raz wymykając się spod kontroli wymaga autorytarnych rządów – nawet faszyzmu – by ją redukować (...) A żeby to zrobić szybko trzeba pchnąć mężczyzn do wojny i zabić wystarczającą liczbę płodnych kobiet”. Bez komentarza.

W międzyczasie tak zwani „filantropowie” próbowali zastosować te „czyste metody” w praktyce. Raport roczny Fundacji Rockefellera za 1968 r. powiedział: „Staliśmy w obliczu niebezpieczeństwa, że w ciągu kilku lat te dwie nowoczesne metody (odnosił się do pigułki i wkładki wewnątrzmacicznej) są nieopłacalne do wykorzystania na dużą skalę (…)

Będziemy mogli mieć dużo lepsze metody dzięki wysokiej jakości badaniom prowadzonym z różnych podejść (…) Fundacja będzie starała się pomóc wypełnić tę ważną lukę na kilka sposobów: poprzez udzielanie wsparcia na uniwersytety i ośrodki badawcze w Stanach Zjednoczonych i za granicą w poszukiwaniu metod kontroli płodności (…), rozwijanie metod antykoncepcji w biologii rozrodu z implikacjami dla płodności człowieka i jej kontroli (…) oraz wspieranie programów badawczych i dydaktycznych na wydziałach Zoologii, Biologii i Biochemia ». Dodawanie:„Liczbę ubogich lub bliskich ubóstwa kobiet, które potrzebują usług kontroli urodzeń, szacuje się na pięć milionów. Niekontrolowana płodność nędzarzy przyczynia się do utrwalania ubóstwa, niedouczenia i niepełnego zatrudnienia”.

Jak widać, cele klanu Rockefellerów nie zmieniły się pod koniec XX wieku. A w następnych dziesięcioleciach zmaterializują się z pomocą licznych rządów i organizacji międzynarodowych. Co najmniej cztery raporty rządowe – które miały ukazać się w latach 1972-1981 – stały się wylęgarnią dla rozpoczęcia operacji sterylizacji na dużą skalę. Wśród nich są szczepionki przeciw niepłodności, które analizujemy.

RAPORT ROCKEFELLERA
Już w lipcu 1969 r. były prezydent Richard Nixon wystosował specjalne przesłanie do Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawie problemów wzrostu populacji, w którym ujawnił „zagrożenia”, z jakimi borykają się w związku z tym Stany Zjednoczone, proponując utworzenie Komisji ds. wzrost populacji i przyszłość Ameryki . Komisji, której przewodniczy John D. Rockefelleroraz że w swoim raporcie końcowym włączy do swoich zaleceń opracowanie programów edukacyjnych mających na celu edukację nowych pokoleń w zakresie problemu przeludnienia, eliminację przeszkód prawnych w dostępie do środków antykoncepcyjnych, ułatwienie dobrowolnych sterylizacji i aborcji, przyznanie całkowitego priorytetu badaniom nad kontrolą płodności, poszukiwanie w razie potrzeby kapitału prywatnego, promowanie programów planowania rodziny, zaostrzanie restrykcji wobec imigrantów, tworzenie lub wdrażanie licznych instytucji związanych z ludnością, opracowanie planu „stabilizacji populacji”.

W tym samym roku będą tworzone w ramach WHO „s Programu w Human Reproduction (HRP) , wśród których partnerami są z Banku Światowego i wspomniany UNFPA i IPPF- z którego do koordynacji działań międzynarodowych związanych z kontrolą populacji z wygodnego wyglądu opiekuńcza globalna organizacja, choć w rzeczywistości służy elitom, które działają za fundacjami kontrolowanymi przez WHO i ONZ od samego początku. Zobaczmy więcej szczegółów tego połączenia.

