Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Edward7
22.8K

Jakie są brakujące treści Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej?

Nadchodzi wielki ucisk i III wojna światowa. Wojna między Rosją a Zachodem ... Watykan pod okupacją masońską

Ojciec Paul Kramer, M.Div., S.T.L. (Cand.)
Ten zredagowany zapis wypowiedzi ojca Kramera jest wynikiem jego ponad 30-letnich studiów nad katolickimi proroctwami w Starym i Nowym Testamencie, jak również proroctw
wypowiadanych przez katolickich świętych w ciągu ostatnich 2000 lat. Ta ogromna wiedza, wraz z jego przenikliwą analizą aktualnych wydarzeń i studium Fatimy, kwalifikuje go do powiedzenia nam - przynajmniej częściowo - jakie są brakujące treści Trzeciej Tajemnicy. Tajemnicy. Jego praca tutaj pomaga papieżowi Benedyktowi XVI przygotować nas wszystkich
na przerażające wydarzenia, które mają nas spotkać w najbliższej przyszłości.

Zanim powiem właściwie o treści brakującej części Trzeciego Sekretu, powiedziano wam dzisiaj, że nie ma żadnej części Trzeciego Sekretu, która jest brakująca, i oczywiście inni zajmują się tym w znacznie bardziej szczegółowy sposób. Kto mówi prawdę? Chciałbym jednak zauważyć, że jeśli kardynał Bertone mówił prawdę mówiąc, że nie ma tak zwanej "czwartej tajemnicy", że nie ma żadnej części Trzeciej Tajemnicy, która zaginęła, nie ma żadnego brakującego tekstu, to różne inne osoby z pewnością nie mówiłyby prawdy, gdyby Bertone rzeczywiście mówił prawdę.

Ojciec Joseph Schweigl, w 1952 roku, drugiego września, spotkał się z siostrą Łucją w Coimbrze. Został wysłany przez papieża Piusa XII. Wrócił do Rzymu; mieszkał w Russicum i doniósł swoim współbraciom w Russicum, że Trzeci Sekret składa się z dwóch części. Jedna część dotyczy papieża, a jak wiemy ta część Trzeciej Tajemnicy, która dotyczy papieża, została ujawniona 26 czerwca 2000 roku. Ojciec Schweigl powiedział, że istnieje jeszcze jedna część Trzeciej Tajemnicy, ale nie mógł ujawnić jej treści. Powiedział jednak: logicznie rzecz biorąc, jest to tekst, który następuje po "itd.", kiedy siostra Łucja napisała w swoim Czwartym Wspomnieniu:

"W Portugalii dogmaty wiary będą zawsze zachowane itd.". Następnie była wypowiedź kardynała Ratzingera. Kardynał Ratzinger udzielił wywiadu, który został opublikowany w listopadzie 1984 roku, i była to bardzo odkrywcza uwaga udzielona Vittorio Messori w wywiadzie. Powiedział on bowiem, że Trzeci Sekret dotyczy "niebezpieczeństw, które zagrażają wierze i życiu chrześcijan, a więc i (życiu) świata". W tej części Tajemnicy, która została ujawniona 26 czerwca 2000 roku, nie było tam nic o zagrożeniach dla wiary. Możemy sobie przypomnieć, że ówczesny biskup Leirii-Fatimy, biskup Cosme do Amaral, złożył oświadczenie, chyba w 1984 roku, na Politechnice w Wiedniu oświadczając, że Trzeci Sekret Fatimy dotyczy kwestii utraty wiary. I odniósł się do utraty wiary na całych kontynentach. Fatima z Pismem Świętym teraz są to bardzo odkrywcze, gdy połączymy to z wypowiedzią kardynała Ratzingera. Bo kiedy kardynał Ratzinger mówił o zagrożeniach dla wiary i życia chrześcijanina, odwoływał się do innych objawień maryjnych i do Pisma Świętego. To, co jest w Trzecim Sekrecie, zapowiada Pismo Święte, i odpowiada temu, o czym wielokrotnie była mowa w wielu innych objawieniach maryjnych. Odnosząc się do Pisma Świętego, wskazuje na eschatologiczne teksty Pisma Świętego, kiedy użył tego zwrotu w języku włoskim: i novissimi ["rzeczy ostatnie"]. Niektórzy dość nieszczerze próbowali argumentować, że kiedy mówimy o "rzeczach ostatnich", mamy na myśli śmierć, sąd, niebo i piekło - cztery ostatnie rzeczy. Ale to nie jest możliwe, o czym mówił kardynał Ratzinger; to nie jest możliwe, by o tym mówiła Matka Boża. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś o czterech ostatnich rzeczach, wystarczy sięgnąć do katechizmu; jest to tam bardzo jasno przedstawione. Matka Boża nie zeszła z nieba, aby udzielić nam prostej lekcji katechizmu. Kiedy kardynał mówił o rzeczach ostatecznych, odnosił się do tego, co według proroka Daniela będzie miało miejsce na końcu. Odnosił się do czasów ostatecznych, rzeczy ostatnie; lub jak powiedzielibyśmy po grecku - eschata.

Rzeczy eschatologiczne, teksty Pisma Świętego. To jest Trzecia Tajemnica i tam znowu dochodzimy do kwestii utraty wiary. Święty Paweł w Drugim Liście do Tesaloniczan mówi o Wielkiej Apostazji. I ta Wielka Apostazja musi nastąpić przed pojawieniem się syna zatracenia, człowieka grzechu. Jednym słowem - Antychryst. Święty Paweł w tym tekście mówi, że tajemnica nieprawości już działa wśród nas. I gdybyśmy dokładnie przestudiowali historię świata, a konkretnie historię Kościoła, to możemy prześledzić wiek po wieku, wiek po wieku ciągłe rozwijanie się tajemnicy nieprawości. Kulminacja tajemnicy nieprawości, a ta tajemnica nieprawości osiąga swoją kulminację w tym, co zostało zapowiedziane w tajemnicy fatimskiej, a w szczególności w tym, co zostało objawione w nieopublikowanym jeszcze tekście Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. To właśnie z tego powodu papież Jan Paweł II, mówiąc o Trzeciej Tajemnicy, powiedział, że nie chce jej ujawniać, ponieważ uważa, że istnieje niebezpieczeństwo sensacji. Przy innej okazji kardynał Ratzinger użył tego samego słowa w związku z Trzecim Sekretem. Był to problem sensacji.

