Clicks150
hu.news

Ferenc pápa "áldást" ad anélkül, hogy keresztet vetne

Ferenc pápa "Isten álmát" akarja megvalósítani, és Krisztusban mindent és mindenkit (kivéve a katolikusokat) ki akar békíteni és harmonizálni, és "mindig nyitott, soha nem kirekesztő" akar lenni - mondta a Fokoláre Mozgalom által szervezett "Merjünk egyek lenni" című, szeptember 25-i ökumenikus találkozón.

Ezt nevezte "a testvériség álmának", amelynek a Fratelli tutti-t szentelte. Hízelgő szavai végén a földet bámulva és a kereszt jelét kerülve mondott némi áldást.

Ezt mondta: "Mosolyogjatok továbbra is, ami a karizmátok része. Imádkozom értetek és a közösségeitekért. Az Úr áldjon meg benneteket, és a Szűzanya tartson meg benneteket. És kérem, ne felejtsetek el imádkozni értem. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldjon meg mindannyiunkat. Ámen" - amire a jelen lévők... tapsolni kezdtek.

#newsBfiqycgvhr