Clicks129
charisma

Tower Vilmos SJ: Másvilág, pokol, mennyország (27)

31. ÉS A MÁSVALLÁSÚAK?

Már a felebaráti szeretet jogán is méltán érdekelhet minket, hogy vajon a másvallásúak, az eretnekek, szakadárok, zsidók és pogányok üdvözülhetnek-e?

Krisztus Urunk megváltó halála előtt senki nem üdvözülhetett. A jámborok s igazak lelkei Krisztus haláláig az ú. n. pokol tornácában várakoztak megváltásukra és üdvözülésükre.

A pokol tornácában az igazak lelkei nem szenvedtek; nem is lehettek bizonyos örömök s vigasztalások nélkül, amint ezt a szegény Lázárról szóló példabeszédből láthatjuk, aki „vigasztalódik”. (Lk. 16, 25.) Sőt éltette és boldogította őket a remény és bizonyosság, hogy a Megváltó eljövetele után részesei lesznek az örök boldogságnak.

Teljes cikk