Clicks545
Edward7
11

Francuski dokument rządowy potwierdza "Wielki Reset"

Wewnętrzny dokument rządu francuskiego w pełni potwierdziłby plan znany jako "Wielki Reset "
Najbardziej zaskakujące jest to, że treść tego dokumentu doskonale koresponduje z rewelacjami dokonanymi przez informatora z kanadyjskiej Partii Liberalnej, który w e-mailu, który wyciekł na stronie Reddit, przewidział plany światowej elity na najbliższe miesiące.
Tym razem nie jest to jednak e-mail, a prawdziwa mapa drogowa, która wskazuje kroki, które zostaną podjęte w najbliższych miesiącach w związku z kryzysem koronawirusa, aż do ostatecznego celu globalnego resetu. (rząd jak widać to też realizuje)


Niektóre agencje prasowe, w szczególności francuska Associated Press, zadeklarowały, że dokument nie jest oryginalny i w związku z tym przedstawiają anonimowe oświadczenie organu rządowego...j ednak ten blog otrzymał przeciwne informacje od francuskich źródeł rządowych, które zamiast tego, potwierdzają autentyczność dokumentu(...) (agencje rządowe)otrzymałaby z wyprzedzeniem pełny program na najbliższe miesiące w związku z tak zwanym kryzysem Covid.

W listopadzie, który wciąż trwa, mówi się wyraźnie o lżejszych zamknięciach i tak się już dzieje w niektórych krajach europejskich.
W Niemczech władze nie zdecydowały jeszcze o całkowitym zamknięciu, ponieważ kilka działań pozostaje otwarte.
W podobnym kierunku podąża się w Hiszpanii ...
We Francji można już powiedzieć, że miały miejsce zamknięcia podobne do tych z zeszłej wiosny, a zamknięcia wielu działań uznano za nieistotne.

W grudniu przeszliśmy do kolejnej fazy planu. Mówi się wyraźnie o wzroście liczby przypadków Covid-19 i będzie to uzasadniało jeszcze surowsze środki i prawie całkowite zamknięcie we Francji i w pozostałej części Europy, co doprowadzi do niezwykle rygorystycznych ograniczeń mobilności osobistej. To doskonale pasuje do tego, co ujawnił "kret" Kanadyjskiej Partii Liberalnej.

Wzrost liczby przypadków najprawdopodobniej zostanie określony przez wzrost liczby testów (dających fałszywie pozytywne wyniki). Władze już eksperymentują z użyciem szybkiego wymazu antygenowego, aby ułatwić badanie, ale skuteczność tych testów diagnostycznych wydaje się być jeszcze mniej wiarygodna niż tradycyjna wymazówka, która daje bardzo dużą liczbę fałszywie dodatnich, sięgającą 90%.

Dlatego test ten jest z pewnością szybszy i bardziej praktyczny do wykonania, ale paradoksalnie mógłby precyzyjnie doprowadzić do wzrostu liczby przypadków przewidywanych przez informacje uzyskane zarówno z informacji kanadyjskich, jak i tych opisanych we francuskim dokumencie. Wydaje się, że to nie przypadek, że ta szybka wymazówka właśnie wychodzi.

W każdym razie następnym krokiem, który doprowadzi do fali przypadków, prawdopodobnie fałszywych trafień, takich jak te zarejestrowane do tej pory, będzie przejście do kolejnego etapu rozpoczynającego się w przyszłym roku. Elity już przekazały kierownictwu na całym świecie program, którego należy przestrzegać, dlatego rządy nie robią nic poza wykonaniem już napisanego planu. Jeśli nie wierzysz w autentyczność przedstawionych dokumentów poufnych, możesz zapoznać się z oficjalnymi.

W umowie na zakup szczepionek między AstraZeneca, brytyjską firmą farmaceutyczną, która została już skazana za oszustwa w USA, a krajami, które otrzymają lek, wyraźnie wspomniano o zakończeniu pandemii zaplanowanej na przyszłe lato, aby więcej wziąć szczepionek do lipca 2021 r. W tym samym czasie, gdy nastąpi eksplozja nowych przypadków, rządy otrzymają zadanie budowy prawdziwych obozów koncentracyjnych, do których deportowani będą wbrew ich woli osoby odmawiające poddania się testom Covid.