Jeśli weźmiemy pod uwagę to, co już zostało powiedziane przez najbardziej wiarygodne autorytety na temat Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, to wiemy, jeśli nie w szczegółach, to konkretnie, co jest tam objawione w Trzeciej Tajemnicy i o tym będę dzisiaj mówił. Wchodząc głębiej w tajemnicę nieprawości, tak dalece jak jest ona objawiona w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, będę mówił na ten temat w piątek. Aktualne wydarzenia w świetle Pisma Świętego i katolickich proroctw Tak więc dzisiaj zajmę się treścią Trzeciego Sekretu i dokonam oceny. Pokażę paralele, które widzimy w katolickich proroctwach, w zatwierdzonych objawieniach maryjnych, w orędziach Matki Bożej, w Piśmie Świętym, w eschatologicznych tekstach Pisma Świętego. Będę też obserwował współczesne wydarzenia geopolityczne, które służą nam jako znaki czasu przepowiedziane przez mędrców prorockich i Pismo Święte. Dzięki temu będziemy wiedzieli, jak blisko jesteśmy spełnienia się tych wydarzeń zapowiedzianych w Piśmie Świętym i w objawieniach maryjnych.

Kilka lat temu kardynał Ratzinger powiedział Howardowi Dee, który był wówczas ambasadorem Filipin przy Stolicy Apostolskiej, że tajemnica fatimska odpowiada temu, co Matka Boża objawiła w orędziu z Akity w Japonii. Tam Matka Boża przepowiedziała wielki ucisk, który będzie gorszy od wielkiego potopu, potopu, o którym mówi Księga Rodzaju. To jest coś, co byłoby naprawdę sensacyjne: ucisk gorszy od potopu. A gdybyśmy sięgnęli do innych proroczych orędzi i tekstów, moglibyśmy konkretnie wyliczyć niektóre z rzeczy, które będą miały miejsce w tym wielkim ucisku, tym wielkim ucisku przepowiedzianym w Piśmie Świętym i na przestrzeni wieków przez świętych oraz w przekazach objawień Matki Bożej w Jej zatwierdzonych objawieniach.

Wiarygodność kardynała Bertone
Wystarczy powiedzieć, że kiedy kardynał Bertone mówi nam, że nie ma takiej części Trzeciej Tajemnicy, która nie zostałaby ujawniona, zastanówmy się przez chwilę nad wiarygodnością lub jej brakiem - brakiem wiarygodności - kardynała Bertone. 26 czerwca 2000 roku wydał on oświadczenie, w którym stwierdził, że wraz z ujawnieniem Tajemnicy zakończył się okres historii naznaczony żądzą władzy i zła. Gdyby to nie było tak żałośnie fałszywe stwierdzenie, nazwałbym je komicznym - nie żebym oskarżał kardynała Kościoła rzymskiego o bycie komikiem - ale powiem, że takie komentarze byłyby o wiele bardziej odpowiednie dla rozrywki telewizyjnej w późnych godzinach nocnych niż na watykańskiej konferencji prasowej, gdzie oczekuje się poważnego traktowania takich kwestii jak Tajemnica Fatimska. Z pewnością istnieje problem wiarygodności. Bo jeśli prawdą byłoby to, co kardynał Bertone powiedział o Trzeciej Tajemnicy, to znaczy, że kardynał Ratzinger nie mówił prawdy, gdy mówił o eschatologicznych tekstach Pisma Świętego, Novissimi. Niebezpieczeństwa dla wiary, które są zawarte w Trzeciej Tajemnicy, o których mówił kardynał Ratzinger i utrata wiary, o której mówił biskup Cosme do Amaral, nie widzimy w tej części Tajemnicy, która została ujawniona 26 czerwca 2000 roku.

Bo jeśli De Carli mówi prawdę, jeśli kardynał Bertone mówi prawdę, to czy powiedzielibyśmy, że człowiek osobiście wysłany przez papieża Piusa XII do przeprowadzenia wywiadu z siostrą Lucją na temat Trzeciej Tajemnicy zmyślał? Czy ojciec Joseph Schweigl, osobisty wysłannik Piusa XII, kłamał i zmyślał; czy sfabrykował historię, że Trzeci Sekret jest podzielony na dwie części? Jedna część, która dotyczy papieża, a druga słów następujących po tym zdaniu: "w Portugalii dogmaty wiary będą zawsze zachowane itd.". Kto kłamie? Kto mówi prawdę? Myślę, że jest całkiem oczywiste, że kardynał Ratzinger nie dokonywał zmyślenia. Że ksiądz Joseph Schweigl nie dokonywał zmyślenia. Że papież Jan Paweł II w Fuldzie nie zmyślał, gdy mówił, że w Trzeciej Tajemnicy ujawniono, że oceany zaleją całe kontynenty, a miliony zginą z minuty na minutę

Są tacy, którzy zaprzeczają, że papież kiedykolwiek złożył to oświadczenie, ale tak się składa, że mieszkałem w Fuldzie przez pewien czas na początku lat 80-tych. Wiem, że kiedy papież wygłosił przemówienie do niemieckich pielgrzymów w krypcie katedry w Fuldzie, zadano mu pytanie o Trzecią Tajemnicę i udzielił odpowiedzi. I jednym z powodów, dla których wspomniał, że nie ujawnia Trzeciego Sekretu, było to, że powiedział, że nie chce, ponieważ to "mogłoby zachęcić komunistów do podjęcia pewnych kroków." A więc w Trzeciej Tajemnicy jest coś, co przynajmniej stwarzałoby pozory, wrażenie, że byłoby tam coś, co zachęciłoby komunistów do podjęcia pewnych kroków. Otóż wiemy z innych objawień maryjnych i z innych bardzo wiarygodnych proroctw, do czego dokładnie odnosił się papież Jan Paweł II, kiedy wygłaszał tę uwagę. Niemiecki ksiądz, niejaki ojciec Bonifacy, spisał zapis komentarza papieża do Trzeciej Tajemnicy, a pewna dziennikarka opublikowała swój własny zapis w niemieckiej publikacji. Przeczytałem zarówno opublikowany tekst, jak i tekst napisany ręcznie przez księdza Bonifacego, który został mi przedstawiony, gdy byłem w Fuldzie. I między obiema wersjami panowała pełna i całkowita zgoda. Ojciec Bonifacy i niemiecki dziennikarz z pewnością nie wymyślali słów i nie wkładali ich w usta Jana Pawła II. Jeśli kardynał Bertone mówi prawdę, to wszyscy ci ludzie kłamali: Jan Paweł II, kardynał Ratzinger, ksiądz Schweigl. Uważam, że o wiele bardziej wiarygodne jest to, że tylko jeden człowiek kłamie i pozostawię to bez komentarza.

