Clicks172
Beatus 1
4

Św. Tomasz z Akwinu: Porównanie życia kontemplatywnego do czynnego

Artykuł 1
Czy życie czynne jest ważniejsze od kontemplatywnego?


(...) Coś samo w sobie może być ważniejsze, choć pod pewnym względem coś innego przewyższa to. Otóż życie kontemplatywne jest zasadniczo lepsze niż czynne, bo:
1. przysługuje człowiekowi ze względu na to co jest w nim najlepsze, a mianowicie ze względu na umysł i jego właściwy przedmiot, którym są najwyższe prawdy (...)
2. życie kontemplatywne może trwać dłużej, (...)
3. sprawia większą radość niż życie czynne, (...)
4. jest bardziej samowystarczalne, gdyż mniej mu do niego potrzeba,
5. da się bardziej miłować dla niego samego, (...)
6. polega na jakimś pokoju i odpocznieniu, (...)
7. obraca się około tego co Boże, zaś czynne około tego co ludzkie, (...)
8. odbywa się we władzy najbardziej właściwej dla człowieka, bo w umyśle, natomiast w działalności życia czynnego biorą również udział władze niższe, wspólne nam i zwierzętom (...)

Pod jakimś wszakże względem, w niektórych wypadkach na skutek wymagań obecnego życia, należy raczej postawić wyżej i wybrać życie czynne. (...)

Artykuł 2
Czy życie czynne jest bardziej zasługujące, niż kontemplatywne?


(...) Podstawą do zasługi jest miłość nadprzyrodzona, polegająca na ukochaniu Boga i bliźniego. Miłowanie Boga jest samo w sobie bardziej zasługujące niż miłowanie bliźniego i dlatego to co wprost (directius) odnosi się do miłowania jest w swoim rodzaju bardziej zasługujące, niż to co odnosi się do miłowania bliźniego ze względu na Boga. Otóż życie kontemplatywne wprost i bezpośrednio odnosi się do miłowania Boga (...) bywa jednak, że ktoś oddając się dziełom życia czynnego, przysporzy sobie więcej zasług, niż ten kto oddaje się kontemplacji, np. gdy wskutek bardzo wielkiej miłości ku Bogu, by wypełnić Jego wolę, dla Jego chwały, godzi się niekiedy na czasowe oderwanie od słodyczy kontemplacji Boga. (...)

Artykuł 3
Czy życie czynne przeszkadza życiu kontemplacyjnemu?


(...) W życiu czynnym dostrzegamy dwa kierunki; jeden, gdy człowiek całą swoją duszą oddaje się zewnętrznej działalności; wówczas oczywiście życie czynne przeszkadza życiu kontemplatywnemu, bo jest rzeczą niemożliwą równocześnie zajmować się działalnością zewnętrzną i oddawać się kontemplacji Boga; a drugi kierunek życia czynnego jest wtedy, gdy człowiek zestraja i porządkuje wewnętrzne uczucia duszy - i wówczas życie czynne wspomaga w kontemplacji, usuwając przeszkody ze strony nieuporządkowanych uczuć (...) Przez to więc życie czynne swoim działaniem wspomaga życie kontemplatywne, że uśmierza wewnętrzne uczucia, które obudzają w wyobraźni wyobrażenia przeszkadzające kontemplacji. (...)

Artykuł 4
Czy życie czynne wyprzeda życie kontemplatywne?


(...) Ze względu na swą naturę, życie kontemplatywne wyprzedza życie czynne w tym znaczeniu, że ma pierwszeństwo przed nim - skoro poświęca się temu co jest pierwsze i lepsze. Z tego powodu pobudza do życia czynnego i kieruje nim (...) Ale ze względu na nas w porządku powstawania życie czynne wyprzedza życie kontemplatywne, gdyż przystosowuje do niego (...)

SUMA TEOLOGICZNA w skrócie
Skrótu dokonał i objaśnieniami zaopatrzył
Feliks Wojciech Bednarski OP
Jota-jotka
"Suma teologiczna" Świętego Tomasza z Akwinu jest szczytowym osiągnięciem geniuszu teologicznego w XIII w. i trwałą podstawą kształtowania świadomego katolicyzmu.

Aktualność nauki Akwinanty podkreślali wszyscy papieże w XX wieku. W języku polskim ukazał się jeden przekład, realizowany w latach 1962-1998 przez "Veritas" z Londynu.


Ponieważ jednak obejmuje on 34 tomy, na co mało kto może sobie …More
"Suma teologiczna" Świętego Tomasza z Akwinu jest szczytowym osiągnięciem geniuszu teologicznego w XIII w. i trwałą podstawą kształtowania świadomego katolicyzmu.

Aktualność nauki Akwinanty podkreślali wszyscy papieże w XX wieku. W języku polskim ukazał się jeden przekład, realizowany w latach 1962-1998 przez "Veritas" z Londynu.


Ponieważ jednak obejmuje on 34 tomy, na co mało kto może sobie pozwolić, dominikański filozof Feliks Wojciech Bednarski uznał za słuszne podać przekład tej "Sumy" w skrócie, przekładając jak najwierniej myśl Św. Tomasza.
(to już przekład ,czyli interpretacja jak widzi to . O.Bednarski)

Przekład ten z pewnością jest pracą znakomitą, ponieważ o. Bednarski jest jednym z najbardziej znanych w świecie filozofów polskich, wieloletnim wykładowcą na rzymskim Uniwersytecie Angelicum.
Beatus 1
Zawsze możesz wykazać, że interpretacja O. Bednarskiego jest niezgodna z myślą św. Tomasza. Do dzieła!
Jota-jotka
Nie będę ,ale pisz uczciwie ,że to interpretacja a nie :
Św. Tomasz z Akwinu:
Porównanie życia...
Beatus 1
Przeczytałaś podpis pod publikacją, czy Ci się nie udało? Jeżeli wykażesz niezgodność myśli z interpretacją, to zmienię tytuł. Pozdrawiam.