Po raz kolejny nie jest to zwariowana „teoria spiskowa”, ale to, co już zaczyna być oficjalnie stosowane w niektórych częściach świata. W Nowej Zelandii premier Jacinda Ardern wyraźnie oświadczyła, że osoby, które odmówią przystąpienia do tych testów, zostaną przeniesione do tych obozów bez ich zgody.

Dlatego rządy już zaczęły budować te obiekty, aby zamknąć wszystkich tych, którzy odmawiają przyjęcia dyktatury zdrowia. Trzecia faza operacji Covid: bezprecedensowy kryzys gospodarczy i upadek społeczeństwa. Po utworzeniu tych pól w 2021 r. Rozpocznie się trzecia faza, którą tak można nazwać.

Na przyszły rok planowana jest mutacja wirusa, która doprowadzi do powstania nowej wersji koronawirusa, Covid-21. Wspomina o tym wyraźnie zarówno dokument Wysokiego Komisarza Francji, jak i kanadyjskiego polityka. (covid21 wywołany szczepieniem covid19 dopow) Jeśli ty również sceptycznie podchodzisz do tego przewidywania, wystarczy, że posłuchasz oficjalnego głosu mediów w służbie światowych elit. Financial Times w swoim ostatnim artykule wyraźnie wspomniał o zbliżającej się nowej „pandemii”.

Następnie terrorystyczna maszyna medialna wykorzysta rzekomą ... mutację wirusa, aby wywołać jeszcze większą falę paniki i histerii niż dotychczas.

Przede wszystkim elity chcą przede wszystkim wciągnięcia całej ludzkości w najgorszy kryzys gospodarczy, jaki widziała historia. Ten wielki zamęt gospodarczy stworzy bezprecedensową dziurę w światowym popycie. W tym momencie łańcuch dostaw żywności się załamie. Niepowodzenia biznesowe będą bezprecedensowe i niszczycielskie. Bezrobocie osiągnie poziom bezprecedensowy w historii gospodarczej, a masy będą miały trudności z wyżywieniem się.

Dokument rządu francuskiego opisuje to zdanie i przewiduje zakłócenia, które doprowadzą do całkowitego upadku porządku społecznego. Następnym krokiem w tej fazie będzie militaryzacja. Stan wojenny będzie jedynym sposobem stłumienia masowych zamieszek i buntów wywołanych przez coś, co będzie głodem. Będzie to sytuacja całkowicie identyczna z tą, jaka miała miejsce podczas wojny, ale w skali globalnej.

Wielka destabilizacja świata służy do ożywienia katalitycznego wydarzenia, o którym wspominał już David Rockefeller w 1995 r. W ONZ. Kryzys ten miał wyraźnie na celu stworzenie planowanej destabilizacji, która utoruje drogę do ostatecznej realizacji Nowego Porządku Świata.

Kiedy masy nie będą już miały niezbędnych miejsc pracy i środków do życia, będą miały wybór: otrzymać uniwersalny dochód. (i znak, z znamieniem Bestii)

We Włoszech Beppe Grillo, lider 'M5S", niedawno wrócił, aby porozmawiać o tym (dokumencie) w innym poście na blogu. "M5S" był w rzeczywistości absolutnym rzecznikiem jednej z propozycji, które zostały już wprowadzone do porządku obrad przez wielkie światowe kluby Club of Rome i grupę Bilderberg.

Globalizm chce poprowadzić całą ludzkość w kierunku całkowitej deindustrializacji i zakończenia dotychczasowej pracy, jaką dotychczas znano w gospodarkach kapitalistycznych. Zakończenie pracy w istocie służy pozbawieniu jednostki niezależności. Tylko ci, którzy zaakceptują dochód powszechny, zasiłek rządowy, będą w stanie przetrwać.
Jednak tylko ci, którzy akceptują warunki narzucone przez elity, mogą go otrzymać. Warunki zostały ujawnione przez kanadyjskiego informatora.
Masy pogrążone w długach zaoferują oddanie całego swojego majątku osobistego. Koniec własności prywatnej jest więc jednym z ostatecznych celów. (należy się przygotować ,być niezależnym, np. od konta w banku , czy żywności w sklepach ... dopow. )

W światowej dyktaturze będzie istniał rodzaj systemu kolektywistycznego, w którym pojęcie własności osobistej przestanie istnieć.

