Clicks114
hr.news

Prvi put: Franjo hvali homoseks aktivista i njegovu "službu"

Franjo je 21. rujna poslao pismo homoseksualnom aktivistu Jamesu Martinu (60), koji ga je objavio na Twitteru.

Martin je navodno "isusovac". Pismo je prva napisana papinska pohvala svećeničkog homoseksualnog angažmana. Franjo je čestitao Martinu na nedavnoj homoseksualnoj konferenciji i zahvalio mu na navodnoj "pastoralnoj revnosti" i na Martinovoj "sposobnosti da bude blizu ljudi" [radije: blizu grijeha].

Franjo ne bježi od bogohuljenja tvrdeći da Martinov pristup oponaša "bliskost koju je Isus imao" i "odražava Božju blizinu". O aktivnim homoseksualcima u Martinovom "jatu" govori kao o "djeci Božjoj", dok ih u stvarnosti Bog Biblije "mrzi" i "kažnjava" vatrom.

Prema Franji, Božji "stil" ima tri elementa: blizinu, suosjećanje i nježnost - niti jedan od njih nije obilježje tiranije Franjinog Vatikana.

Martinovo je sjedište u New Yorku. Nikad nije priznao da je prakticirajući homoseksualac, ali na društvenim mrežama homoseksualna supkultura naziva se i "James Martin Lifestyle community".

#newsFjpgtgpvxa