Clicks3K
csk.news
38

Démoni neustále naznačujú počas rôznych exorcizmov rovnaké veci - otec Heilman

Otec Richard Heilman, kňaz z diocézy Madison, Wisconsin, USA, hovoril na podcaste „USA Grace Force ” (13. novembra, videozáznam nižšie) o nedávno vykonaných exorcizmoch.

Počas jedného exorcizmu hovoril démon o „konkrétnych situáciách na konkrétnych miestach“. Podľa Bree A Dailho exorcista pochopil z démonov, že to súvisí s „udalosťami okolo Amazonie a iných incidentoch“.

Ten istý exorcista sa neskôr zúčastnil na exorcizme s inou osobou bez vzťahu k prvému, ale démon znova povedal to isté.

Podľa Heilmana bol tento exorcista v kontakte so štyrmi alebo piatimi exorcistami, ktorí uviedli podobné skúsenosti. Dospeli k záveru, že „deje silné zlo“.

V dôsledku toho exorciisti 6. decembra požadovali deň modlitby a pôstu.

#newsEbbpmmmdjw

Zedad
www.christnet.eu/…/kardinal_domini…

Aby pana Vaňáče evangelíka, Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil.
web.etf.cuni.cz/ETFN-418.html
Zedad
Nemůžu to najít. Vedla se tu diskuze o tom, které zjevení Panny Marie je platné a které ne. To, jestli se někde zjevuje Panna Maria se nedá dokázat. Zjevení Panny Marie a jiná zjevení může mít každý člověk. Důležitá jsou poselství z různých zjevení a právě k těm tu magisterium Církve dává stanovisko.
Někde to tu dokládal Kallistratos, jak se v Církvi postupuje v případě různých zjevení.
Možná si …More
Nemůžu to najít. Vedla se tu diskuze o tom, které zjevení Panny Marie je platné a které ne. To, jestli se někde zjevuje Panna Maria se nedá dokázat. Zjevení Panny Marie a jiná zjevení může mít každý člověk. Důležitá jsou poselství z různých zjevení a právě k těm tu magisterium Církve dává stanovisko.
Někde to tu dokládal Kallistratos, jak se v Církvi postupuje v případě různých zjevení.
Možná si připomeňme, že místo, kde se člověk modlí, to je vždy půda svatá, protože na to místo přichází Bůh.
Zedad
Theodorá-Máriá

Theo, jinak bys tu nevkládala jinověrce!
Zedad
Theodorá-Máriá

Kdy nastane Den Kristův
Theo ty jsi vlastně proekumenicky založena. Razíš tu teorii, že Bůh chtěl všechna náboženství, že je to vlastně jeho vůle.
One more comment from Zedad
Zedad
Kalli papeže nelze zpochybnit, papež je povolán a ustanoven Kristem. Stále platí slovo Písma o vkládání rukou a delegování kněžské služby od apoštolů. To platí do konce věků.
Ty bojuješ s tím, že přikrýváš zlo tím, že jako nevidíš, a no a co, jedna nahá žena kojící lasičku a dítě, že?
Jenomže nepleť se, když vidíš zlo, je to tvoje povinnost oznámit nebo jednat. No a to až do krajnosti, na hranici…More
Kalli papeže nelze zpochybnit, papež je povolán a ustanoven Kristem. Stále platí slovo Písma o vkládání rukou a delegování kněžské služby od apoštolů. To platí do konce věků.
Ty bojuješ s tím, že přikrýváš zlo tím, že jako nevidíš, a no a co, jedna nahá žena kojící lasičku a dítě, že?
Jenomže nepleť se, když vidíš zlo, je to tvoje povinnost oznámit nebo jednat. No a to až do krajnosti, na hranici svých sil.
To nejde, že tu budeš zlehčovat, jakože nic, no nahá žena kojící lasičku a dítě. Nejde to.
Když omlouváš hřích, může se ti stát, že své hříchy pak nepoznáš.
Segal
Lhář Kalisratos. 👿👹👺💀☠👻👽👾💩 🤮
Kallistratos
A ještě jedna věc a zvláště poté co vidím na GTV pět nových komentářů nicku PetraB.