Jeśli uniwersalny dochód i szczepionka zaplanowana na wczesne lato 2021 nie zostaną zaakceptowane, ludzie pozostaną na czas nieokreślony w obozach koncentracyjnych. Globalizm pokazuje swoją satanistyczną naturę: "trans-ludzki technologiczny człowiek".
To jest ostateczny wyraz globalistycznej ideologii, w której nie ma miejsca na wolną wolę. Jest tylko całkowite posłuszeństwo. Dlatego prawdziwa natura tej filozofii jest jawnie satanistyczna.

Ten projekt otwarcie ma na celu zniszczenie ludzkości i umieszczenie jej w warunkach stada bydła bez praw i bez duchowej świadomości.
Jest to antyteza chrześcijańskiej koncepcji, która widzi człowieka obdarzonego wolną wolą i zmysłem duchowym, który prowadzi go do odrzucenia ślepego posłuszeństwa złu, które tutaj ma szatę powszechnego totalitaryzmu. W tym momencie to właśnie przedstawiciele globalnej elity mówią otwarcie i publicznie o tym planie.

Klaus Schwab, jeden z członków forum Davos, innego wpływowego kręgu globalizmu, wyraźnie mówił o " Wielkim Resecie" jako o rodzaju „czwartej rewolucji przemysłowej”, która może doprowadzić do całkowitej kontroli nad umysłem człowieka poprzez wszczepienie mikroczipu do mózgu.

Może to brzmieć jak "science fiction", ale elity już mają tę technologię. W niedawnym raporcie "Tg1" pokazano mikrochip mózgowy zaprojektowany przez Elona Muska i wszczepiony w mózg prosięcia. Dzięki temu urządzeniu można całkowicie kontrolować wolę zwierzęcia. I to właśnie ma na myśli Nowy Porządek Świata, tyle tylko, że zamiast frajera są ludzie. (Gates ma inny pomysł , szczepionka ID2020 i szczepionka, "tatuaż kropki kwantowej" z hydrożelem , już dawniej opracowana...dopow.)

Koncepcja, jaką wyższe szczeble światowej masonerii mają na temat ludzkości, jest koncepcją masy „bezużytecznych zjadaczy”. Jest to myśl, która głęboko nienawidzi ludzkości i chce, aby została zredukowana do nędzy i niewolnictwa.
Wyraźnie do tego służy Wieli Reset. Poprowadzić ludzkość do ostatniej fazy Nowego Porządku Świata.

Technologia będzie miała za zadanie pozbawić człowieka jego tożsamości i uczynić go bardziej hybrydą między człowiekiem a maszyną.To filozofia transhumanistyczna, ściśle związana z myślą satanistyczną i ezoteryczną, objawia się jako sposób na zniszczenie pierwotnego stworzenia Bożego.

Dlatego ostateczny projekt został szeroko pokazany. Nie ma już nic poza logiką. To, co kilkadziesiąt lat temu otwarcie deklarowali niektórzy badacze i dziennikarze, ignorowane lub w najgorszych przypadkach wyśmiewane, jest teraz tworzone na oczach wszystkich. Bunt to ostatnia przeszkoda oddzielająca świat od Nowego Porządku Świata ...

Elitom pozostała tylko jedna poważna przeszkoda, a jest nią Donald Trump
, człowiek, który w swoich planach nigdy nie powinien był zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych (co prawda prawie wszyscy prezydenci byli masonami , ale być może ten nie jest na wyższym stopniu , albo jest w paramasonerii, gdyż masoni lubią sterować , za kulis , a nie zajmować wysokie stanowiska , ponieważ ktoś z wysokim stanowiskiem , gdyby się nawrócił , mógłby wyrządzić duże szkody masonerii ...dopow.) Globalizm stworzył największe oszustwo wyborcze w historii Ameryki i świata, aby obalić amerykańskiego prezydenta. Jednak Trump bynajmniej nie był nieprzygotowany na taką ewentualność i przez pewien czas przygotowywał się, by odpowiedzieć na ostatni zamach stanu z głębokiego państwa. Dowodem na to jest dekret wykonawczy, który podpisał dwa lata temu, przewidujący bardzo surowe kary i aresztowania agentów wewnętrznych i zewnętrznych, którzy przyczynili się do podważenia prawidłowości procesu wyborczego w USA.