RAPORT KISSINGERA
Zaledwie dwa lata po Raporcie Rockefellera, Nixon otrzymał – na kilka miesięcy przed swoją rezygnacją w sprawie Watergate – tak zwany Memorandum Studium Bezpieczeństwa Narodowego nr 200 (NSSM 200). Konsekwencje wzrostu światowej populacji dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i ich interesów zamorskich, odtajnione przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego 3 lipca 1989 r. i znane od tego czasu jako Raport Kissingera, w którym sekretarz stanu i radny ds. bezpieczeństwa Henry Kissinger, który kierował panel bezpieczeństwa narodowego Project Special Studies z Fundacji Rockefellera- podpisali takie rzeczy: „Wierzymy, że więcej niż usługi planowania rodziny będą potrzebne do motywowania par do kochania małych rodzin… Ten czynnik prowadzi do konieczności opracowania szeroko zakrojonych programów informacyjnych, edukacyjnych i perswazyjnych mających na celu zmniejszenie dzietności”. I wyraźnie wspomniał o strategii, którą należy realizować za pośrednictwem instytucji międzynarodowych: „ Programy rządowe pomocy ludnościowej muszą być skoordynowane z programami głównych instytucji wielostronnych, organizacji wolontariackich (NGO) i innych darczyńców dwustronnych”.

Raport – który prezydent Gerald Ford uznał za oficjalną politykę rządu w 1975 r. – również bardzo jasno określił, dokąd powinny zmierzać badania: „Wysiłek na rzecz ograniczenia wzrostu populacji wymaga różnych metod kontroli urodzeń, które są bezpieczne, skuteczne i niedrogie. atrakcyjne zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Kraje rozwijające się w szczególności potrzebują metod, które nie wymagają lekarzy i które mogą być stosowane w odległych i prymitywnych obszarach wiejskich lub miejskich slumsach przez ludzi, którzy mają stosunkowo niską motywację ”.

RAPORTY GLOBAL 2000
Dwa inne raporty nadal pojawiają się, chociaż Jimmy Carter jest prezesem, którego projekty zostały sporządzone w OPA : Global 2000 w 1980 i Global Future: Time to Act (Global Future: Time to Act) rok później. Podstawową ideą tych raportów - opracowanych we współpracy z Radą ds. Jakości Środowiska w Biurze Wykonawczym Prezydencji i przy silnych powiązaniach z przemysłem naftowym - było zmniejszenie liczby ludności za wszelką cenę. Jak daleko byliby skłonni się posunąć? Aby to ocenić, wystarczy poznać opinię Roberta McNamary, który był prezesem Forda, sekretarz obrony od ośmiu lat i prezes Banku Światowego, a także członek zarządu Washington Post , gazety klanu Rockefellerów: „Mówiąc prościej: nadmierny wzrost liczby ludności jest największą przeszkodą dla gospodarki awans społeczny społeczeństw krajów rozwiniętych. Istnieją tylko dwa możliwe sposoby uniknięcia świata z dziesięcioma miliardami ludzi: albo gwałtownie spadnie wskaźnik urodzeń, albo wskaźnik zgonów musi wzrosnąć .

MIĘDZYNARODOWA KOALICJA PRZECIW LUDNOŚCI
Cóż, żeby wiedzieć, co ostatecznie zostało ugotowane, nie trzeba przeszukiwać tajnych, zabronionych lub cenzurowanych dokumentów ani podejmować ryzykownych założeń. Obecnie w Internecie jest wystarczająco dużo dostępnych dokumentów, aby ustalić sekwencję, która pokazuje zaangażowanie głównych instytucji międzynarodowych w Rockefellera i inne wysiłki na rzecz zmniejszenia światowej populacji. Zobaczmy.

Sama Fundacja Rockefellera przyznaje w swoich corocznych raportach – niektóre już cytowane – że w latach sześćdziesiątych przeznaczyła ogromne sumy pieniędzy na finansowanie badań nad szczepionkami przeciw płodności jako kontynuację badań, które rozpoczęła na początku XX wieku na naczelnych.