Watykan pod okupacją masońską
Trzeci Sekret Fatimy został najlepiej podsumowany przez Malachi Martina. Nieżyjący już Malachi Martin pracował w Watykanie. Studiował w Biblicum. Był człowiekiem ogromnie uczonym. Pisał literaturę piękną, ale nie tylko; niektóre z jego dzieł to literatura faktu, na przykład The Jesuits. Napisał książkę o zaskakującym tytule The Decline and Fall of the Roman Church. Tutaj wchodzimy już w coś z Trzeciej Tajemnicy - nie w to, że Kościół zostanie pokonany całkowicie i do końca. Ale jest to przepowiedziane w Piśmie Świętym, w Księdze Lamentacji, gdzie czytamy, że "Królowie ziemi i wszyscy mieszkańcy świata nie uwierzyliby, że przeciwnik i wróg ma wejść przez bramy Jerozolimy." (Lam. 4:12) Ten tekst niestety spełnia się już w naszych czasach. A w Trzeciej Tajemnicy zobaczymy kulminację tej tajemnicy nieprawości. Śp. Monsignor Mario Marini pracował prawie czterdzieści lat w Watykanie, zanim zmarł prawie rok temu; było to w maju ubiegłego roku. Był moim osobistym przyjacielem; znałem go przez 35 lat. W 1996 roku Monsignor Marini powiedział mi, kiedy odwiedzałem Rzym, mówiąc o Kurii Rzymskiej, powiedział i wykonał ten gest, "Nasze ręce są związane; nie możemy nic zrobić, ponieważ to masoni zajmują kluczowe stanowiska." Ostatni raz widziałem go przed śmiercią, w październiku 2008 roku, monsignor Marini powiedział mi: "Jesteśmy pod masońską okupacją". Jak wysoko w Kościele znajduje się masońska okupacja? Monsignor Marini powiedział, że kluczowe stanowiska są zajęte przez masonów.

Zaprzeczenie dogmatowi!
Być może to wyjaśniłoby, dlaczego masz zaprzeczenie dogmatu. Mamy tekst Syllabusa Błędów papieża Piusa IX, który jest uroczystym potępieniem - uroczystym i ostatecznym. Patrzycie na paragraf numer 6; odpowiada on kryteriom określonym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku dla nieomylnego orzeczenia, które nie jest tak uroczyste jak definicja dogmatyczna. Wystarczająco uroczyste i ostateczne, aby nosiło teologiczną nutę nieomylności. I widzimy tam potępienie doktryny wolności religijnej niemal dosłownie, prawie dokładnie tak, jak ta doktryna jest przedstawiona jako prawda w tekście Soboru Watykańskiego II. Odwrócenie doktryny, a jednak tak wiele razy słyszymy, jak powtarzają nam, że w przypadku Soboru Watykańskiego II nie mamy nic, co byłoby sprzeczne z dogmatem, nie mamy nic, co byłoby sprzeczne z doktryną wiary, ale musi być ona interpretowana zgodnie z tradycją. Cóż, to tak jakby wziąć 95 tez Marcina Lutra i powiedzieć: Nie ma tam żadnej herezji, ale musimy je interpretować zgodnie z tradycją. Stwierdzenie to jest absurdalne. Nie będę się w to zbytnio zagłębiał, bo pisałem już o tym w mojej książce Samobójstwo zmiany wiary w liturgii, gdzie wyjaśniłem całą historię Kościoła i to, że Tradycja Kościoła i Pismo Święte są całkowicie nie do pogodzenia z nauczaniem o wolności religijnej i ekumenizmie, jakie zostało przedstawione w Vaticanum II. A więc mamy i Tradycję i Pismo Święte. Mamy najbardziej zdecydowane potępienie ekumenizmu dokonane przez papieża Piusa XI w jego encyklice Mortalium Animos. Powiedział on, że błąd ekumenizmu jest taki, że zniszczyłby Kościół do samych podstaw. A jednak od Vaticanum II mówi się nam, że Kościół ma nieodwołalne zobowiązanie do ekumenizmu w imię jedności. To jest naprawdę diabelska dezorientacja, o której mówi Trzeci Sekret Fatimy.

Diaboliczna dezorientacja na każdym poziomie

Siostra Łucja odniosła się do diabolicznej dezorientacji w hierarchii naszego Kościoła na najwyższych szczeblach. Patrzymy na encyklikę Jana Pawła II Ut Unum Sint i widzimy, że dezorientacja była na najwyższym poziomie. Dezorientacja ogarnęła nawet e Wikariusza Chrystusa na ziemi, papieża Jana Pawła II. To on ogłosił, że Kościół jest nieodwołalnie zaangażowany w ekumenizm (kilka razy dał się zmylić, ale nie promował masońskiego fałszywego ekumenizmu, być może pisma były "poprawiane" ...dopow.). Problem w tym, że ekumenizm (fałszywy dopow.) jest największym zagrożeniem dla Kościoła. Ekumenizm został stworzony przez największych, najbardziej śmiertelnych wrogów Kościoła w celu zniszczenia Kościoła. Ekumenizm jest największą przeszkodą dla jedności, a jednak mówi się nam, że musimy promować ekumenizm dla dobra jedności.