W każdym razie "Wielki Reset" może się objawić jedynie poprzez bezpośredni udział Stanów Zjednoczonych.
Z tego powodu światowe mocarstwo chce sprowadzić Joe Bidena do Białego Domu. Biden byłby niczym innym jak marionetkowym prezydentem w rękach elit, które przywróciłyby Amerykę do Nowego Porządku Świata...

Światowa dyktatura będzie wtedy tak nieunikniona, jak "Wielki Reset", które zniewoli całą ludzkość. Ale Trump zebrał ogromną ilość dowodów oszustwa i przygotowuje się do ostatecznej bitwy.Pozostał jeszcze miesiąc, aby wiedzieć, czy prezydent wygra we właściwych sądach i przed Sądem Najwyższym.
Potem dowiemy się, czy Ameryka powróci do sił globalizmu, które dominowały nad nią od dziesięcioleci, czy też na pewno wyjdzie z tego planu, który chce ożywić światowy superrząd, którego Winston Churchill chciał już w 1950 roku, powodując w ten sposób ostateczną porażkę.

Historyczna jesień 2020 roku osiąga swój najważniejszy i decydujący moment.
Świat wkrótce się dowie, czy obudzi się pod niebem absolutnej tyranii, czy też będzie mógł ponownie ujrzeć światło. lacrunadellago.net przez religionlavozlibre.blogspot.com/…documento-interno-frances.html

Światowy Program Żywnościowy ONZ , szef tej agencji ostrzega przed możliwością absolutnie wyniszczających klęsk głodu na całym świecie w 2021 r. Blokady COVID-19, które zostały wprowadzone na całym świecie, w rok stworzył ogromne trudności w wielu bogatych krajach, ale w biedniejszych krajach dewastacja gospodarcza wywołała alarmujące fale głodu. Istniała nadzieja, że sytuacja się poprawi, gdyby zniesiono blokady, ale teraz narzuca się nową rundę blokad i wielu ekspertów ostrzega, co to może oznaczać dla osób żyjących w głębokim ubóstwie
Szef Światowego Programu Żywnościowego mówi, że Pokojowa Nagroda Nobla dała agencji ONZ światło reflektorów i megafon, aby ostrzec światowych przywódców, że przyszły rok będzie gorszy niż ten rok-.„głód o biblijnych proporcjach w 2021 roku”( sami robią głód i przyznają sobie nagrody , za swoje plany ....)

Organizacja Narodów Zjednoczonych i początki „Wielkiego Resetu”

Antony P. Mueller; Około 2400 lat temu grecki filozof Platon wpadł na pomysł skonstruowania państwa i społeczeństwa według skomplikowanego planu. Platon chciał „mędrców” (filozofów) u steru rządu, ale dał też jasno do zrozumienia, że jego stan będzie wymagał transformacji ludzi. W dzisiejszych czasach zwolennicy wszechmocnego państwa chcą zastąpić filozofa Platona ekspertem i stworzyć nowego człowieka poprzez eugenikę, która obecnie nazywa się transhumanizmem. Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej różne podorganizacje odgrywają kluczową rolę w tym projekcie, który osiągnął swój obecny etap w projekcie Agendy 2030 i Wielkiego Resetu.

Walka o rząd światowy
Wielki reset nie przyszedł znikąd. Pierwsze współczesne próby stworzenia globalnej instytucji o funkcji rządowej zostały podjęte przez rząd Woodrowa Wilsona, który pełnił funkcję prezydenta USA w latach 1913–1921. Pod inspiracją pułkownika Mandella House'a , głównego doradcy i najlepszego przyjaciela prezydenta, Wilson chciał ustanowienie światowego forum na okres po I wojnie światowej. Jednak plan udziału Ameryki w Lidze Narodów nie powiódł się, a dążenie do internacjonalizmu i ustanowienia nowego porządku światowego zanikło w szalonych latach dwudziestych.

