09:43
Clicks478
koplov
Sobór Watykański II - jak interpretować? Sobór Watykański II można by między innymi interpretować, jako obrażający muzułmanów, gdyż w świetle wcześniejszych nauk Kościoła, rzekomo czczą oni Trójcę. …More
Sobór Watykański II - jak interpretować?

Sobór Watykański II można by między innymi interpretować, jako obrażający muzułmanów, gdyż w świetle wcześniejszych nauk Kościoła, rzekomo czczą oni Trójcę.

link do debaty ks. Karol Stehlin v.s. dr Paweł Milcarek: www.youtube.com/watch

SOBÓR WATYKAŃSKI II
Lumen gentium: „Ale plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny".

SOBÓR KONSTANTYNOPOLITAŃSKI IV (869-870)
Orzeczenie...
Głosimy więc Boga jednego i jedynego pod względem substancji,
troistego zaś bądź potrójnego pod względem osób. Wyznajemy też, że ani nie
uczynił On Siebie samego, ani w żaden sposób nie został uczyniony przez
nikogo innego, (...) wyznajemy, że jest twórcą i stworzycielem wszystkich rzeczy (...).

FLORENCJA (1439-1442): sesja 8

21b. „Kto pragnie być zbawiony, musi przede wszystkim przyjąć wiarę katolicką, a jeśli przez kogoś nie zostanie ona ustrzeżona w całości i bez skazy, ten bez wątpienia zginie na zawsze. 21c. To jest wiara katolicka, że czcimy jednego Boga w Trójcy i Trójcę w Jedności. I nie mylimy osób i nie rozdzielamy substancji. Inna jest osoba Ojca, inna jest Syna, jeszcze inna Ducha Świętego,ale boskość Ojca i Syna i Ducha Świętego jest wspólna, wspólny blask z tą samą wielkością. (...) niestworzony Ojciec, niestworzony Syn, niestworzony Duch Święty. (...) Tak samo Ojciec Bogiem, Bogiem Syn, Bogiem Duch Święty, ale wcale nie trzech bogów, tylko jeden jest Bóg.

www.youtube.com/watch