Boży fundament dla jedności
Aby zrozumieć, jak absurdalny jest pomysł, że ekumenizm promuje jedność, musimy tylko zastanowić się, jakie są więzy komunii, na czym polega jedność? Istnieją trzy więzy jedności: więź wiary, więź sakramentów i więź władzy kościelnej. W sformułowaniu św. Pawła, stwierdza on: "jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest". (Ef. 4,5) Jest jedna Wiara, Wiara katolicka, poza którą nie ma zbawienia. Albo jak stwierdził Sobór Watykański I, poza tą Wiarą nie ma zbawienia. Jest jedna religia, która jest boską instytucją - to religia katolicka. Żadna inna religia na ziemi nie jest boską instytucją. Dlatego nie ma zbawienia poza Wiarą Katolicką, ponieważ jest ona boska i katolicka (żadna inna religia nie może zbawić dopow.). Łaska jest konieczna do wiecznego zbawienia Zwykłe ludzkie doktryny nie mogą zapewnić zbawienia. Nie mają one mocy nadawania łaski. To przez Wiarę i Sakramenty, nadprzyrodzoną mocą Bożą przez Wiarę, oraz łaskę, którą otrzymujemy od Wszechmogącego Boga i Sakramentów, dokonuje się zbawienie. Nie może więc istnieć komunia między Kościołem a jakąkolwiek inną religią. Istnieje więc więź Wiary, więź Sakramentów i więź Ładu kościelnego. Tam, gdzie są te trzy więzi komunii, tam jest jedność

Masońska "jedność" Jak oświadczył sam papież Jan Paweł II w Ut Unum Sint, ekumenizm miał swój początek w kościołach reformowanych: protestanckich.
Możemy cofnąć się dalej i zobaczymy, że ekumenizm, zanim wtargnął do Kościoła i zanim wtargnął do denominacji protestanckich, był najpierw promowany przez masonerię. Jest on pochodzenia żydowskiego: idea religii naturalnej jako nośnika zbawienia dla pogan. Takie było nauczanie żydowskich rabinów. I żydowski filozof Mendelssohn - dziadek kompozytora Feliksa Mendelssohna - napisał to i podaję dokładny cytat tekstu w mojej książce "Samobójstwo zmiany wiary w liturgii". Teraz możemy zacząć pojmować, o czym traktuje Trzeci Sekret: o Wielkiej Apostazji i utracie wiary oraz o tym, co do tego doprowadzi. Ponieważ jedność, która zostanie stworzona przez ekumenizm, jest jednością, której od wieków szukała masoneria.
To masoneria chciałaby ustanowić na świecie religię jednego świata z tą żydowsko-protestancką ideą jedności. Idea, że wszystkie denominacje chrześcijańskie mogą współistnieć w pokoju, harmonii i jedności jest absolutnie niezgodna z Wiarą Katolicką, z nauką o jedności, o więzach komunii. Jest to spójne ściśle, całkowicie, logicznie w absurdalnym pojęciu protestantyzmu, że może istnieć komunia w doktrynalnej różnorodności.

Fałszywa religia jednego świata zbudowana z ekumenizmu, apostazji, jaką więc jedność przyniesie ekumenizm? Nie przyniesie jedności w Chrystusie, ale to, przed czym ostrzegał papież św. Pius X w swojej encyklice Notre Charge Apostolique z 1910 r., kiedy to ostrzegał przed nadchodzącą religią jednego świata. To jest to wielkie zagrożenie dla wiary i życia chrześcijanina, o którym mówił kardynał Ratzinger. To jest Wielka Apostazja, o której mówił bp Cosme do Amaral, odnosząc się do utraty wiary. To jest kontent trzeciego sekretu, który nie został ujawniony. Biskup Cosme do Amaral był pod wielkim wrażeniem tego wielkiego duchowego ucisku, największego i najgorszego prześladowania Kościoła, jakie kiedykolwiek miało miejsce i kiedykolwiek będzie miało miejsce.

Nadchodzi wielki ucisk
Wkrótce w Trzeciej Tajemnicy jest to, o czym mówił papież Pius XII tuż po zakończeniu II wojny światowej, kiedy w jednym ze swoich dyskursów powiedział: "Ludzkość musi wkrótce przejść przez takie cierpienia takie, jakich świat nigdy wcześniej nie widział. "Nadchodzące prześladowania, nadchodzący ucisk, będą gorsze niż wielki potop, a prześladowania będą gorsze niż starożytne prześladowania rzymskie". Matka Boża mówiła konkretnie o Rosji, ale dla współczesnego umysłu, który jest karmiony tak powierzchowną wiedzą o realiach geopolitycznych, wydaje się to trudne do zrozumienia. Jak Rosja może odgrywać rolę w czymś tak strasznym, w czymś, co wkrótce wybuchnie na świecie? I nie pomylcie się: czas jest już bardzo, bardzo bliski

III wojna światowa
Aby zrozumieć jak blisko jesteśmy wojny światowej, wojny między Rosją a Zachodem
, chciałbym zwrócić uwagę, tak jak w pierwszym wydaniu The Devil's Final Battle, otwieracie okładkę, a tam widzicie płonące wieże World Trade Center na krótko przed ich zawaleniem. Pierwotnym pomysłem na wstawienie tego zdjęcia do książki było po prostu pokazanie tego, co kardynał Bertone mówił o tym, że okres żądzy władzy i zła na świecie jest już zakończony - że to jest śmieszne, to jest absurdalne. Ale istnieje głębszy związek, którego nie rozumiałem, kiedy wraz z moimi współautorami po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na umieszczenie tego zdjęcia w książce. Istniał i nadal istnieje o wiele bardziej intymny związek między międzynarodowym terroryzmem a tym, jak bezpośrednio prowadzi nas do wielkiego starcia supermocarstw, między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami.

