Christmas Campaign: Financial Insights
V.R.S.
To rozgoryczenie pana na filmie zrozumiałe. Bronić kościołów - owszem, ale też przed tymi, którzy uczynili z nich miejsce profanacji i którzy zamykają je przed wiernymi także w największe święta. Przed rozszalałymi macicami ale i "ewangelistą" Morycem z prymasem i większością purpurowej wierchuszki na plecach.