Stylita
754
Nejdražší bratři, slyšte má slova o věci velmi důležité. Ukojte žízeň svého ducha vodou z božského pramene, o němž nyní chceme promluvit, ale neuhaste ji! Pijte, ale tak, abyste byli stále při chuti. Už nás k sobě volá živý pramen, zdroj života slovy: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije!" (J 7,37)
Uvažte, co máte pít. Ať vám to řekne Jeremjáš, ať vám to řekne sám pramen: „Opustili jste mne, …More
Nejdražší bratři, slyšte má slova o věci velmi důležité. Ukojte žízeň svého ducha vodou z božského pramene, o němž nyní chceme promluvit, ale neuhaste ji! Pijte, ale tak, abyste byli stále při chuti. Už nás k sobě volá živý pramen, zdroj života slovy: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije!" (J 7,37)

Uvažte, co máte pít. Ať vám to řekne Jeremjáš, ať vám to řekne sám pramen: „Opustili jste mne, pramen vody živé" (Jer 2,13), praví Pán. Sám Pán tedy, náš Bůh Ježíš Kristus, je pramen života, a proto nás zve k sobě jako k prameni, abychom se napili z něho. Z něho pije ten, kdo miluje; pije ten, kdo se sytí Božím slovem. Kdo hodně miluje, ten má velkou touhu. Pije ten, kdo plane láskou k moudrosti.

"Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije" - sv. Kolumbán, | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život

sv. Kolumbán, 24.7. 2022 Irský mnich a misionář sv. Kolumbán z Bobbia (+615) po sobě zanechal někol…