W zeszłym roku rozmawiałem z pewnym arcybiskupem w Watykanie i kiedy zwróciłem uwagę na to, jak blisko jesteśmy wybuchu kolejnej wojny światowej, nie mógł tego pojąć. Wielu biskupów, z którymi rozmawiałem, nie ma trudności z ogarnięciem tego i dokładnie rozumieją dlaczego.
Ale po komentarzach arcybiskupa i wyrazie jego twarzy można by pomyśleć, że powiedziałem coś w stylu, że Władimir Putin jest kosmicznym kosmitą, który ma tajne armie po ciemnej stronie księżyca. Podobnie pięć lat temu rozmawiałem z pewnym człowiekiem w Niemczech i wskazałem, że czas kolejnej wojny światowej zbliża się do nas. To się stanie już niedługo. Otóż on mi odpowiedział: "Nie, nie, tak nie może by,. Rosja i Zachód są partnerami, są przyjaciółmi. Spójrzcie Putin i kanclerz Schroeder, oni są przyjaciółmi;"

Cóż, Putin i George Bush wyznają, że są przyjaciółmi; ale ciekawą rzeczą jest to, że kiedy prezydent Putin ostrzegł swojego przyjaciela George'a W. Busha, że będzie atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone i będą oni używać samolotów, George Bush nie zwrócił uwagi na to ostrzeżenie. Jeśli zrozumiecie, kto naprawdę stał za tym atakiem i za atakiem w Londynie 7 lipca 2005 r., to będziecie mogli rozszyfrować przesłanie prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, kiedy mówił o ostatnich atakach: zamachach dokonanych w moskiewskim metrze i kolejnych zamachach bombowych, atakach na Rosję. Jak powiedział jeden z rosyjskich rządowych ekspertów ds. terroryzmu: "Te ataki są aktem wojny przeciwko całej Rosji. "Prezydent Miedwiediew, w niedawnym przemówieniu, powiedział, że te ataki zostały zorganizowane przez północnokaukaską grupę islamską, która jest powiązana z tą organizacją znaną jako Al-Kaida. Jeśli zrozumiemy pochodzenie Al-Kaidy, zrozumiemy, że nie mamy do czynienia z niezależną grupą terrorystów, ale mamy do czynienia z tajnymi operacjami fałszywej flagi. Teraz możemy zacząć rozumieć, jak blisko jesteśmy następnej wojny światowej. Będzie wojna światowa. A co jest najbardziej przerażające? Powiem tak: Z katolickiego proroctwa wiemy, że następna wojna będzie krótka. To jest ta dobra wiadomość. Złą wiadomością jest to, co się stanie po niej.

Przepowiednia z 1854 roku o III wojnie światowej

W proroctwie Zacharego - ormiańskiego Żyda, który nawrócił się na wiarę katolicką - opublikowanym w 1854 roku był zredagowany tekst przepowiedni objawień, które otrzymał od Boga.
Ojciec Fattecelli skompilował te proroctwa i opublikował je w książce zatytułowanej Day of Anger: The Hand of God Upon an Empire. To imperium jest opisane w swoich wymiarach geograficznych jako zajmujące przestrzeń tego, co było Związkiem Radzieckim i Chinami. Jest to imperium, które użyje wielkiego podstępu i oszustwa, jak to miało miejsce w okresie Detente, oraz glasnost i pierestrojki Gorbaczowa przed planowanym rozpadem Związku Radzieckiego.

I wtedy nastąpiłaby wojna, o której proroctwo mówi jako o "walce silnych przeciwko silnym". To imperium północy - składające się z Rosji i Chin - pójdzie na wojnę przeciwko Ameryce Północnej. I ten dziewiętnastowieczny tekst mówi, że wystrzelą swoje rakiety na Amerykę Północną i Ameryka Północna upadnie, zostanie podbita i wprowadzona w niewolę. Następne zdanie jest najbardziej przerażające ze wszystkich. To wtedy Zachary mówi w tym tekście opublikowanym w 1854 roku: "a potem cały świat dostał się pod panowanie pierworodnych piekła."

III wojna światowa w trzecim sekrecie

To jest Trzeci Sekret. Jak blisko jesteśmy teraz wielkiej wojny, która wprowadzi bezbożne imperium, religię jednego świata masonerii? Przeanalizujmy dokonaną przepowiednię, która nie jest proroctwem, ale przepowiednią. 16 stycznia 1962 roku w magazynie Look opublikowano wywiad, którego udzielił Dawid Ben-Gurion, urzędujący premier Izraela. Można wejść do wyszukiwarki [internetowej] i bardzo łatwo znaleźć tekst, zdjęcie strony magazynu Look. (Masonic False Accusations...)

Kochać sprawiedliwość, nienawidzić nieprawości
Kiedy więc wskazuję palcem na masonerię, to nie z nienawiści do Żydów, ale z nienawiści do nieprawości. Jak Pismo Święte mówi o Chrystusie: "umiłowałeś to, co sprawiedliwe, a nienawidziłeś nieprawości". (Psalm 44:8) Jest to z nienawiści do diabelskiej nieprawości kultu demonów, fałszywych bogów pogan. To jest naprawdę coś godnego nienawiści. Masoneria
jest obrzydliwą, diaboliczną instytucją; zasługuje jedynie na odrzucenie, na sprzeciw i zniszczenie. Papież Leon XIII powiedział, że masoneria musi być pokonana, nie jest to instytucja, z którą możemy szukać ekumenicznej przyjaźni. Jest to organizacja, która musi być wykorzeniona i wymazana z powierzchni ziemi. I ręka Boga zmiecie masonerię z powierzchni ziemi w ramach Wielkiego Ucisku. I w czasie triumfu Niepokalanego Serca Maryi nie będzie już diabelskiej instytucji masonerii.

Pogląd Davida Ben-Guriona na zwycięstwo masońskie
A więc tekst wywiadu z Davidem Ben-Gurionem, który nie wypowiada się jako rzecznik narodu żydowskiego, religii żydowskiej czy narodu izraelskiego, ale raczej wypowiada się jako rzecznik masonerii, kiedy w 1962 roku stwierdził, jak świat zmieni się za około dwadzieścia pięć lat. Bardzo ciekawe, że umieszcza kontekst pod koniec zimnej wojny, kiedy zimna wojna się skończy. Jest to bardzo, bardzo interesujące. Widzimy, że istniały już plany zakończenia zimnej wojny w taki sposób, w jaki została ona zakończona. W rzeczywistości 25 lat później, w 1987 roku - dokładnie 25 lat później - było to znane przemówienie prezydenta Gorbaczowa do partii komunistycznej, kiedy powiedział: "Panowie, towarzysze, nie bądźcie zaniepokojeni całą tą gadką o pierestrojce, głasnosti i nadchodzącej demokracji w Związku Radzieckim". Cztery lata później ta demokracja nadeszła. Gorbaczow powiedział Partii Komunistycznej: nie bójcie się tego, nie bądźcie tym zaniepokojeni; powiedział to w 1987 roku.