Pokud prosím připustíme trollům nebo i také zjevně nemocným lidem překročit určité rámce jednání, pak začnou pouze porušovat pravidla, destruovat a mystifikovat. Ohýbat pravdu. Pokud tady někdo začne chronicky a to kdokoli, srážet nemilosrdně papeže, zpochybňovat hierarchii i svátosti, zpochybňovat posledních …More
A ještě jedna věc a zvláště poté co vidím na GTV pět nových komentářů nicku PetraB.

Pokud prosím připustíme trollům nebo i také zjevně nemocným lidem překročit určité rámce jednání, pak začnou pouze porušovat pravidla, destruovat a mystifikovat. Ohýbat pravdu. Pokud tady někdo začne chronicky a to kdokoli, srážet nemilosrdně papeže, zpochybňovat hierarchii i svátosti, zpochybňovat posledních cca 50 let Církve a dokonce se opováží manipulativně rozkládat význam a hodnotu mše svaté a samotné Eucharistie, pak se mějte prosím na pozoru. Stejně jako i před těmi, kteří současné mši říkají NOM a nebo církev nazývají hanlivě KHS čili křesťanskou humanistickou sektou. Salámová metoda takových lidí postupuje pomalu na diskuzním fóru, ale ten kdo je tady hodně dlouho se určitě nenechá oklamat takovými exoty s vygenerovanými alter-registracemi, které slouží jedinému účelu....

Myslím si, že kdo má srdce a rozum na správném místě by neměl připouštět kompromisy a mlčet k hloupostem a zavádějícím vysvětlením. Pokud formace registrací společně adorují zmatečného a odloučeného kněze a nebo ze zjevně psychicky choré osoby dělají jakousi matku představenou a nebo bezpáteřně tepou do věcí, které jsou posvátné, tak se nacházíme spíše na sjezdu bláznů, než na katolickém fóru, které má nebo by mělo mít jistá pravidla. Nabádám zcela otevřeně k nemlčení a rozlišování... Krása katolické církve je v tom, že v ní nalezne mnoho lidí své místo i se svou osobitou spiritualitou, tato církev je stále živá, protože ctí živého Boha. Revoltu sice chápu, ale i ta má své hranice. Pokud přeroste do vulgarity a nebo patologie, tak je jakýkoli dialog o ničem. Katolická církev má i krásnou liturgii a je hned několik forem, kterých se můžeme účastnit. Ale jedno je společné - Boží Syn, Ježíš Kristus, který se vydal za nás lidi a jejich hříchy..... A zanedlouho si připomeneme krásné narození Syna Božího do našeho světa..... Kéž jsme štědří a ohleduplní k druhým, kéž konáme dobro a dobro také vyhledáváme.... A kéž ctíme Pravdu a o pravdu usilujeme.... Tak a nyní už opravdu, krásný advent! 🤗
Kallistratos
Vidím níže čtyři komentáře Zedada za sebou a v jednom z nich neúplný text mého komentáře. Rád vložím sem a kompletní, protože komentář má většinou ucelený smysl jen tehdy, pokud JE kompletní. A Zedade ty se prosím vrať k lasičkám třeba i do Zverimexu a prosím neobtěžuj hloupostmi. Děkuji za pochopení.
--------------------------------------------------
Kallistratos
před 3 hodinami
Boží slovo na …More
Vidím níže čtyři komentáře Zedada za sebou a v jednom z nich neúplný text mého komentáře. Rád vložím sem a kompletní, protože komentář má většinou ucelený smysl jen tehdy, pokud JE kompletní. A Zedade ty se prosím vrať k lasičkám třeba i do Zverimexu a prosím neobtěžuj hloupostmi. Děkuji za pochopení.
--------------------------------------------------
Kallistratos
před 3 hodinami
Boží slovo na den 1.12. A.D. 2019
A ještě snad závěrečná drobnost a Stylita nechť promine, ale má to jistou souvislost... Včera jsem se začetl do knihy, kterou delší čas mám: ENCYKLOPEDIE náboženských směrů v České republice od Zdeňka Vojtíška. Vydal Portál a má to skoro 500 stran a předmluva MUDr. Prokop Remeš.