Na początku lat 70. sam John D. Rockefeller wyreżyserował rządowy raport zalecający „stabilizację populacji”. Cóż, dwa lata po jego brat Nelson Rockefeller został wiceprezesem w Stanach Zjednoczonych, a wkrótce potem zostanie utworzony w WHO „s Programu na Rozrodu Człowieka , którego partnerami są Bank Światowy , UNICEF , The United Nations Development Programme i dwie inne agencje, których utworzenie był promowany przez byłą Komisję ds. Kryzysów Ludnościowych, która finansowała lub sponsorowała klan Rockefellerów: Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) oraz Międzynarodową Federację Planowania Rodziny (IPPF) , sztandarową inicjatywę eugeniki, rasizmu i przymusowej sterylizacji.

W 1972 r. utworzony został również Specjalny Program WHO na rzecz Badań, Rozwoju i Szkolenia w zakresie Rozrodu Człowieka , którego celem było – zgodnie z raportem opublikowanym przez WHO

w 1992 r. – „koordynacja, promowanie, kierowanie i ocena międzynarodowych badań nad reprodukcja człowieka” i że za jeden ze swoich priorytetów uważał „badania nowych metod regulacji płodności”; dodając, że „badania nad szczepionkami regulowania płodności jest ważną dziedziną, w której działa program” , który w sierpniu 1992 roku spotkali się w Genui z Komitetu Sterującego

Grupy na szczepionki dla regulacji płodności z HRPoraz naukowcy z Australii, Europy, Indii i Stanów Zjednoczonych. Czy do tej pory zaskoczy czytelnika fakt, że Fundacja Rockefellera jest wielokrotnie cytowana wśród fundatorów Programu ? W rzeczywistości główne dochodzenia koordynowane przez ten Program – patrz ramka nr 1 – otrzymują fundusze albo od instytucji powiązanych z HRP , albo bezpośrednio od Fundacji Rockefellera i Banku Światowego .

W latach 70. i 80. ponad 650 naukowców pracowało w 60 krajach w dziedzinie regulacji płodności - w tym szczepionek i sterylizacji; wraz z postępem badań pojawiają się raporty oceniające zalety i wady jakie oferują, przyjmując jako podstawowe kryterium tych ocen adekwatność wyników do celów dystrybucji na dużą skalę: tania produkcja, łatwość przechowywania, możliwość administrowania przez część personelu niemedycznego… A wraz z tym oczywiście skutki uboczne w niektórych alarmujących przypadkach; jak impotencja u mężczyzn i wątpliwa nieodwracalność u kobiet.

Jednak od 1995 r. nie było żadnych wiadomości o tych „szczepionkach przeciw "nie"płodności”. Jest całkiem możliwe, że to niepowodzenie badania klinicznego fazy II w Szwajcarii, które musiało zostać zawieszone z powodu poważnych działań niepożądanych, jakich doznało sześć kobiet, zapoczątkowało koniec tych „szczepionek”. W każdym razie cele jej promotorów pozostają nienaruszone. W rzeczywistości istnieją przesłanki, że postanowiono wykorzystać hormony opracowane w ramach tych badań w konwencjonalnych szczepionkach! Teza poparta zweryfikowanymi faktami.

Na przykład w 1995 r. rząd peruwiański został zmuszony do zawieszenia kampanii szczepień przeciw tężcowi, gdy odkrył, że szczepionki są poronne; i to samo stało się w Meksyku,Filipiny i Argentyna odkryto później, że szczepionki przeciw tężcowi i różyczce również zawierały HCG.

Niestety dzisiaj Eugenika przekroczyła granicę jeszcze bardziej i zdecydowała się użyć inżynierii genetycznej, za którą Rockefellerowie wzięli na siebie, aby świat uwierzył, że jest to nauka ścisła. Nauka, w której ekspansji inny świeżo upieczony „filantrop” odgrywa dziś wiodącą rolę: William Henry Gates III , lepiej znany jako Bill Gates .