Tylko kosmetyczne. Powiedział, że to tylko kosmetyka, te zmiany będą tylko kosmetyczne. Ma to na celu uśpienie Amerykanów. W 1995 roku Anatoli Golitsyn opublikował książkę The Perestroika Deception, zapowiadającą restrukturyzację Związku Radzieckiego, którą podjął Gorbaczow, a która przyniosła przekształcenie Związku Radzieckiego w Federację Rosyjską i Wspólnotę Niepodległych Państw.

Globalne zarządzanie
W Klubie Rzymskim, założonym za pieniądze Davida Rockefellera, globaliści pracowali razem dla tej instytucji, którą określają jako "globalne zarządzanie" - co David Rockefeller nazywa "jednym światem". W swojej autobiografii mówi, że pracuje dla rządu jednego świata. Około 1973 roku w ich gazetach czytasz, że po zakończeniu zimnej wojny musimy mieć coś, co przestraszy wszystkich ludzi na świecie. Będzie potrzeba jednogłośnego strachu, którego będziemy mogli użyć do narzucenia rządu światowego ludziom na świecie; i to będzie ta rzecz, którą nazywamy globalnym ociepleniem, zmianą klimatu.

Miażdżące prawa i podatki
W grudniu ubiegłego roku na konferencji w Kopenhadze mówiono o nałożeniu globalnego podatku węglowego
. Miażdżący ciężar podatkowy, który ograbi zwłaszcza klasy pracujące i biedniejsze z pieniędzy, których potrzebują, aby przetrwać, aby kupić żywność i zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Zostanie im to odebrane w formie podatku. Z drugiej strony, polityka wykorzystująca kredyty węglowe i tym podobne do deindustrializacji świata, zmniejszy produkcję. W ten sposób stworzą sztuczne niedobory i powiedzą nam, że problemem jest to, że mamy za dużo ludzi. To nie jest tak, że jest za dużo ludzi, to nie jest tak, że świat jest przeludniony, ale oni sztucznie zaprojektowali kryzysy ekonomiczne, których kulminacja nastąpi zgodnie z ich planem w roku 2012. Na Konferencji Dzikiej Przyrody w Kolorado w 1987 roku, pod auspicjami ONZ, konwencja ta dyskutowała o zabieraniu ziemi rolnej i zagospodarowanej i przekształcaniu jej z powrotem w dziką przyrodę - deindustrializacja. Dyskutowali o tym w 1987 roku. I na tej konferencji był Edmund de Rothschild, był tam David Rockefeller, był tam frontman Rothschildów Maurice Strong.

Globalny kryzys finansowy
Dali do zrozumienia, że planują globalny kryzys finansowy i że jego kulminacja nastąpi w roku 2012. Wtedy narzucą światu globalny bank centralny; będzie jeden bank centralny dla całego świata. Być może pamiętacie, że w zeszłym roku na spotkaniu G-20 prezydent Miedwiediew trzymał w ręku monetę zapowiadającą nadejście tej globalnej jednostki walutowej, a premier Putin opowiadał się za utworzeniem banku centralnego dla całego świata. Tak więc wszyscy ci ludzie mówią o tych sprawach jak w Klubie Rzymskim na początku lat 70. Gdy Gorbaczow przepowiadał w 1987 roku koniec zimnej wojny i nadchodzącą demokrację w Związku Radzieckim, Dawid Ben-Gurion, już jako premier Izraela w styczniu 1962 roku, mówił o tych zmianach, które nastąpią po zakończeniu zimnej wojny. Mówił, że Ameryka do tego czasu stanie się państwem opiekuńczym z gospodarką planową. Jednym słowem to eufemistyczny zwrot określający socjalizm.

Socjalistyczne USA?
Czy Stany Zjednoczone stają się teraz socjalistyczne? Z pewnością wygląda to w ten sposób z polityką wprowadzaną przez prezydenta Obamę. I to nie jest tylko moja opinia. We wrześniu ubiegłego roku oglądałem na Russia Today wywiad z Michaiłem Gorbaczowem. Gorbaczow stwierdził, że pod rządami prezydenta Obamy Stany Zjednoczone przechodzą teraz własną pierestrojkę, własną restrukturyzację. Dawid Ben-Gurion przepowiedział to w 1962 roku w tym wywiadzie. Powiedział wtedy: "Europa stanie się federacją autonomicznych państw posiadających socjalistyczny i demokratyczny reżim". Nie socjalistyczny jak kolektywizm Związku Radzieckiego, ale taki socjalizm jaki mieliście w ramach narodowego socjalizmu w Niemczech, ale bez całej rasowej germańskiej propagandy Ruchu Nazistowskiego. Obecnie znajdujemy się pod bardzo niedemokratyczną - można by rzec biurokratyczną - dyktaturą, podobną do dyktatury dyrektoriatu z czasów rewolucji francuskiej, narzuconą wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej z Brukseli, państw członkowskich Unii Europejskiej z Brukseli, co jest spełnieniem tego, co przepowiedział Dawid Ben-Gurion.

Gorbaczow nazwał Unię Europejską nowym europejskim Sowietem, a bardzo dobrze opisuje to Christopher Story w swojej książce The European Union Collective: Enemy of Its Member States. Wśród instytucji Unii Europejskiej znajdujemy instytucję opodatkowania, takiego, jakie zostało zalecone na konferencji w Kopenhadze. Podobno służy ono zmianom klimatycznym. Nie jest przypadkiem, że ogłosili to na tej samej konferencji, na której ogłosili potrzebę globalnego zarządzania. Konferencja ta dotyczyła tak naprawdę ustanowienia ram instytucjonalnych dla globalnego zarządzania, czyli dla rządu światowego, a kwestia zmian klimatycznych jest tylko pretekstem do tego, by wydawało się to konieczne. I mówią, że ostatecznym lekarstwem nie jest opodatkowanie węgla i zmniejszenie śladu węglowego, ale drastyczna redukcja populacji. Europa stała się dokładnie tym, co David Ben-Gurion przepowiedział, że będzie miało miejsce pod koniec zimnej wojny.

