Clicks66

Człowiek jest ograniczonym stworzeniem

jacek2pp
Dnia 27.08.1998 r., Tolkmicko. Córko Moja. Bądź spokojna, we wszystkim przyjdę ci z pomocą, licz na swego Boga, a nie licz na samą siebie. Jesteś ograniczonym stworzeniem, .potrafisz myśleć, a Ja, …More
Dnia 27.08.1998 r., Tolkmicko.
Córko Moja. Bądź spokojna, we wszystkim przyjdę ci z pomocą, licz na
swego Boga, a nie licz na samą siebie. Jesteś ograniczonym stworzeniem,
.potrafisz myśleć, a Ja, Jezus Chrystus, mogę działać. Ufaj, córko, że znam
twoje problemy i w odpowiedniej chwili przyjdę ci z pomocą. Córko, spójrz
na ten świat, co się dzieje! Czy nie pisałaś ostrzeżeń, że uderzę w kraje
największego zła?! Nie docenili Mojej władzy nad światem. Jestem Bogiem
Miłosiernym i czekałem cierpliwie do czasu przeznaczonego. I cóż czyni
człowiek rozpędzony w swej pysze, bezbożności? Myśli, że jest panem na
ziemi - powiadam wam, obłudnicy - nie minie 2000 rok, a Ja, Bóg, okażę
wam swoje oblicze - Boga i Ojca zagniewanego. Będę was ścigał swoim
gniewem i wszystko obrócę w niwecz - abyś się nie czuł, człowiecze, panem.
Jeden jest Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, wy jesteście tylko stworzeni
przez Boga, który dał wam rozum, abyście znali swego Stwórcę. Jesteście
Moją własnością i uczynię z wami to, na co zasłużyliście.
Dzieci Moje, trwajcie w swym Bogu, a Ja będę w was. Kochajcie i
wynagradzajcie za tych, co odeszli z Mych dróg zbawienia. Ufajcie, że jestem
waszym Bogiem i dbam o swoje owieczki, że wszystko mogę. Pokój z wami.