ľubica
...týmto prostriedkom k cieľu sa dá chápať práve použitie buniek potratených detí pre prípravu vakcín. Z morálneho hľadiska sa do spolupráce s „odporným zločinom“ zapájajú tieto kategórie osôb, a to:1. tí, ktorí vakcíny vyrábajú
2. tí, ktorí sa podieľajú na ich predaji a marketingu
3. tí, ktorí ich predpisujú a vydávajú (lekári a lekárnici)

4. tí, ktorí ich potrebujú zo zdravotných dôvodov (…
More
...týmto prostriedkom k cieľu sa dá chápať práve použitie buniek potratených detí pre prípravu vakcín. Z morálneho hľadiska sa do spolupráce s „odporným zločinom“ zapájajú tieto kategórie osôb, a to:1. tí, ktorí vakcíny vyrábajú
2. tí, ktorí sa podieľajú na ich predaji a marketingu
3. tí, ktorí ich predpisujú a vydávajú (lekári a lekárnici)

4. tí, ktorí ich potrebujú zo zdravotných dôvodov (pacienti, rodičia, deti...)

VIDEO: Plandémia (cenzurovaný dokument o pandémii Covid-19 a vakcinačnej agende)

KNIHA:

obchod.kulturblog.sk - Knihy - Dr. Sucharit Bhakdi. Dr. Karina Reiss: KORONA Falošný poplach?
ľubica
Celá komisia pre bioetiku ide proti sv J.P.II a jeho encyklike:kbs.sk/…nty-papezov/c/evangelium-vitae
62. Najnovšie učenie pápežov veľmi rozhodne potvrdilo túto všeobecnú náuku. Zvlášť Pius XI. v encyklike Casti connubii odmietol nepravé ospravedlňovanie umelého potratu;65 Pius XII. odsúdil akýkoľvek priamy potrat, to jest každý čin, ktorý priamo smeruje k zabitiu ešte nenarodeného ľudského …More
Celá komisia pre bioetiku ide proti sv J.P.II a jeho encyklike:kbs.sk/…nty-papezov/c/evangelium-vitae
62. Najnovšie učenie pápežov veľmi rozhodne potvrdilo túto všeobecnú náuku. Zvlášť Pius XI. v encyklike Casti connubii odmietol nepravé ospravedlňovanie umelého potratu;65 Pius XII. odsúdil akýkoľvek priamy potrat, to jest každý čin, ktorý priamo smeruje k zabitiu ešte nenarodeného ľudského života, "nezávisle od toho, či je zabitie cieľom, alebo je len prostriedkom k cieľu";66

Ján XXIII. potvrdil pravdu, že ľudský život je posvätný, lebo "od samého počiatku si vyžaduje pôsobenie Boha Stvoriteľa".67 II. vatikánsky koncil, ako sme už spomínali, veľmi prísne odsúdil umelý potrat: "Źivot, ktorý sa už raz počal, treba chrániť s najväčšou starostlivosťou; a vypudenie plodu, rovnako ako zabíjanie detí sú odporné zločiny".68

Kanonická disciplína Cirkvi už od prvých storočí ukladala trestné sankcie tým, ktorí sa poškvrnili hriechom vykonania umelého potratu a túto prax, ktorá predpokladala ľahšie alebo ťažšie tresty, potvrdzujú rôzne historické obdobia. Kódex kanonického práva z roku 1917 za umelý potrat hrozil trestom exkomunikácie.69 Aj obnovené cirkevné právo pokračuje v tejto línii, keď hovorí: "Ten, kto spôsobí potrat, po dosiahnutí účinku spadá pod exkomunikáciu latae sententiae",70 to jest automaticky samým faktom spáchania priestupku.

Exkomunikácia zasahuje všetkých, ktorí sa tohto prečinu dopúšťajú s tým, že poznajú, aký trest z neho vyplýva, vrátane spoluvinníkov, bez účasti ktorých by sa tento prečin neuskutočnil.
71 Pomocou takéhoto prísneho trestu Cirkev poukazuje na tento prečin ako na jeden z najťažších a najnebezpečnejších, povzbudzujúc vinníka horlivo vykročiť na cestu obrátenia. V Cirkvi sa totiž trest exkomunikácie ukladá preto, aby si vinník plne uvedomil vážnosť spáchaného hriechu a aby ho to viedlo k nutnému obráteniu a k pokániu.