Kiedy zimna wojna się skończy, zobaczycie
Stany Zjednoczone staną się socjalistyczne, Europa stanie się zjednoczonym państwem federacyjnym. To jest rzeczywistość, to się stało. Następnie powiedział, że do tego czasu Związek Radziecki stanie się sfederowanym państwem euroazjatyckim. Ilu ludzi mogło marzyć, że pewnego dnia Związek Radziecki zostanie błyskawicznie przekształcony we Wspólnotę Narodów, federalny związek niezależnych państw? Ben-Gurion przepowiedział to w 1962 roku. Co więc stanie się potem, kiedy Stany Zjednoczone staną się socjalistyczne, kiedy Europa stanie się państwem federacyjnym, kiedy Związek Radziecki stanie się federacyjnym państwem euroazjatyckim? Wszystkie te rzeczy już się wydarzyły. Jaka jest następna rzecz, która się wydarzy? Ben-Gurion mówi, że będzie światowa federacja kontynentów. To jest właśnie rząd światowy. To jest rząd światowy, który jest promowany przez masonerię otwarcie od lat 1730. Jest to ich opublikowany program ustanowienia na świecie "Nowego Porządku Świata", jednoświatowej republiki masońskiej. O tym właśnie mówi Ben-Gurion, gdy mówi, że będzie światowa federacja kontynentów, a jej siedzibą będzie Sąd Najwyższy Ludzkości, który będzie wydawał wyroki na wszystkie narody bez możliwości odwołania się. Będzie to lokalne w Jerozolimie. Następnie idzie o krok dalej, łączy tę ideę nie ze świeckością - nie mamy do czynienia z czymś żydowskim czy świeckim syjonizmem, nie mamy tu do czynienia z doktryną polityczną. On wiąże to z systemem wierzeń i bluźnierczo mówi, że będzie to wypełnienie tego, co zostało przepowiedziane przez proroka Izajasza

Bluźnierstwo
To bluźnierstwo, bo prorok Izajasz był prorokiem żydowskim, nie był masonem. Religia Ben-Guriona, podobnie jak religia masonów, została opisana - jeśli dobrze pamiętam - w siódmym rozdziale księgi proroka Ezechiela. Została opisana, gdy Bóg ukazał prorokowi Ezechielowi wizję obrzydliwości: starsi Izraela oddający cześć zwróceni w stronę wschodzącego słońca. To uwielbienie jest słonecznym pogańskim kultem masonerii, dla której słońce jest reprezentacją pogańskiego bóstwa czczonego przez starożytnych Kananejczyków. Kultu Baala, który był arcywrogiem Boga Wszechmogącego i żydowskich proroków. I dlatego św. Jan mówi nam w Apokalipsie 2:9: "Mówią, że są Żydami, ale nimi nie są. Są synagogą szatana".

"No Such Thing as a Catholic Mason nor a Jewish Mason" Jasne, że nie są Żydami. Nie może istnieć coś takiego jak żydowski mason, tak samo jak nie może istnieć coś takiego jak katolicki mason. Jest to sprzeczność w pojęciach. Jako chrześcijanie czcimy Boga i Ojca Pana Naszego Jezusa Chrystusa - Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Żydzi czczą Boga patriarchów i proroków; Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba; Boga Mojżesza; Boga proroków. Bóg Starego i Nowego Testamentu to jeden i ten sam Bóg. Więc jeśli jesteś chrześcijaninem lub jeśli jesteś Żydem, jesteś zdefiniowany jako chrześcijanin lub Żyd w takim stopniu, w jakim czcisz tego Boga. Jeśli jesteś masonem, to czcisz demonicznych bogów masonerii i nie można cię nazwać chrześcijaninem lub żydem, ponieważ nie czcisz Boga chrześcijan i żydów. To jest wielka nieprawości ujawniona w Piśmie Świętym.

Planowany Nowy Porządek Świata George Bush Sr. w 1989 roku powiedział, że Nowy Porządek Świata powstanie jedenaście lat w przyszłości wyróżniając, wskazując na rok 2000. Nowy Porządek Świata został zainaugurowany z pompą w tym roku, ale tym, co naprawdę zapoczątkowało ruch w kierunku Nowego Porządku Świata - do jednoświatowej republiki masońskiej - był atak z 11 września 2001 roku. Nie mam czasu, aby zbyt głęboko się w to zagłębiać... Al-Kaida, po arabsku, oznacza "bazę". Co to jest baza? Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii - byłby to wówczas Robin Cook, w latach 1997-2001 - sekretarz ds. zagranicznych i Wspólnoty Narodów, by użyć oficjalnego tytułu - ujawnił w 2002 roku, że Al-Kaida, "baza", została wzięta z komputerowej "da-tabazy", listy tysięcy mudżahedinów, którzy byli gotowi zostać zwerbowani i wyszkoleni... Czy talibom w Afganistanie służyło to, by haratać terrorystów do ataku na Twin Towers w Nowym Jorku? Nie. Ich kraj został podbity w konsekwencji tego ataku; nie służyło to ich interesom. Ale czyim interesom służyło? Spoglądamy w lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku. Zbigniew Brzeziński pisze książkę "Wielka Szachownica", jest to książka z dziedziny geopolityki, w której nakreśla plan podboju Afganistanu przez Stany Zjednoczone, całego regionu środkowej i południowej Azji, w celu doprowadzenia do jego okrążenia, Azji, aby doprowadzić do okrążenia Rosji i ostatecznego jej podboju. W 1999 roku w dokumencie think tanku o nazwie The Project for the New American Century został nakreślony plan wzywający do odbudowy amerykańskiej obrony w celu ustanowienia Stanów Zjednoczonych jednobiegunowym monolitycznym mocarstwem na świecie, które będzie dominować nad całym światem. I aby uruchomić ten proces, który doprowadzi do tego stanu rzeczy, w którym Stany Zjednoczone będą miały globalną dominację, potrzebne jest katalizujące nowe wydarzenie Pearl Harbor. ... Były prezydent Włoch, Francesco Cossiga - co ważniejsze, który był szefem bezpieczeństwa państwa zanim został prezydentem Włoch - stwierdził trzy lata temu, że ataki na "Twin Towers" były operacją wywiadowczą. ... Więc to nie był Osama bin Laden. Osama bin Laden nie prowadzi tych wszystkich ataków terorystycznych w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, w Indonezji, na Bali. Prezydent Miedwiediew powiedział, że to Al-Kaida zaatakowała Rosję, że wysadziła moskiewskie metro. Władimir Kosin, ekspert ds. terroryzmu rządu rosyjskiego, mówi, że ten atak to akt wojny przeciwko całej Rosji. A prezydent Dimitrij Miedwiediew wskazuje palcem na Al-Kaidę.