Ta kniha má ale rozhodně široký záběr, velmi široký a během chvíle zjistíte, že nějaký bývalý katolický mudrc co se naváží do papeže a chvíli blouznil na Ukrajině je naprosto irelevantní smítko v zástupu mnohosti. A nebo nějaká pachamama a lasička s kterou tady obtěžuje Zedad do vyčerpání tématu je opět banalita. A spousta dalších a dalších věcí se stávají směšnými a bezcennými v zástupu různorodosti co náboženská scéna urodila a rodí. A v kontextu historie vidíme i příčinnost vzniku a nebo nastavení těchto společenstev.....

Co mi ale z toho pro mne jako olej na hladinu vystupuje a jako jistota zůstává? Ano, osoba Ježíše KRISTA, velká touha upnout se na kořeny a pravdivost Evangelia. Touha pomáhat a být dobrý a nalézat cesty ke smíření a objevovat jak lidské, tak to božské co nás obklopuje a činí doslova více lidmi a poctivými věřícími. Uvědomuji si, jak banální jsou tahanice o pojetí jistých forem a manipulace některých trollů nebo náboženských urputníků. Je to vše marnost před Bohem, marnost i před lidmi, před vlastním životem a ztracenost v prostoru mnohosti....

Obrovskou cenu má tato výpověď 1 KOR 13 (viz. níže)
A obrovskou cenu má každý kněz v katolické Církvi, který je poslušný svého poslání a rozvíjí lidskou vzájemnost a úctu k Pánu Bohu. Obrovskou cenu má každý člověk, který je rytířem svého života a dokáže pod svá křídla vzít zodpovědnost za druhé i za své nejbližší a je schopen bránit Pravdu evangelia před korozí světa, před lidskou zlobou, lidskou hloupostí a lží. A nejvyšší cenu má ten, který je stále schopen život lásku, skutečnou lásku, která koná dobro a přeje dobro i druhým. O tom všem ale hovoří 1 KOR 13. Krásný a požehnaný den! Pokojný ADVENT.

🤗

1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;

www.biblenet.cz/b/Cor1/13až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

www.biblenet.cz/b/Cor1/13A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.
Zedad
Kalli a jistě také víme, že Církev je jedna a je svatá. Pán Ježíš je její hlavou a On sám povolal pastýře beránků. My se nemusíme bát.
No a také se nemusíme z Církve vyhazovat. Ten tam patří a ten ne. Na konci věků bude soud. Všichni budeme souzeni.
Nechci tam jít s tím, že žena má kojit lasičku a dítě!
Zedad
Kalli taky nevím co papežové dělali těch 2000 let. Nebyl internet atp. Na tom postu byli většinou svatí mužové.
Myslím si, že úcta k nahé ženě kojící dítě a lasičku nebude papeži Františkovi povolena. On tím co udělal vlastně vyvolal absolutní neúctu k ženám i mužům.
Takže se chlape nepleť, to ne já tě obtěžuji lasičkou a dítětem, to papež František. Myslím si, že už jsi z toho, tak zničený, že …More
Kalli taky nevím co papežové dělali těch 2000 let. Nebyl internet atp. Na tom postu byli většinou svatí mužové.
Myslím si, že úcta k nahé ženě kojící dítě a lasičku nebude papeži Františkovi povolena. On tím co udělal vlastně vyvolal absolutní neúctu k ženám i mužům.
Takže se chlape nepleť, to ne já tě obtěžuji lasičkou a dítětem, to papež František. Myslím si, že už jsi z toho, tak zničený, že by bylo vhodné psát papeži! I když on si tento web jistě hlídá.
2 more comments from Zedad
Zedad
Kalli, pouze se ptám, proč po Vatikánu nosili kněží sochy nahé těhotné ženy, proč kolem těchto soch křepčili.
Papež František neeeví, odkdy je početí dítěte těhotenstvím, odkdy nejít na potrat. ON to neví! No a k nahé těhotné ženě se tulí.
Zedad
Kallistratos

A ještě snad závěrečná drobnost a Stylita nechť promine, ale má to jistou souvislost... Včera jsem se začetl do knihy, kterou delší čas mám: ENCYKLOPEDIE náboženských směrů v České republice od Zdeňka Vojtíška. Vydal Portál a má to skoro 500 stran a předmluva MUDr. Prokop Remeš.