Táto veľká jednomyseľnosť doktrinálnej a disciplinárnej tradíce Cirkvi umožnila Pavlovi VI. vyhlásiť, že učenie v tejto oblasti sa "nezmenilo a je nemeniteľné".72 Preto mocou autority, ktorú Kristus udelil Petrovi a jeho nástupcom, v spoločenstve s biskupmi, ktorí veľakrát odsúdili umelý potrat, a v rámci spomínanej predchádzajúcej konzultácie, hoci roztratení po svete, jednomyseľne toto učenie schválili, vyhlasujem, že priamy potrat, to jest chcený ako cieľ alebo ako prostriedok, je vždy vážnym morálnym neporiadkom, lebo je dobrovoľným zabitím nevinnej ľudskej bytosti. Toto učenie, ktoré sa zakladá na prirodzenom zákone a na písanom Božom slove, odovzdáva sa tradíciou Cirkvi a učí ho riadne a všeobecné Magistérium.73

Źiadna okolnosť, žiaden cieľ nikdy nebudú môcť urobiť dovoleným čin, ktorý je vnútorne nedovolený, lebo sa protiví Božiemu zákonu, vpísanému do srdca každého človeka, ako ho uznáva samotný rozum a ako ho ohlasuje Cirkev.

63. Morálne hodnotenie potratu sa týka aj nových foriem zákrokov na ľudských embryách, ktoré, i keď majú ciele svojou povahou oprávnené, nevyhnutne vedú k ich usmrteniu. Vzťahuje sa to na pokusy na embryách, ktoré sa stále bežnejšie uskutočňujú v rámci biomedických výskumov a v niektorých štátoch ich pripúšťa aj zákon. Hoci "treba považovať za prípustné také zákroky na ľudskom embryu, pri ktorých sa rešpektuje život a integrálnosť embrya, nevystavuje sa neprimerane veľkému riziku, ale robí sa kvôli liečeniu, vylepšeniu jeho zdravotného stavu alebo kvôli záchrane ohrozeného života",74

treba hneď povedať, že užívanie ľudských embryí a plodov ako predmetu pokusov je prečinom proti ich dôstojnosti ako ľudských osôb,ktoré majú právo na takú istú úctu ako už narodené dieťa a ako každý iný človek.75

Také isté morálne odsúdenie si zasluhuje prax využívania ešte živých ľudských plodov a embryí - niekedy na tento účel špeciálne "vyrobených" oplodnením v skúmavke, či už ako "biologický materiál" na ďalšie použitie, alebo ako zdroj orgánov a tkanív na transplantáciu, slúžiacich na liečenie niektorých chorôb. Zabitie nevinných ľudských bytostí, aj keď prináša iným úžitok, je činom absolútne neprípustným.

Treba venovať osobitnú pozornosť morálnemu zhodnoteniu prenatálnych diagnostických techník, ktoré umožňujú včasné zistenie prípadných anomálií v organizme ešte nenarodeného dieťaťa. Je pravda, že vzhľadom na zložitosť týchto techník ich zhodnotenie by malo byť presnejšie a rozlíšenejšie. Sú morálne oprávnené, ak nie sú pre dieťa a matku neprimeraným rizikom a ak sa uplatňujú preto, aby umožnili včasné liečenie alebo aby napomohli pokojné a vedomé prijatie dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Keď však berieme do úvahy, že možnosti liečenia pred narodením sú ešte obmedzené, nezriedka sa stáva, že tieto techniky slúžia eugenickému zmýšľaniu, ktoré pripúšťa selektívny potrat, aby sa zabránilo narodeniu detí postihnutých rôznymi anomáliami.

Takéto zmýšľanie je hanebné a v najvyššej miere odsúdeniahodné, lebo si osobuje právo merať hodnotu ľudského života výlučne podľa kritérií "normálnosti" a fyzického zdravia, čím otvára cestu k uznaniu oprávnenosti zabíjať deti a uplatňovať eutanáziu.
kbs.sk/…nty-papezov/c/evangelium-vitae


....týmto prostriedkom k cieľu sa dá chápať práve použitie buniek potratených detí pre prípravu vakcín. Z morálneho hľadiska sa do spolupráce s „odporným zločinom“ zapájajú tieto kategórie osôb, a to:

1. tí, ktorí vakcíny vyrábajú
2. tí, ktorí sa podieľajú na ich predaji a marketingu
3. tí, ktorí ich predpisujú a vydávajú (lekári a lekárnici)

4. tí, ktorí ich potrebujú zo zdravotných dôvodov (pacienti, rodičia, deti...)

