Metod
Varovanie sa blíži.....
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Ľudia sú varovaní 10tky až 100vky rokov pred tým čo prichádza na svet a ja na garabandal a ich "varovanie" vôbec neverím.
TERRACOTTA
ale VAROVANIE, ohlásené v Garabandale, je naozaj to, čo nás v blízkej dobe čaká...nehovoria o ňom len vizionárky z Garabandalu, ale aj mnohé iné svedectvá a tuším aj v Biblii je o ňom zmienka...
Libor Halik
Varování garabandalské dle poselství z té doby přijde až ruská, znovu komunistická armáda, obsadí bleskurychle většinu Evropy, teprve pak dojde ke znamení varovnému z nebe. Čili až bude za 3. války světové NEJHŮŘ. Ne dříve, čili až po smrti všech obyvatel USA, spálení mnoha velkoměst EU. Ne dříve.