BILL GATES WCHODZI NA SCENĘ
W 1994 roku założyciel Microsoftu poprosił ojca o pomoc, aby „wykorzystać swoje zasoby do promowania zdrowia reprodukcyjnego i zdrowia dzieci w krajach rozwijających się”. Oczywiście jego ojciec, William Henry Gates II , miał doświadczenie w tej dziedzinie, ponieważ był jednym z promotorów Amerykańskiej Federacji Planowania Rodziny utworzonej przez segregacjonistkę i zwolenniczkę sterylizacji Margaret Sanger , wybitną członkinię American Society of Family. eugenika wraz z dziadkiem Billem: William Henry Gates I .

W ten sposób ojciec i syn stworzyliby Fundację Williama Henry'ego Gatesów, zalążek obecnej Fundacji Billa i Melindy Gatesów, w której ojciec Billa „kieruje wizją i kierunkiem strategicznym” i dzieli prezydenturę z synem i żoną. Jak można się było spodziewać, autoprezentacja fundacji na jej stronie internetowej ma zwykły eufemistyczny i patetyczny ton tego typu organizacji stworzonej przez „panów świata”, którzy prezentują się jako dobroczyńcy ludzkości: „Kierując się wiarą, że wszystkie życia mają tę samą wartość, którą fundacja działa, aby pomóc wszystkim ludziom osiągnąć produktywne i zdrowe życie ». Słowa, które nabierają prawdziwego znaczenia, jeśli przypomnimy sobie, że Bill zadeklarował się jako wielbiciel Thomasa Malthusa i że podczas swojego wystąpienia na TED Talks w 2010 roku, po przekształceniu problemu wzrostu populacji w matematyczne równanie, powiedział: „ Jeśli zrobimy Dobra robota Dzięki nowym szczepionkom, opiece zdrowotnej i usługom kontroli rozrodu – eufemizm na niemówienie aborcji – być może uda nam się to zmniejszyć o 10 lub 15% ”.

Oczywiście nikogo nie powinno dziwić, w jaki sposób Bill Gates urzeczywistnia swoje maltuzjańskie impulsy, ponieważ przez lata przeznaczył setki milionów dolarów na finansowanie projektów promujących uprawy transgeniczne, agrochemikalia i pestycydy, wpłacał fundusze na rządowy program Feed the Future wprowadzić transgeniczną kukurydzę w Afryce i współpracował z Fundacją Rockefellera w celu promowania Sojuszu na rzecz Zielonej Rewolucji w Afryce (AGRA). Innymi słowy, wprowadzić na tym kontynencie – jak to już zrobili w Ameryce Łacińskiej iw Indiach – kapitalistyczny model rolnictwa, który prowadzi dziesiątki tysięcy rolników do ubóstwa i ruiny, oddając produkcję rolną w ręce kilku międzynarodowych korporacji; podobnie jak Monsanto , firma, w której Bill Gates ma od 2010 roku pół miliona akcji. Co więcej, według La Via Campesina , 80% inwestycji Gatesa jest obecnie związanych z biotechnologią, nowym technologicznym środkiem rozwoju eugeniki, podążając ścieżką, którą Rockefellerowie faktycznie rozpoczęli w 1943 r. wraz z pierwszymi eksperymentami z modyfikacją genetyczną w tzw. Złoty ryż” (który, nawiasem mówiąc, był porażką).