Wojna światowa jest niezwykle bliska Teraz możemy zrozumieć, jak blisko jesteśmy wojny między Rosją a Zachodem. Widzimy to w pismach Brzezińskiego, widzimy to w pismach ośrodków analitycznych, które zostały wynajęte przez rząd, aby sformułować ich politykę, ich politykę zagraniczną. Globalistyczne superpaństwo, które ma być zdominowane przez Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania współpracujące ze sobą poprzez anglosaską masonerię, aby zdominować świat, ustanowić jednoświatową republikę masońską. Korporacja Rand (należy zauważyć, że Zbigniew Brzeźnski jest jednym z dyrektorów Rand), która pracuje dla wojska Stanów Zjednoczonych, zaleciła w zeszłym roku, aby Stany Zjednoczone zaangażowały się w dużą wojnę. Iran jest za mały; musi być przeciwko jakiejś większej potędze niż Iran. Opublikowano to w chińskiej prasie, ale nie w zachodniej. Na Zachodzie rząd Stanów Zjednoczonych próbuje przedstawić obraz, że jest atakowany. Podczas gdy w rzeczywistości spełniają tę samą rolę, którą w ubiegłym wieku spełniały Niemcy. Co dało Rosji możliwość rozpowszechnienia swoich błędów, podbicia Europy Wschodniej i narzucenia żelaznej kurtyny? Była to II wojna światowa. To właśnie wtedy, gdy hitlerowskie Niemcy rozpoczęły swoją wojnę agresji, która powołała do życia II wojnę światową. A teraz Stany Zjednoczone prowadzą wojny podjazdowe w Afganistanie i jest to ich ogłoszony plan podboju całego tego regionu w celu okrążenia Rosji i ewentualnego podboju Rosji i Chin.

Oczywiście, nie przeczytasz tego w swojej codziennej gazecie. Oni chcą, abyś myślał, że wielkim zagrożeniem dla świata jest terroryzm. Terroryzm jest czymś co jest rozpętane na świecie by służyć geopolitycznym ambicjom anglosaskiej masonerii, a Rosja odpowie. Stalin czekał zbyt długo. Wiedział, co knuje Hitler; planował rosyjską inwazję na Niemcy, rosyjską inwazję na Niemcy, ale Związek Radziecki został zaatakowany jako pierwszy. Dwadzieścia jeden dni przed planowanym atakiem na Niemcy, Hitler uderzył pierwszy. Nie myślmy, że Rosja popełni ten sam błąd ponownie. Trzeci Sekret ostrzega nas - potrzebujemy go teraz!

W objawieniach zatwierdzonych przez Kościół Matka Boża mówi o tym, że Rosja prowadzi wojnę, że Rosja opanuje Europę, że Rosja będzie prowadzić wojnę z tajnymi armiami z Ameryką. Takie są przesłania Matki Bożej dla siostry Eleny Aiello. Święty Paweł mówi: "Nie pogardzajcie proroctwami". (1 Tes. 5:20) Jest to szczególnie prawdziwe w tym czasie z powodu nadchodzącej wojny i ucisku oraz wielkich prześladowań pod masońskim rządem jednego świata, i musimy być ostrzeżeni, aby lepiej się przygotować. Zostało to przepowiedziane wielokrotnie; od IV wieku widzimy proroctwa, od IV wieku widzimy proroctwa świętych przepowiadających te rzeczy. Stulecie po stuleciu Najświętsza Dziewica zstępuje z nieba, aby dokładnie ostrzec nas przed nadchodzącą wojną - tak jak uczyniła to w Quito, w Ekwadorze (400 lat temu); tak jak czyniła to wielokrotnie, ostrzegając nas przed straszliwą wojną, która wkrótce będzie miała miejsce na świecie. W swojej niewiedzy o tym, co naprawdę dzieje się na świecie, niektórzy ludzie patrzą na Fatimę i pełny tekst Trzeciej Tajemnicy autorstwa siostry Łucji i pytają: "Czy możemy wierzyć, że ten tekst Trzeciej Tajemnicy naprawdę pochodzi od Matki Bożej?". Ale Trzeci Sekret, jak powiedział kardynał Ratzinger, był wielokrotnie wspominany w wielu innych objawieniach maryjnych. Odpowiada temu, co jest objawione w Piśmie Świętym. Jeśli więc nie wierzymy w nią, to naruszamy zasadę określoną w Piśmie Świętym przez samego św. Pawła, kiedy powiedział: "Nie gardźcie proroctwami".

Matka Boża Zwycięża w końcu Bóg zsyła na nas proroctwa.


Jest to dar, który ma nas ostrzec, nie po to, by objawić coś nowego, ale by ostrzec nas, co musimy zrobić, by stawić czoła obecnym niebezpieczeństwom dla naszej wiary i dla naszego życia. I to właśnie miał na myśli kardynał Ratzinger, kiedy powiedział, że Trzecia Tajemnica Fatimska dotyczy "niebezpieczeństw, które zagrażają wierze i życiu chrześcijan, a zatem (życiu) świata". "Odpowiada przewidywaniom Pisma Świętego", właśnie tym ostatnim sprawom. To jest ta treść III tajemnicy fatimskiej, która nie została ujawniona. Namalowałem obraz ogólnie; jest on o wiele bardziej szczegółowy. Frazeologia Matki Bożej jest cięta i sucha, bardzo do rzeczy; i ujawnia dokładnie przerażające*, straszne wydarzenia, które wkrótce mają wybuchnąć na świecie. Ale to nie jest koniec. Bo co się stanie na końcu? Matka Boża powiedziała: "Na końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci Mi Rosję, Rosja się nawróci i światu będzie dany okres pokoju." |

**Jak zasugerował papież Benedykt 11 maja 201

What the Third Secret of Fatima Says ( by Father Paul Kramer, B.ph ) - [PDF Document]

Trzecia Tajemnica Fatimska - ta nieujawniona
Ostatnia bitwa Szatana, o Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej
Ostatnia część tajemnicy nie została ujawniona, aby chronić nikczemną sektę, która weszła do Watyka…
Anieobecny
Rosja będzie batem na złą europę...