Nowy ruch w kierunku zarządzania społeczeństwem takim jak organizacja nastąpił jednak podczas Wielkiego Kryzysu . Franklin Delano Roosevelt nie pozwolił, by kryzys minął, nie pchając programu do przodu swoim „ Nowym ładem ”. FDR był szczególnie zainteresowany specjalnymi przywilejami wykonawczymi, które pojawiły się wraz z II wojną światową. Opór był prawie zerowy, kiedy ruszył naprzód, aby położyć podwaliny pod nową Ligę Narodów, która miała teraz nosić nazwę ONZ .
Pod przywództwem Stalina, Churchilla i Roosevelta dwadzieścia sześć narodów zgodziło się w styczniu 1942 r. Na inicjatywę powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych ( ONZ ), która powstała 24 października 1945 r. Od momentu jej powstania, ONZ i jego oddziały, takie jak Grupa Banku Światowego i Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO ), przygotowały kraje świata do wypełnienia celów, które zostały ogłoszone przy jej założeniu.
Jednak oświadczenia dotyczące promowania „międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”, „rozwijania przyjaznych stosunków między narodami” oraz pracy na rzecz „postępu społecznego, lepszych standardów życia i praw człowieka” ukrywają program ustanowienia rządu światowego z władzami wykonawczymi, którego zadaniem byłoby nie promować wolności i wolnego rynku, ale większego interwencjonizmu i kontroli poprzez organizacje kulturalne i naukowe. Stało się to jasne dzięki utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury ( UNESCO ) w 1945 roku.

Eugenika
Po założeniu UNESCO w 1945 roku, jej pierwszym dyrektorem został angielski biolog ewolucyjny, eugenik i zdeklarowany globalista Julian Huxley (brat Aldousa Huxleya, autora Brave New World ).
Ustanawiając organizację, Huxley wezwał do „światowego humanizmu naukowego o zasięgu globalnym” (s. 8) i poprosił o manipulowanie ciałem człowieka do „pożądanego końca". Odnosząc się do materializmu dialektycznego jako „pierwszej radykalnej próby filozofii ewolucyjnej” (s. 11), dyrektor UNESCO ubolewa, że marksistowskie podejście do zmiany społeczeństwa było skazane na niepowodzenie z powodu braku niezbędnego „składnika biologicznego”.
Z tymi pomysłami Julian Huxley był w szanowanym towarzystwie. Od końca XIX wieku wezwanie do ulepszenia genetycznego rasy ludzkiej poprzez eugenikę zyskuje wielu wybitnych zwolenników. Na przykład John Maynard Keynes uznał promowanie eugeniki i kontroli populacji za jedną z najważniejszych kwestii społecznych i kluczowy obszar badań. (dlatego szczepionka eugeniczna zmieniająca dna...dopow.)

Keynes nie był sam. Lista zwolenników wyhodowania rasy ludzkiej dla jej "własnego dobra" jest dość duża i imponująca. Wśród tych „ nieliberalnych reformatorów ” znajdują się między innymi pisarze HG Wells i GB Shaw, prezydent USA Theodore Roosevelt i brytyjski premier Winston Churchill, a także ekonomista Irving Fisher i pionierki planowania rodziny Margaret Sanger i Bill Gates Sr., ojciec Billa Gatesa, współzałożyciela Microsoft i szefa Fundacji Billa i Melindy Gatesów . W swoim przemówieniu u fundacji UNESCO Julian Huxley dość szczegółowo przedstawił cele i metody tej instytucji. Aby osiągnąć pożądany „ewolucyjny postęp” ludzkości, pierwszym krokiem musi być podkreślenie „ostatecznej potrzeby światowej jedności politycznej i zaznajomienie wszystkich narodów z konsekwencjami przeniesienia pełnej suwerenności z oddzielnych narodów na organizację światową”.

Wykorzystanie zagrożenia klimatycznego
Kolejny decydujący krok w kierunku globalnej transformacji gospodarczej został podjęty wraz z pierwszym raportem Klubu Rzymskiego . W 1968 roku w posiadłości Rockefellerów Bellagio we Włoszech powstał Klub Rzymski. Jej pierwszy raport został opublikowany w 1972 roku pod tytułem „ The Limits to Growth ”.

Emerytowany prezydent Klubu Rzymskiego Aleksander King oraz sekretarz klubu, generał Bertrand Schneider, informują w swoim Raporcie Rady Klubu Rzymskiego, że gdy członkowie klubu poszukiwali nowego wroga wymienili zanieczyszczenie, globalne ocieplenie, niedobory wody i głód jako najbardziej odpowiednie rzeczy, za które należy obwiniać ludzkość, z implikacją, że sama ludzkość musi zostać zredukowana, aby utrzymać te zagrożenia w ryzach.