Ta kniha má ale rozhodně široký záběr, velmi široký a během chvíle zjistíte, že nějaký bývalý katolický …
More
Kallistratos

A ještě snad závěrečná drobnost a Stylita nechť promine, ale má to jistou souvislost... Včera jsem se začetl do knihy, kterou delší čas mám: ENCYKLOPEDIE náboženských směrů v České republice od Zdeňka Vojtíška. Vydal Portál a má to skoro 500 stran a předmluva MUDr. Prokop Remeš.

Ta kniha má ale rozhodně široký záběr, velmi široký a během chvíle zjistíte, že nějaký bývalý katolický mudrc co se naváží do papeže a chvíli blouznil na Ukrajině je naprosto irelevantní smítko v zástupu mnohosti. A nebo nějaká pachamama a lasička s kterou tady obtěžuje Zedad do vyčerpání tématu je opět banalita. A spousta dalších a dalších věcí se stávají směšnými a bezcennými v zástupu různorodosti co náboženská scéna urodila a rodí. A v kontextu historie vidíme i příčinnost vzniku a nebo nastavení těchto společenstev...


Tvé sáhodlouhé komentáře nečtu. No, s nahou ženou kojící dítě a lasičku tě neobtěžuji já. To papež František tento obrázek nebo tyto obrázky dovolil pověsit ve vatikánském kostele při amazonské synodě.
Já se ptám a proč - to je přece pornografický prvek. On nemohl říct těm pohanům z Amazonie, že to NE?
Segal
Kalisráte, dej si do pořádku vztahy ve své rodině, aby sis tu nemusel vylévat zlost na cizích. 👿👹👺💀☠👻👽👾💩 🤦
Kallistratos
Segal se nám vysekal?
Zedad
Kalli a Libor má svůj názor, tak mu dej pokoj. Ty tu taky vkládáš své názory!
Kallistratos
No to mne rozesmálo co napsala lubica.... viz. níže: ..... lebo diabli pod exorcizmom povedali pravdu o amazonskej synode... 🤨

Viděl prosím někdo ďábly jak mluví pravdu pod čímkoli a jakkoli... Ďáblům se NIKDY nemá věřit, NIKDY. Jsou zdrojem CHAOSU a dezinformační časnosti, vidí za horizont skutečností a vidí jaký dopad má sdělená pravda nebo i lež. V daný okamžik se může pravda jevit jako …More
No to mne rozesmálo co napsala lubica.... viz. níže: ..... lebo diabli pod exorcizmom povedali pravdu o amazonskej synode... 🤨

Viděl prosím někdo ďábly jak mluví pravdu pod čímkoli a jakkoli... Ďáblům se NIKDY nemá věřit, NIKDY. Jsou zdrojem CHAOSU a dezinformační časnosti, vidí za horizont skutečností a vidí jaký dopad má sdělená pravda nebo i lež. V daný okamžik se může pravda jevit jako pravda, ale v kontextu času je tzv. pravdivá výpověď ďáblů manipulace, která je zneužita. Ďábel NENÍ NIKDY nástroj pravdy a jeho výpověď je vždy výpověď falešného a nespolehlivého "svědka". Opřít se o výpověď ďáblíků je jako postavit barák z polystyrenu. Ó ano, je velký, je skvělý a chrání před deštěm, přijďte se i ohřát, skrýt, pozvěte všechny známé, pojďte.... Ano, jen víc a více volá Zmarchrob a spol..... Je to fajn? Už je vás hodně? Pak přijde ale voda a barák odnese, teplo jej spálí a základy nejsou a přátelé co bydleli poblíž také ne. Takový barák co staví na výpovědi ďáblíků neodolá....
Zedad
Kali a je to ponižení mużů a žen
Kallistratos
Dobrou noc.
Kallistratos
Krásní jako andělé a pyšní jako ďábli. K čemu to lubico, že? I tací mohou být někteří "superchytří" co si myslí, že vědí co má dělat papež :))
Zedad
To je líbivé, co jsi napsal Kalli. Skutečnost však je taková, že ve Vatikánu nosili kardinálové sošky nahe těhotné ženy a do kostela dali obraz nahé ženy kojící dítě a lasičku a taky sošku toho muže.
Prozatím to nikdo nevysvětlil.
Kallistratos
O té lasičce od tebe slyším už x-krát. Nejsi ty nakonec vegetarián? :) A ohledně nahé ženy a těhotné? Buď rád, že se rodí děti a netrap se hloupostmi, kterým nemusíš ani rozumět. Pěkný večer.