W każdym razie, gwiazdą projektu Billa Gatesa jest GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization) , projekt, który rozpoczął w 2000 roku i w którym wraz z Fundacją Rockefellera , Bankiem Światowym , UNICEF i WHO również rządy uczestniczą i ośrodki badawcze, a także Międzynarodowa Federacja Przemysłu Leków (IFPMA)która zrzesza 55 krajowych stowarzyszeń w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Wszyscy zjednoczeni w celu szczepienia każdej żywej istoty na planecie dobrowolnie, siłą… lub za pomocą najnowocześniejszych technologii, takich jak nanocząsteczki.
Dodatek Jesús García Blanca :

Instytucje zaangażowane w badania nad szczepionkami przeciw "nie"płodności
-Rada Ludności Stanów Zjednoczonych. Finansowanie: Fundacja Rockefellera , Narodowe Instytuty Zdrowia Stanów Zjednoczonych oraz Agencja Rozwoju Międzynarodowego (USAID).
-Program Human Reproduction of WHO . Finansowanie: rządy Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Danii, Niemiec i Kanady, Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) i Bank Światowy
-Narodowy Instytut Immunologii Indii. Finansowanie: Rząd Indii i Fundacja Rockefellera .
- Program na rzecz rozwoju środków antykoncepcyjnych w Stanach Zjednoczonych. Finansowanie publiczne.
- Centrum Badań Populacyjnych, Narodowe Instytuty Zdrowia i Rozwoju Dziecka, Narodowe Instytuty Zdrowia Stanów Zjednoczonych . Finansowanie publiczne.
- Inne mniejsze zespoły badawcze na uniwersytetach w Kenii, Niemczech i Francji lub w instytutach takich jak UK Medical Research Council .


Organizacje międzynarodowe w zaangażowane;
- Bank Światowy .
- Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).
- Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).
- Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).
- Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) . Utworzony w 1969 z inicjatywy PAI .
- Program WHO dotyczący reprodukcji człowieka (HRP) .
Organizacje rządowe
- Urząd Rejestru Eugeniki . C reated w 1910 roku w Cold Spring Harbor z finansowania z Carnegie Institution .
- Urząd Spraw Ludnościowych (OPA) . Created w 1970 roku w ramach Departamentu Zdrowia z dnia w Stanach Zjednoczonych.
- Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) . Utworzony w 1961 roku przez byłego prezydenta Johna F. Kennedy'ego .
Organizacje prywatne
- Rada Ludności (Rada Ludności). F ounded w 1952 przez John D. Rockefeller III .
- Amerykańska Federacja Planowania Rodziny (PPFA). C reated w 1916 przez Margaret Sanger z finansowania z Fundacji Rockefellera .
- Międzynarodowa Federacja Planowania Rodziny (IPPF ). Powstała w 1952 roku z inicjatywy PAI, skupia obecnie 149 stowarzyszeń.
- Komisja ds. Kryzysu Ludnościowego (PAI). Utworzony w 1965 roku, nosi obecnie nazwę Międzynarodowa Akcja Ludnościowa.
-Globalny sojusz na rzecz szczepionek i szczepień (GAVI). Utworzony w 2000 roku na zlecenie Fundacji Billa i Melindy Gatesów .
Raporty
- Raport Rockefellera (1972). Rekomendacje Komisji ds. Wzrostu Ludności pod przewodnictwem Johna D. Rockefellera podczas prezydentury Richarda Nixona .
-Raport Kissingera (1974). National Security Study Memorandum 200. Implikacje wzrostu światowej populacji dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i ich interesów za granicą .
- Globalny 2000 (1980). Projekt OPA za prezydentury Jimmy'ego Cartera .
- Globalna przyszłość (1981). Stworzony za prezydentury Jimmy'ego Cartera.

Jezus Garcia Blanca
dsalud.com/…cuna-anti-fertilidad-reducir-la-poblacion-mundial/ przez; translate.goog/…021/08/es-el-objetivo-de-la-vacuna-reducir-la.html syllabus-errorum.blogspot.com

"Szczepionki" covid to następna generacja trucizn likwidująca płodność -
Kierownik działu badań firmy Pfizer: Szczepionka Covid to sterylizacja kobiet
Tlenek grafenu powoduje bezpłodność – rozpoczyna się hiszpańska Norymberga
Jak ukrywa się informacje o zagrożeniach; szczepionki DNA na koronawirusa - 97% bezpłodność
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU