Clicks63

Wezwanie do nawrócenia

jacek2pp
Dnia 18. 11. 1998 r. Córko Moja. Mów ludziom to, co ci przekazuję. Wzywaj ich do nawrócenia, bo wskazówki zegara zbliżają się do czasu przeznaczonego. Gdy ten czas minie, a zegar wybije godzinę, źli …More
Dnia 18. 11. 1998 r.
Córko Moja. Mów ludziom to, co ci przekazuję. Wzywaj ich do
nawrócenia, bo wskazówki zegara zbliżają się do czasu przeznaczonego.
Gdy ten czas minie, a zegar wybije godzinę, źli ludzie ujrzą swoje dzieło, ale
wtedy będzie za późno.
Odszedłeś, człowiecze, od Boga na bezdroża grzechu
i rozkoszowałeś się w nim. Dla szatana wyzbyłeś się swego człowieczeństwa.
Zadrży ziemia, zadrżą obłoki, a wzruszony Mym gniewem glob okaże grzesznemu ludowi swoją moc nad światem.
Nie zaufaliście Mnie, Bogu, że jestem wszechmocny i że was kocham, i że was stworzyłem.
Ześlę wiele kar na lud bezbożny, aby nie chlubił się tym, czym on jest. Kara za karą będzie
dotykać narody. Zbyt znieważony jest Mój Majestat. Zapłacicie za wszystkie
zniewagi. Znosiłem was przez tyle wieków, bo jestem Bogiem Miłosiernym.
Tylko ta garstka ludzi łagodzi Mój Gniew i powstrzymuje od karzącej ręki, ale
ręka Mego gniewu zawisła nad całym światem. Czy znajdą się ludzie, którzy
powstrzymają Mnie od zasłużonej kary? Ludu Mój, wróć do swego Boga.
Moje ojcowskie serce czeka na was.