Mimochodem co děláš pro svou farnost, svůj sbor, pokud chodíš do kostela nebo modlitebny? To by mne zajímalo a to je důležité. Tam asi lasičky ani těhotné ženy nemáš, tak můžeš být klidný viď? :) Tak jak …More
O té lasičce od tebe slyším už x-krát. Nejsi ty nakonec vegetarián? :) A ohledně nahé ženy a těhotné? Buď rád, že se rodí děti a netrap se hloupostmi, kterým nemusíš ani rozumět. Pěkný večer.

Mimochodem co děláš pro svou farnost, svůj sbor, pokud chodíš do kostela nebo modlitebny? To by mne zajímalo a to je důležité. Tam asi lasičky ani těhotné ženy nemáš, tak můžeš být klidný viď? :) Tak jak se realizuješ prosím tam? Ale pokud jsi jenom pantáta za monitorem co jen glosuje obecná témata, pak promiň, pak je to naprosto o ničem a k ničemu....
Zedad
To jsou v rukou kardinálů pornografické prvky
Kallistratos
Ale no tak Zedade :) Pornografické je to co mi včera zaslal jeden zjevně nemocný člověk co zde na Glorii také působil v několika registracích. Míra vulgarity a nevkusu byla naprosto neskutečná. Nicméně jsem uvyklý na všechno a mnohé věci jsou spíše obrázkem o dotyčném pisateli. Takže Zedade, i tu domnělou pornografii máš sám ve své hlavě :)
Zedad
je to pohoršeni
Zedad
uctivat pornograficky obrazek?
Kallistratos
Ano, mít pornografii v hlavě je pohoršení Zedade, tvrdím v návaznosti na můj předchozí komentář. Takže nelasičkuj... Přijď s něčím originálnějším...
--------------------------------
Zedad
pred 2 minútami
je to pohoršeni
Zedad
Vidiš co to v tobê evokovalo
Kallistratos
Já myslím, že když čtu tvůj komentář, tak to ve mne evokuje, že sis nepřepnul slovenskou verzi své klávesnice trolíku.
.................................................
Zedad
před 4 hodinami
Vidiš co to v tobê evokovalo
Zedad
Kalli spíš si myslím, že tento web je monitorován někým z biskupství a je třeba napsat, že obrázek nahé ženy kojící dítě a lasičku ve Vatikánu, je návratem k pohanství, návratem k neúctě ke člověku.
Kallistratos
Probuď se Zedade, kdopak myslíš že zvládne obrácený háček na české klávesnici. Takže když si ji přepínáš pane trolle, nebuď nepozorný. Ale nepřekvapuje mne to.
-------------------------------------------------------------------------
Zedad
před 4 hodinami
Vidiš co to v tobê evokovalo
Kallistratos
Určitě jsem Zedade, ale zato nevidím všude lasičky, pornografii, kojící ženy...
-------------------------
Zedad
před 1 minutou
Kalli, jsi větší blb, než se na první čtení zdá! Vymažu to.
Zedad
Kalli, já ti rozumím. Nedělá se ti na blití, že v kostele ve Vatikánu si pověsili obrázek nahé ženy, kojící dítě a lasičku? To jsou přece pornografické prvky.
Zedad
Kalli a s kým si dopisuješ pornograficky?
Kallistratos
Vrať se ke své klávesnici kolovrátku :)
ľubica
V dôsledku toho exorciisti na 6. decembra požadujú deň modlitby a pôstu!
-------------------------------------------------------------------------------
Tak a KBS sa nemá za čo schovávať, lebo diabli pod exorcizmom povedali pravdu o amazonskej synode... 🤨