Clicks11
vi.news

Hồng Y có ý định "hiến tặng" đôi mắt của mình

Hồng y Addis Ababa Berhaneyesus Surafel, Ethiopia, đã cam kết hiến tặng mắt của mình “sau khi chết”, Borkena.com (ngày 22 tháng 2) đưa tin.

“Tặng một con mắt là tặng món quà giá trị nhất,” Surafel triết lý, “Giúp phục hồi những người bị mất thị lực là thắp sáng đất nước”.

Lemelem Ayele, Giám đốc Ngân hàng Mắt Ethiopia, nói rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo cần khuyến khích hiến tặng mắt, vì nhiều người từ chối chúng "vì điều đó trái với giáo lý tôn giáo."

Không giống như tất cả các cơ quan khác, giác mạc vẫn có thể được lấy ra trong vòng 72 giờ sau khi bệnh nhân chết [thật].

#newsPrcryroxot