.....................

VIDEO: Plandémia (cenzurovaný dokument o pandémii Covid-19 a vakcinačnej agende)

KNIHA:
obchod.kulturblog.sk - Knihy - Dr. Sucharit Bhakdi. Dr. Karina Reiss: KORONA Falošný poplach?
One more comment from ľubica
ľubica
toto je snáď zlý sen!!! Zradcovia v bioetickej komisii!!! Božia vôľa sa predsa prejavuje skrz lekárov i lekárnikov,odborníkov, ktorí bijú na poplach, pretože vedia o čo tu pri tejto falošnej pandémii beží!
FUJ! A vy si môžete ruky podať s Judášom, ktorý sa nemohol dočkať kým nedostane mešec plný zradcovských strieborných! Aj vy tak? Koľko ste dostali, aby ste toto kvákali, napriek pravde!KNIHA:…More
toto je snáď zlý sen!!! Zradcovia v bioetickej komisii!!! Božia vôľa sa predsa prejavuje skrz lekárov i lekárnikov,odborníkov, ktorí bijú na poplach, pretože vedia o čo tu pri tejto falošnej pandémii beží!
FUJ! A vy si môžete ruky podať s Judášom, ktorý sa nemohol dočkať kým nedostane mešec plný zradcovských strieborných! Aj vy tak? Koľko ste dostali, aby ste toto kvákali, napriek pravde!KNIHA:obchod.kulturblog.sk - Knihy - Dr. Sucharit Bhakdi. Dr. Karina Reiss: KORONA Falošný poplach?
Agent0
Při vsetkej ucte, ale p.Rusnak VY NEMATE CO ROBIT na poste predsedy Subkomisie pre bioetiku a Teologickej komisie KBS, ved si precitajte ASPON 3x, co ste napsali ! Vaše žvásty neobsahuju ani jeden rozumný protiatgument ! Celý dokument je napisaný v duchu vyhrazania sa vsetkym, ktori maju iny názor. Spamatajte sa ! Komunistická doba,ktora zakazovala iny názor je už dávno prec !
Peter(skala)
....žiaden protiargument...tiež som si všimol.
Tá ich reakcia je ako ked sa spýtaju politika ako chce riešiť danu problematiku a on odpovie, že už sa vyjadril a nebude na tom nič meniť, aj ked sa mu ponuka niečo lepšie.

... ani si nenajde čas na argumentaciu 🥱
Roberto 55
Zaoberaju sa neexistujucim covidom, ale aby otvorili kostoly tam ich etika nesiaha...
ľubica
soľ, ktorá zvetrala.....
Pavol Iring
ja už nechápem ničomu. pomaly každý odstavec majú vyzdrojovaný nejakým linkom alebo zahraničnou štúdiou a ešte ani toto nie je dosť?
Hermenegild
Satana nepresvedčíš, môže byť zhodený len do pekla.
johanika
Mne je veľmi ľúto, že sa cirkev mieša do tejto situácie a každý deň vydáva nejaké odporúčania v oblasti, ktorej sa vôbec nerozumie. Čochvíľa môžeme čakať, že budú rozhodovať o chode jadrovej elektrárne v Mochovciach....? Oni musia byť niekým hrubo tlačení do týchto vyjadrení. Neuvedomujú si, že keď sa vytvára fond na odškodnenie obetí, každá obeť bude ich obeť?
Peter(skala)
to si vystihla, že nerozumeju a paradoxne to isté vyčitaju LZŽ a iným...
Pritom oni sami sa nevyznaju a len sa odvolavaju na skorumpovaných a hlavne UŽ nainfikovaných - podotýkam_ NAOČKOVANYCH lekarov, virologov... ktorí zavadzaju klerikov a laikov do omylu.

Klerici sa ani nevedia poriadne vykoktať, prečo očkovať, len sa odvolavaju na svojich ludí v zdravotnictve, ktorí su už naočkovaní a …More
to si vystihla, že nerozumeju a paradoxne to isté vyčitaju LZŽ a iným...
Pritom oni sami sa nevyznaju a len sa odvolavaju na skorumpovaných a hlavne UŽ nainfikovaných - podotýkam_ NAOČKOVANYCH lekarov, virologov... ktorí zavadzaju klerikov a laikov do omylu.