Od lat 90. XX wieku Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła kilka kompleksowych inicjatyw na rzecz globalnego systemu kontroli, w ramach Agendy 2021 i Agendy 2030. Agenda 2030 została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r. Zapoczątkowała ona swój plan globalnych zmian wraz z wezwanie do osiągnięcia siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju ( SDGs ). Kluczową koncepcją jest „zrównoważony rozwój”, który obejmuje kontrolę populacji jako kluczowy instrument.

Ratowanie ziemi stało się sloganem zielonych wojowników. Od lat 70. horror globalnego ocieplenia jest w ich rękach użytecznym narzędziem do zdobywania wpływów politycznych i wreszcie rządzenia dyskursem publicznym. W międzyczasie te antykapitalistyczne grupy uzyskały dominujący wpływ w mediach, systemie edukacyjnym i sądowniczym i stały się głównymi graczami na arenie politycznej.
W wielu krajach, zwłaszcza w Europie, tak zwane partie zielonych stały się kluczowym czynnikiem w systemie politycznym. Wielu przedstawicieli jest dość otwartych w swoich żądaniach dostosowania społeczeństwa i gospodarki do wysokich standardów ekologicznych, które wymagają głębokiego zresetowania obecnego systemu.
W 1945 roku Huxley (s. 21) zauważył, że jest zbyt wcześnie, aby zaproponować wprost program wyludnienia eugenicznego, ale stwierdził, że ważne będzie, aby organizacja „dopilnowała, aby problem eugeniczny był badany z największą uwagą, a opinia publiczna myślała, że jest informowany o toczących się kwestiach, tak że wiele rzeczy, które są obecnie nie do pomyślenia, może przynajmniej stać się do pomyślenia.
Ostrożność Huxleya nie jest już konieczna. W międzyczasie oddziały Organizacji Narodów Zjednoczonych osiągnęły taki poziom władzy, że nawet początkowo niewielkie podorganizacje ONZ, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO ), mogły nakazać poszczególnym rządom na całym świecie wykonywanie ich rozkazów. WHO i Międzynarodowy Fundusz Walutowy ( MFW ) - których warunki udzielania pożyczek zmieniły się z ograniczenia fiskalnego do stopnia, w jakim kraj przestrzega zasad ustalonych przez WHO - stały się najważniejszym tandemem w pracy nad ustanowieniem nowego porządku światowego.

Jak zauważył Julian Huxley w swoim dyskursie w 1945 r., Zadaniem ONZ jest zniesienie wolności gospodarczej, ponieważ „ leseferyzm i kapitalistyczne systemy gospodarcze” „stworzyły wiele brzydoty” (s. 38). . Nadszedł czas, aby działać na rzecz wyłonienia się „jednej kultury światowej” (s. 61). Należy tego dokonać przy wyraźnej pomocy środków masowego przekazu i systemów edukacyjnych.

Wniosek
Wraz z powstaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej organizacji podrzędnych, dążenie do rozwoju programów eugeniki i transhumanizmu zrobiło duży krok naprzód. Wraz z działalnością Klubu Rzymskiego mają scenę do zainicjowania wielkiego resetu, który ma obecnie miejsce. Wraz z ogłoszeniem pandemii cel, jakim jest wszechstronna kontrola rządu nad gospodarką i społeczeństwem, uczynił kolejny krok w kierunku przekształcenia gospodarki i społeczeństwa. Wolność staje w obliczu nowego wroga. Tyrania przebiega pod przykrywką rządów ekspertów i życzliwej dyktatury. Nowi władcy nie usprawiedliwiają swojego prawa do dominacji z powodu Boskiej opatrzności, ale teraz roszczą sobie prawo do rządzenia ludem w imię powszechnego zdrowia i bezpieczeństwa w oparciu o przypuszczalne dowody naukowe. activistpost.com/…rigins-of-the-great-reset.html

Kanadyjski polityk ujawnia nowy plan zamknięcia COVID i dyktaturę "Wielkiego Resetu ''
Światowi przywódcy planują nowe blokady, aby wprowadzić „Światowy program spłaty zadłużenia”, który obejmuje obowiązkowe szczepienia
Globalny komunizm , przebrany w "Wielki Reset"
woj_tek shares this
545
Edward7
Nowe restrykcje w ramach tzw. 100 dni solidarności – premier ogłosił „szczepionkowy adwent”- pch24.pl/…zepionkowy-adwent,80069,i.html