Clicks598
Libor Halik
1

Trump má jen 1 PRÁVNICKOU cestu k vítězství dle Alan M. Dershowitz, právníka z Demokratické strany

18. listopadu 2020 Vyžadovalo by to ale dokonalou bouři, která se v tuto chvíli nezdá moc pravděpodobná. Cílem Trumpova právního týmu není získat 270 volebních hlasů pro svého klienta. To se teď zdá být téměř NEmožné. Jejich cílem je zpochybnit 270 hlasů volitelů, které víceprezident Biden potřebuje k tomu, aby ho Kolegium volitelů (Electoral College) vybralo za prezidenta. Jak by se mohlo stát, že Biden nedostane 270 hlasů, když by je nedostal ani Trump a je to přitom hra s nulovým součtem?

Odpověď na tuto otázku vysvětluje to, o co se Trumpův právní tým snaží. Pokud bude do poloviny prosince stále zpochybňován dostatečný počet volitelů, a pokud bude mít Biden k tomuto datu potvrzeno příslušnými státy méně než 270 volitelů, tak by Biden – teoreticky – nemusel získat nezbytných 270 hlasů. Pokud by se tak stalo, tak by úkol zvolit prezidenta přešel na Sněmovnu reprezentantů, jak se to již několikrát stalo v 19. století.

Podle ústavy volí Sněmovna reprezentantů prezidenta nikoliv hlasy jednotlivých kongresmanů, ale hlasy státních delegací. Každý stát by v takovém případě měl jeden hlas, a prezident by byl zvolen hlasy nejméně 26 států. Ačkoliv je ve Sněmovně reprezentantů více demokratů než republikánů, tak v počtu států jsou na tom lépe republikáni. Pokud tedy volba prezidenta připadne Sněmovně reprezentantů, vyberou příštího prezidenta republikáni.

Tuto strategii neobhajuji ani neschvaluji. Jako ústavní analytik jednoduše předkládám možnost, kterou naše ústava poskytuje. Tato možnost diktuje strategii právního týmu prezidenta Trumpa.

Neodsuzuji ani právníky prezidenta Trumpa, kteří se snaží tuto strategii realizovat. Právě mi přišel e-mail s výzvou, abych podepsal petici požadující odebrání licence právníkům prezidenta Trumpa za to, že jej obhajují. Toto je ryzí Mccarthismus. Právníci mají plné právo prosazovat všechny rozumné a eticky přípustné strategie, které slouží zájmům jejich klienta. Přesně to právníci prezidenta Trumpa dělají. Jsou samozřejmě povinni jednat v souladu s právními a etickými pravidly, ale zatím nevidím žádné důkazy o tom, že tak nečiní.

Tato troufalá strategie pro svůj úspěch vyžaduje dokonalou bouři příznivých soudních rozhodnutí, příznivých kroků několika státních tajemníků a příznivé výsledky přepočítání volebních výsledků a dalších žalob. Nestačí vyhrát jen v jednom státu, nestačila by dokonce ani Pensylvánie. K okamžiku hlasování Kolegia volitelů by muselo být zpochybněno více než 35 volitelů. To je extrémně nepravděpodobné, ale je to teoreticky možné.

Tento scénář dokonalé bouře vysvětluje, proč prezident Trump zatím nepřipustil svoji porážku, ani nestáhl své soudní žaloby. Více se dočtete na: cs.gatestoneinstitute.org/…-trumpa-vede-pouze-jedna-cesta

Právník Alan M. Dershowitz je dle youtube.com/watch?v=6gN6B6PlBo8 členem a voličem Demokratické strany a podvody ve volbách, včetně volebního podvodného softwéru si proto nepřiznává.

Trump je z Republikánské strany.
Porovnejme s velmi podobnými právními názory polského právníka amerikanisty Grzegorza Górskiego (asi protrumpovského) v češtině na: Dle USA zákonů 14 kroků, které k zvolení Trumpa do prezidentské funkce 21.1.2021 povedou. Celými USA… a modleme se, za odvrácení katastrofy vlády satanistického pedofila (s vlastní dcerou dle jejího deníku z dětství) Bidena, supervolebního podvodníka.

Trump může v praxi zvolit i neprávnickou cestu, protože ví o obřím podvodu. Ví díky vojenskou policií zabavenému volebnímu softwéru Demoratů, umístěném v německém Frankfurtu na americkém pracovišti. Avšak podplacené USA volební soudy na důkazy zatím kašlou, odmítají se jimi zabývat, odmítají je projednávat. Tato zdržovací soudní taktika nahrává podvodníku Bidenovi. Stačí, aby soudy nedělali nic, jak pohodlné. Pravda tamní soudy nezajímá. Čili prorokovaný OBŘÍ SOUD BOŽÍ nad sodomskou Severní Amarikou se přiblížuje bleskurychle! Dle sv. Hildegardy a řady dalších bude spálena ohněm, jako LGBT starověká Sodoma, Gomora za časů Lota a Abrahama. Nyní však shoří téměř polovina amerického kontinentu a přežijí jen Bohu nejoddanější jednotliví křesťané jako v Hirošimě a Nagasaki a jako v Babylonské peci ohnivé 3 mládenci Sidrach, Misach a Abdenágo.
Martyr I
Bohužel je dnes těžké se v situaci vyznat. A pokud nejsme specialisty na právo USA, tak těžko posoudíme, zdali má tento právník z Demokratické strany pravdu. Vždy mějme na mysli, co řekl Trump: "They will lie and lie and lie", tedy budou hlát a lhát a lhát.