Klerici sa ani nevedia poriadne vykoktať, prečo očkovať, len sa odvolavaju na svojich ludí v zdravotnictve, ktorí su už naočkovaní a hlavne tou filozofiou.

Dobre o tom svedčila MUDr.Stranecka, ktorá dlhé roky ešte za komunizmu tiež žila v tej istej vakcinačnej filozofii, že udajne bez nej by sme mali epidemie aj na ine virusy.
Až po rokoch zistila, že s tým niečo nie je v poriadku a že vakcinacia sa dá predísť inými spôsobmi.

Lenže potom su ešte stále tí, ktorí sa toho nechcu zrieknuť ako napr. Krčmery (ešte sa chvali 17 vakcinami čo ma v sebe) Takí ludia musia poriadne hlboko padnuť aby sa vymanili jednak z tej mylnej ideologii ale aj so samotneho zdravotneho stavu, ktorí je nainfikovaní vakcinačnými olovami-hlinikom, atd... ich telo-organizmus sa musí uplne očistiť z toho, lebo to vplyva aj na psychiku. Ono to vlastne suvisi s pôstom: kto nepostí, ovplyvnuje tým aj svoju mysel a správanie - kto nepostí, ťachšie odoláva pokušeniam, hlavne čo sa týka čistoty a mravov, a ked človek sa až prejedáva (obžerstvo), tak pácha nie len ťažký hriech, ale potom pochopitelne, že sa vyjadruje k zdravotným problemom mimo praveho učenia Cirkvi.

Obezní ludia maju práve s týmo problem a preto Krčmeryho nemožno brať važne. Nehovorí z Ducha, ale z brucha
johanika
Ja si nemyslím, že vakcinácia ako taká je zlá. Očkovanie proti tuberkulóze, čiernemu kašľu, šarlachu, kiahňam... tie sú účinné, zachránili mnoho životov a sú založené na inom princípe ako terajšia Pfizer - BionTech vakcína a v tom je problém aj pre mnohých zdravotníkov. Neobsahuje oslabený vírus, proti ktorému si vytvoríte obranné látky, ale "Vakcíny na báze mRNA môžu byť dobrá vec, a je fajn, …More
Ja si nemyslím, že vakcinácia ako taká je zlá. Očkovanie proti tuberkulóze, čiernemu kašľu, šarlachu, kiahňam... tie sú účinné, zachránili mnoho životov a sú založené na inom princípe ako terajšia Pfizer - BionTech vakcína a v tom je problém aj pre mnohých zdravotníkov. Neobsahuje oslabený vírus, proti ktorému si vytvoríte obranné látky, ale "Vakcíny na báze mRNA môžu byť dobrá vec, a je fajn, že veda a medicína sa zas raz posunuli dopredu. Vakcíny na báze mRNA ale rovnako dobre dobrou vecou byť nemusia a môžu spôsobiť do budúcna ešte väčšie problémy. A tie sa môžu prejaviť až oveľa neskôr. " to sú slová MUDR. Ivana Vorčáka, atestovaného internistu a kardiológa s 11 ročnou praxou.
Peter(skala)
to je dobre, že si presvedčená o nebezpaečných vakcianch na covid, ale čo ťa presviedča o tom, že vakciny na kašel, šarlach a kiahne... su v poriadku?
ľubica
pre johaniku:
Peter(skala)
Dakujem za zoznam vakcin s MRC-5, čiže z potratených detí:
- Žltačka typu A, B a týfus
- Ovčie kiahne
- Osýpky/Ružienka
- Detská obrna
- Besnota
- Pásový opar
- Kiahne
Pavol Iring
Dr. Balák na Slobodnom vysielaci nedavno v realcii Sam sebe lekarom vysvetloval eticku rovinu ockovania a tam uvadza, ze sposob vyroby nie je jediny eticky problem pri vakcinacii, odporucam vypocut si to.
hearthis.at/…m-sebe-lekarom-251-2020-12-27/
johanika
Ja som len chcela upozorniť na tento jediný aspekt, ktorého výsledok vraj budeme vidieť u zaočkovaných až o niekoľko rokov, iný problém som neriešila:

Očkovanie proti COVIDU má s očkovaním spoločný akurát názov a formu aplikácie ihlou.
dennikn.sk/…nazov-a-formu-aplikacie-ihlou/