3
4
1
2
Clicks245
Wilcza
Protokoły wizytacyjne M. Kazimiery Gruszczyńskiej. Wybór pism Zofii Pauli Tajber i Kazimiery Gruszczyńskiej, ATK, Warszawa 1981; więcej; www.gruszczynska.blogspot.comMore
Protokoły wizytacyjne M. Kazimiery Gruszczyńskiej.

Wybór pism Zofii Pauli Tajber i Kazimiery Gruszczyńskiej, ATK, Warszawa 1981; więcej; www.gruszczynska.blogspot.com